Ny aftale om folkeskolen giver de mindste elever en kortere skoledag

De mindste elever skal have tre lektioner mindre om ugen, og den understøttende undervisning får et kvalitetsløft.

Eleverne i indskolingen får en kortere skoleuge, svarende til tre færre lektioner om ugen.

De mindste elever kan se frem til en kortere skoleuge.

Det er resultatet af den justering af folkeskolen, som regeringen netop har forhandlet på plads med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre.

- Det er justeringer, der betyder, at vi får skabt mere frihed, en kortere skoleuge og større faglighed, siger finansminister Kristian Jensen.

Som en del af aftalen er partierne nemlig blevet enige om at skære to timer og et kvarter af skoleugen for eleverne i indskolingen - altså på klassetrinene 0.-3. klasse. Det svarer til tre lektioner.

Mere frihed til skolerne

De ældre elever går muligvis også imod kortere tid på skolebænken.

Partierne har nemlig valgt at give kommunerne og folkeskolerne mulighed for at omlægge op til to timer af den såkaldt understøttende undervisning til timer med flere voksne i undervisningen.

På den måde får eleverne tidligere fri, men har eksempelvis to lærere i én time en eller flere gange om ugen.

- Vi får skabt mere fleksibilitet, så man lokalt kan prioritere i forhold til skoleugens længde, siger Kristian Jensen.

Også hos SF glæder man sig over den øgede frihed til skolerne.

- Med den her aftale giver vi skolerne et frihedsbrev, siger uddannelsesordfører Jacob Mark.

Fremover vil det kun være indskolingen og specialklasser- eller skoler, der kan afkorte antallet af timer yderligere ved at bytte understøttende undervisning ud med timer med flere voksne.

Løft af understøttende undervisning

Derudover tilfører aftalen 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

- Det er jo en fornøjelse, at vi er nået frem til en enighed om en kortere skoledag, og at vi får styrket nogle af de fag, som er vigtige for Dansk Folkeparti, nemlig sprog, historie og billedkunst - altså de praktiske fag, siger uddannelsesordfører Alex Ahrendtsen (DF).

Partierne er også blevet enige om at give den understøttende undervisning et kvalitetsløft.

Det betyder, at der prioriteres 128 millioner kroner i 2019 til indsatsen, mens tallet stiger til 283 millioner kroner i 2020 og 249 millioner kroner fra 2021. Pengene kan skolerne blandt andet bruge til lærere og pædagoger.

- Vi er meget glade for den aftale, som er lavet, som både sikrer kortere skoledage for de mindste, sikrer den understøttende undervisning, og at der også er økonomi til et kvalitetsløft, siger politisk ordfører Nicolai Wammen.