Ny bommert fra regeringen: Byttede rundt på nomadebørn og børn af enlige

Regeringens omfordelingsplan har udviklet sig til en farce, lyder kritikken fra Venstre.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag fremlagde udspillet sammen med Morten Bødskov, som på det tidspunkt var vikar som finansminister for Nicolai Wammen, der var på barsel. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Regeringens store plan om en ny omfordeling af penge mellem landets kommuner er løbet ind i nye problemer.

I grove træk foreslår regeringen at flytte penge fra de rige bykommuner til de fattigere landkommuner. Planen flytter samlet cirka 1,5 milliarder kroner fra de rigeste til de fattigste kommuner.

En af de ting, der bliver brugt, når regnestykket skal gøres op, er de såkaldte nomadebørn. Det er børn, som inden de fylder 18 har boet i mere end tre kommuner. Har en kommune mange nomadebørn, får den flere penge, når regnskabet mellem kommunerne skal gøres op.

Først lød det fra regeringen, at udviklingen i nomadebørn ikke har udviklet sig skævt mellem kommunerne.

Men Social- og Indenrigsministeriet erkender nu, at der er kommet forkerte tal i regnemaskinen.

Det fremgår af en orientering, som her til aften er sendt til Folketingets partier. DR Nyheder har set orienteringen.

"I tidligere oversendte svar havde ministeriet ved en beklagelig fejl trukket et forkert kriterium, børn af enlige, i stedet for kriteriet børn, der er flyttet mere end 3 gange," står der.

Det fremgår ikke af orienteringen, hvad de økonomiske konsekvenser af fejlen er.

'En farce'

Det er langt fra det første problem, som den stort anlagte plan er løbet ind i.

Først kom regeringen under kritik for ikke at fremlægge, hvad de økonomiske konsekvensker for den enkelte kommuner var. Det kom første nogle dage senere.

Men regeringen kom kun med bundlinjen og hverken med en forklaring eller beregninger på, hvordan den var kommet frem til, om den enkelte kommune skulle af med penge eller have nogen. Eller hvor mange det var.

Den nye fejl bliver modtaget med hård kritik fra Venstres politiske ordfører Sophie Løhde.

- Det har udviklet sig til en face for regeringen. Først forsøger de at mørklægge de bagvedliggende beregninger og tilbageholde dem over for partier og borgmestre. Så bliver de afsløret i at lave en række skjulte oplysninger, som betød, at kommunerne ikke kunne regne med de tal, som de troede, de kunne.

- Og nu har de gudhjælpemig udleveret nogle misvisende tal. Det er både pinligt og dybt kritisabelt, siger Sophie Løhde.

Minister måtte beklage

Et af kriterierne i udligningen mellem kommunerne er faldende indbyggertal, men i den nuværende ordning er der store problemer med det kriterium.

For eksempel kan de beløb, som kommunerne får, svinge meget fra år til år.

Derfor har regeringen foreslået, at befolkningstilbagegang fremover skal udregnes som et gennemsnit over tre år, og at der skal sættes et loft over, hvor meget kommunerne kan få for hver fraflyttet borger.

Da regeringen fremlagde den første oversigt over plusser og minusser for de enkelte kommuner, fremstod det som forskellen mellem de penge kommunerne får i 2020, og det beløb, de ville få med regeringens reformudspil. Men det viste sig efter nogle dage, at regeringen havde udregnet 2020-tallene med udgangspunkt i de tre-årige gennemsnitstal. Altså som om reformudspillet var gennemført.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) måtte over for de andre partier beklage, at det ikke var gjort klart i regeringens udspil - og fremlægge nye tal for de enkelte kommuner.

De nye tal viser regeringens udspil i forhold til det beløb, kommunerne faktisk får i 2020. Den nye beregning betyder, at det samlede beløb, som regeringen vil øge den økonomiske udligning med, stiger fra 1,4 milliard kroner til 1,6 milliard kroner. For en række kommuner betyder det, at deres plus eller minus ændrer sig.

Regeringspartiet er ærgerlig over fejlen, der skyldtes menneskelige fejl, siger udligningsordfører Christian Rabjerg Madsen (S):

- Vi rettede selvfølgelig fejlen, så hurtigt vi blev opmærksomme på det, og det er selvfølgelig beklageligt. Og der er er ikke nogen, der er mere kede af det end os, siger han.

Han synes, at kritikken fra Sophie Løhde er overdreven.

- Løhde ved udmærket godt, at det er en menneskelige fejl. Så det er Christianborg-fnidder og mudderkastning at bruge så voldsomme ord. Venstre burde i stedet for melde sig ind i kampen og fortælle danskerne, hvad de mener om udligningsreformen, siger Christian Rabjerg Madsen.

Her kan du se forskellen mellem regeringens første udspil og de nye beregninger.

Opdateret klokken 10.10 med kommentar fra Christian Rabjerg Madsen (S).