Ny ballade om Rigsarkivet

Rigsarkivet skal blive i København og ikke flytte fra sine nuværende lokaler. Det mener Dansk Folkeparti, der dermed underminerer regeringens flertal for at flytte arkivet til Odense. Kulturminister Brian Mikkelsen (K) er nu tvunget til at finde på nye planer for Rigsarkivet.

Dansk Folkeparti underminerer nu regeringens flertal for demeget omdiskuterede planer om at flytte Rigsarkivet fra Københavntil Odense. Partiet har længe været vægelsindet i sin holdning tilplanerne, men oplyser nu, at partiet endelig har tagetstilling:

- Debatten om Rigsarkivets placering har kørt længe. Nu børdiskussionen imidlertid høre op. Rigsarkivet kan blive liggende,hvor det er nu - eventuelt suppleret med en udbygning affjernarkiver efter behov, siger partiets ordfører LouiseFrevert.

Rigsarkivetsom det skulle have set ud i Ørestaden. Foto: DR, © DR

Vil arbejde på nye planer

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) bliver nu tvunget til atudarbejde et nyt forslag til at løse pladsproblemerne påRigsarkivet og landsarkiverne, oplyser han.

- Jeg noterer mig, at Dansk Folkeparti ikke vil stå ved dettilsagn, som partiet afgav allerede i begyndelsen af maj - og sidenhar haft meget skiftende meninger om. Det er beklageligt, fordiplanen ifølge vores analyser ville være økonomisk fordelagtig oggive den bedste løsning for de danske arkivers fremtid, sigerkulturministeren.

Med placeringen i Odense ville regeringen løse ikke kunRigsarkivets pladsproblemer, men også skaffe bedre plads tillandsarkiverne i Viborg og Aabenraa samt Erhvervsarkivet iÅrhus.

- Nu foreligger der en ny situation. Det kan blive vanskeligt atfinde en ny løsning. Regeringen vil dog gøre sit bedste for atfinde en løsning, der sikrer danske arkiver og dansk kulturarv ifremtiden. Og så er det spørgsmålet, hvilke partier der vil væremed, siger Brian Mikkelsen.

Odenses borgmester, Anker Boye (S), er skuffet over DanskFolkepartis beslutning. Han mener, at Dansk Folkeparti render fraen klokkeklar aftale.

- Det her var det første seriøse initiativ til at sprede denregionale udvikling, og samtidig udvikle Rigsarkivet. Men det harDansk Folkeparti spændt ben for. Og det, synes jeg, ærlig talt ikkeklæder partiet særligt godt, siger Anker Boye til Ritzau.

Omtumlet projekt

Rigsarkivet har længe manglet plads, og da Danmark skiftederegering efter valget i november, var projektet klar til at byggeet nyt med et 80 meter højt tårn i Ørestaden som nabo til DanmarksRadios nye mediehus. Alt var klar til at stikke spaden i jorden 1.februar, men 14 dage før skrottede regeringen projektet.

Kulturministeren begrundede det med, at projektet var for dyrt.Byggeriet var løbet op i 1,7 milliarder kr., inklusive grunden til225 millioner kr. Desuden var teknologien løbet fra projektet, dermed kulturministerens ord var et prestigebyggeri, der så flot ud,men ikke var brugbart.

Facebook
Twitter