Ny infrastrukturplan tager opgør med Togfondens timeplan

Togfondens fase to droppes, hvis regeringen og DF's instrukturplan gennemføres.

Dansk Folkeparti har valgt at træde ud af forliget omkring Togfonden. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Står det til regeringen og Dansk Folkeparti, skal fase to af Togfonden skrottes.

Partierne har nemlig i dag præsenteret deres plan for, hvordan investeringerne i infrastruktur skal fordeles. Derfor har Dansk Folkeparti valgt at træde ud af forliget omkring Togfonden.

Et forlig, som partiet indgik sammen med den daværende S-SF-R regering og Enhedslisten i 2014. Togfonden skulle give den danske jernbane et "historisk løft" med projekter for i alt 28,5 milliarder kroner, da aftalen blev indgået.

Forligskredsen aftalte senere at dele forhandlingerne op i to faser, og det er planen, at fase to skal forhandles på plads i 2019.

Det sker dog ikke, hvis regeringen og Dansk Folkeparti finder et flertal for deres plan på den anden side af folketingsvalget. Men hvilke projekter skal så skrottes, hvis det sker? Få overblikket her:

Ingen timemodel

Timeplanen ville betyde, at der blot var en times rejsetid mellem København-Odense, Odense-Esbjerg, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg. (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Den helt store post i Togfondens fase to er den såkaldte timemodel, der kort fortalt betyder, at der kun skulle være en times rejsetid mellem landets største byer.

Det skulle sikres ved en ny Vejle Fjord-bro til 4,2 milliarder kroner samt en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager ved Aarhus til 3,2 milliarder kroner.

Men den plan har Dansk Folkeparti opgivet – blandt andet fordi DSB fik lov til ikke at købe højhastighedstog, hvilket forligspartierne bag Togfonden ellers havde lagt op til.

- Vi lægger trykket over på at få det eksisterende jernbanenet til at fungere optimalt med nye signaler, elektrificering og nye tog. Det, tror jeg, er vigtigere for pendlerne, at det fungerer, i stedet for at komme fem minutter hurtigere frem, siger Kim Christiansen (DF).

Socialdemokratiet præsenterede for nogle uger tilbage partiets infrastrukturplan, hvor partiet gør det klart, at de vil kæmpe for at realisere Togfonden.

Usikkerhed om hurtigere regionaltog

Et andet element af fase to var en opgradering af hastigheden på en række regionale togstrækninger.

Partierne bag Togfonden ville bruge omkring 1,5 milliarder kroner på at sikre en hurtigere rejsetid på alt mellem ét minut og 35 minutter for passagerne.

Men hvilke passager på de regionale strækninger, der fortsat kan se frem til at komme hurtigere frem, er usikkert, hvis regeringen og Dansk Folkepartis plan gennemføres efter et valg.

Partierne har dog afsat 2,1 milliarder kroner til en pulje for hastighedsopgraderinger.

- Intet er definitivt aflyst, men vi vil ikke bruge penge på dyre hastighedsopgraderinger, hvor tidsbesparelsen er minimal, siger Kim Christiansen.

Ifølge trafikordføreren vil behovene for hastighedsopgraderinger løbende skulle vurderes.

Ingen elektrificering på to strækninger

Banestrækningerne mellem Aalborg og Frederikshavn samt Vejle og Struer må også vinke farvel til at blive elektrificeret.

- Der er nogle strækninger, som ikke bliver elektrificeret i første omgang. Det betyder ikke, at de ikke kan blive det, men jeg tror bare, at vi skal kigge på en anden teknologi på de der sidebaner, som måske ikke er så voldsomt befærdet, at man kan køre med nogle mindre eltog eller brinttog i fremtiden, siger Kim Christiansen.

Mindre projekter

I Togfondens fase to er der desuden en række andre mindre projekter, som heller ikke vil blive til noget, hvis regeringen og Dansk Folkepartis plan gennemføres.

Eksempelvis vil der ikke blive brugt 42 millioner kroner på at etablere et ekstra spor ved Gødstrup Station, der afsættes ikke 50 millioner kroner på at undersøge og udbygge kapaciteten på banen mellem Herning og Holstebro, og endelig vil der ikke blive bevilget 23 millioner kroner til en jernbanegodsterminal på Hirtshals Havn.

Banen til Billund kommer

Det er dog ikke alt indholdet i Togfondens fase to, som regeringen og Dansk Folkeparti vil droppe.

Med i den netop præsenterede infrastrukturplan er nemlig en ny bane til Billund.

Den nye Billund-bane skal kobles op på strækningen mellem Vejle og Herning - og regeringen og Dansk Folkeparti vil afsætte lidt over 900 millioner kroner til at anlægge den nye bane mellem Vejle og Billund - projektet skal startes op i 2023.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk