Ny bred aftale: Nu skal friskoler holdes i kortere snor

Der indføres blandt andet en ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF har indgået en aftale om skærpet tilsyn med de frie grundskoler, oplyser Undervisningsministeriet.

Med aftalen bliver kravene til oprettelsen af nye skoler blandt andet strammet.

Derudover bliver det muligt at fratage en friskole sit statstilskud, uden at den først har været under skærpet tilsyn, hvis for eksempel skolens ledere eller lærere har ytret støtte til terror.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) understreger, at størstedelen af de frie grundskoler gør et godt og vigtigt stykke arbejde, men at en række sager på det seneste har vist, at nogle skoler har misbrugt deres frihed og undergravet de demokratiske værdier.

- Vi skal kunne slå ned der, hvor skoler ikke overholder det, der hedder frihed- og folkestyrekravet, om som ikke leverer skole på et demokratisk grundlag og dermed ikke er berettiget til at modtage skattekroner, siger ministeren.

De 10 tiltag i aftalen

  • Ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler, herunder vurdering af personkreds og lokaler.

  • Mulighed for afgørelse om, at skolen ikke længere kan være en fri grundskole, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn.

  • Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed.

  • Styrkelse af tilsynet med skolers leje af bygninger for at sikre uafhængighed.

  • Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler.

  • Undersøgelse af mulighed for udelukkelse af visse personer fra at virke på en fri grundskole i en tidsbegrænset periode.

  • Større gennemsigtighed med skolekredsen.

  • Indførsel af whistleblower-ordning.

  • Flere uanmeldte tilsynsbesøg.

  • Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende.

Vil gå personkredsen efter i sømmene

Efter to politiske aftaler fra 2016 blev loven om friskoler og private grundskoler ændret fra 1. januar i år, så det udtrykkeligt fremgår af loven, at de frie grundskoler skal ruste eleverne til at leve i et samfund med frihed, folkestyre og demokrati.

Derudover gav lovændringen adgang til nye tiltag som for eksempel flere uanmeldte tilsynsbesøg, når en friskole kom under skærpet tilsyn.

Men nu strammes der altså yderligere op, hvilket blandt andet betyder, at der vil blive set på personkredsen omkring skoleinitiativet, når nogen ønsker at oprette nye, frie grundskoler.

I vurderingen vil indgå, om de pågældende personer tidligere har været en del af en skole, der er blevet lukket, men også om nogen i kredsen har ytret holdninger eller sympatier, som er uforenelige med kravet om frihed og folkestyre.

Tillidsbrud rammer alle

Centralt i friskoletraditionen står, at skolerne kun i ringe grad har været underlagt regler fastsat af staten.

Undervisningsministeren understreger, at friskolerne fortsat generelt skal nyde en høj grad af tillid.

- Når der er nogen, som bryder tilliden inden for de frie skoler, så går det på en måde ud over alle. Derfor er det meget vigtigt at lave lovgivning, som præcist rammer der, hvor loven bliver brudt, og som sørger for at skærme de mange skoler, hvor man gør det godt og opdrager til demokrati, siger Merete Riisager.

Hun tilføjer, at man har en vigtig forpligtelse over for eleverne:

- Alle elever i grundskoler i Danmark må forvente både at lære dansk, matematik og fysik, men også at blive indført i et frit og demokratisk samfund. Det er jo dér, de skal vokse op og leve.

Problemer afdækket på muslimske friskoler

Aftalen om at skærpe reglerne yderligere kommer, efter især Berlingske har afdækket problematiske forhold på blandt andet den muslimske friskole Nordvest Privatskole i København, hvor der er fundet arabisksproget undervisningsmateriale om jihad.

Avisen har desuden sat skolen i forbindelse med en verdensomspændende islamisk organisation.

Men det er ikke den eneste skole, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i år har besluttet at føre tilsyn med.

Blandt andet skærpede myndighederne i september tilsynet med den muslimske friskole Al-Salam Skole i Odense, da der blev sået tvivl om, hvorvidt friskolen lever op til friskolelovens krav.

Undervisningsministeriet oplyste tidligere på efteråret, at ni muslimske friskoler var under tilsyn af myndighederne - heraf var tre muslimske friskoler under skærpet tilsyn, da der er en begrundet mistanke om, at reglerne ikke bliver fulgt.

DF ønskede totalforbud mod private donationer

Forleden foreslog Dansk Folkeparti, at der skulle indføres et totalforbud mod økonomiske donationer fra privatpersoner til danske fri- og privatskoler, uanset hvilken type friskoler der er tale om.

Partiets hensigt med forslaget var at undgå, at muslimske friskoler bliver finansieret "af ekstreme, islamiske organisationer fra ind- eller udland", sagde skoleordfører Alex Ahrendtsen (DF) til Berlingske.

Forslaget mødte dog ikke opbakning hos Venstre, og partiets børne- og undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) skrev i et svar i samme avis, at et totalforbud "vil ramme de mange små friskoler, som sørger for, at der findes uddannelsestilbud i hele landet".

Det blev da heller ikke til et totalforbud i den nye aftale.

Derimod forbydes anonyme donationer til frie grundskoler på mere end 20.000 kroner.

Dansk Folkeparti har dog fundet andre ting at glæde sig over i aftalen.

- Jeg er tilfreds med, at vi endelig får strammet op på friskoleloven, så for eksempel muslimske miljøer får sværere ved at misbruge vores frihed og tillid til at udbrede deres antidemokratiske og intolerante holdninger, udtaler Alex Ahrendtsen i en pressemeddelelse.

Både Enhedslisten og Alternativet havde på forhånd slået fast, at de ikke ville støtte en stramning af lovgrundlaget for friskoler.

Facebook
Twitter