Ny bandepakke på plads: Hårdere straffe og opholdsforbud

Aftalen betyder blandt andet, at dømte bandemedlemmer kan afskæres fra at vende tilbage til den kommune, hvor de begik kriminalitet.

- Formålet er at sætte en stopper for rockernes og bandernes utilstedelige og vanvittige opførsel, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om den nye bandepakke.

Opholdsforbud, skærpet straf for brug af våben, visitationszoner og indskrænkning af prøveløsladelse.

Efter et to måneder langt forhandlingsforløb har regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgået aftale om en ny bandepakke, der skal dæmme op for rocker- og bandekriminaliteten.

Det meddeler justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der netop har afsluttet et kort forhandlingsmøde.

- Vi har lavet en aftale, der har 35 initiativer, som på hver sin måde skal komme efter rockere og bandemedlemmer og gøre det mere trygt at leve i Danmark, siger Søren Pape Poulsen.

Blandt de mest markante punkter er, at bandekriminelle eller personer, der har tilknytning til bander, kan forhindres i at opholde sig i den eller de kommuner, hvor de er dømt for at have begået kriminalitet.

Hvis man overtræder et opholdsforbud kan man komme i fængsel indtil to år, og straffen skal i førstegangstilfælde normalt fastsættes til 60 dages fængsel. Opholdsforbuddet skal gælde i en periode på mindst et år og maksimalt ti år efter endt afsoning.

Netop elementet omkring opholdsforbud i bandepakken er blevet kritiseret af eksperter og fagfolk, der mener, at det kan fjerne den løsladtes mulighed for at bruge sit positive netværk og dermed øge risikoen for tilbagefald til hård kriminalitet.

Flere forskere har også påpeget, at opholdsforbuddet kan være i strid med de hensyn, der ligger bag menneskerettighedskonventionen om blandt andet retten til familieliv.

Det er dog muligt at få ophævet opholdsforbuddet i visse tilfælde, hvis den dømte har gennemført et exit-forløb og er helt ude af det kriminelle miljø.

Straffen forhøjes for skydevåben i det offentlige rum

Med den nye bandepakke indsættes også en helt ny bestemmelse i straffeloven, som vil betyde, at straffen for brug af skydevåben og eksplosivstoffer i det offentlige rum kan forhøjes med op til 50 procent.

De seneste opgørelser viser, at der i 54 tilfælde i 2016 blev affyret skud på offentlige pladser, gader og stræder. Det er mere end en fordobling i forhold til året før, hvor der var 17 tilfælde af skyderier i det offentlige rum.

Aftalen betyder også, at det er slut med prøveløsladelser for bandemedlemmer. Det gælder dog kun for folk dømt efter rocker-bandebestemmelsen, som kun en håndfuld hvert år bliver.

Bandepakken lægger dog op til en udvidelse af bandebestemmelsen, der giver mulighed for at hæve straffen med op til 50 procent. Bandemedlemmer kan få tilladelse til prøveløsladelse, hvis de indvilliger i blive en del af et exit-program.

DR Nyheder kunne i søndags fortælle, at kriminelle bander står bag handel med ulovlige kopicigaretter. I aftalen om bandepakken er det skrevet ind, at der skal nedsættes en task force for at dæmme op for smuglerne.

Partierne er enige om, at Rigspolitiet inden udgangen af 2017 i samarbejde med blandt andet Skat skal analysere cigaretsmugling med henblik på at afdække kriminalitetsmønstre, nye trends og nøglepersoner bag kriminaliteten, herunder forbindelser til rocker- og bandemiljøet.

Det var ventet, at aftalen om bandepakken ville falde på plads torsdag aften, men politikerne skulle bruge en dag ekstra på at blive enige om finansieringen.

Pengene til initiativerne i bandepakken tages fra byfornyelsesmidlerne, som er afsat til nedrivning af faldefærdige huse, og reserven til politiets internationale beredskab. Desuden strammes optjeningsprincippet for børne- og ungeydelser.

Du kan læse hele aftalen på Justitsministeriets hjemmeside.

(Foto: © Grafik: Mie Hvidkjær, DR Nyheder)
  • Her er pakkens hovedpunkter:

  • Der skal kunne lægges 50 procent oveni straffen for at bruge skydevåben eller sprængstoffer, hvis det er sket på offentlige steder.

  • Personer der er dømt for banderelateret kriminalitet skal kunne idømmes forbud mod at opholde sig i en bestemt kommune i op til 10 år. Overholder man ikke dette, kan man få op til to års fængsel – for førstegangstilfælde 60 dages fængsel.

  • Det skal være nemmere for kommunerne at lukke rockerborge.

  • Straffen for at overtræde et politiforbud efter rockerloven skal fordobles til mindst 60 dages fængsel.

  • Bandeparagraffen i straffeloven udvides og skal blandt andet også kunne bruges ved alvorlig afpresning.

  • Der skal iværksættes en landsdækkende frit lejde-aktion for indlevering af ulovlige våben.

  • Borgere, der anmelder eller vidner mod rockere og bandemedlemmer, skal have mulighed for at få udleveret en overfaldsalarm.

  • Sikkerheden i skytteforeninger og ved privates opbevaring af våben skal skærpet.