Ny erhvervspakke er på plads

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er her til formiddag blevet enige om en ny erhvervspakke, der stiller over 4 milliarder kroner til rådighed i ervhervskreditter.

Landbruget får også del i kreditterne. (© Åbent Landbrug)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er her til formiddag blevet enige om en ny erhvervspakke, der stiller over 4 milliarder kroner til rådighed i ervhervskreditter.

- Det er væsentligt, at også de små og mellemstore virksomheder har mulighed for at skabe vækst og nye arbejdspladser, siger Lene Espersen.

- Med erhvervspakken sætter vi målrettet ind for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at skabe ny vækst og eksport, tilføjer hun.

Pengene hurtigt ud

- Vi lægger stor vægt på, at pengene hurtigt og effektivt kommer virksomhederne til gavn. Derfor bliver erhvervspakkens initiativer sat i gang gennem eksisterende institutioner, så vi undgår at opbygge ny administration, siger Lene Espersen.

Partierne afsætter en ramme på godt 4 mia. kr. inden for områderne:

  • Bedre muligheder for eksport

  • Bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder

  • Risikovillig kapital til nye virksomheder

  • Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger

Der vil være en gearing af de statslige midler, så den samlede effekt skønnes at blive over 6 mia. kr. Der er tale om en midlertidig indsats, der i første omgang løber frem til udgangen af 2010. Parterne gør status over indsatsen i foråret 2010 og vil efterfølgende tage stilling til, om der er behov for at justere og/eller forlænge indsatsen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter