Ny lov kan true drikkevandet

Både kommuner og vandværker advarer mod en ny lov, som nogle steder giver færre penge til at bekæmpe forurening. Dansk Folkeparti ønsker anden model.

Beskyttelsen af det rene danske grundvand er på spil. Det mener Kommunernes Landsforening (KL) og de danske vandværkers organisation Danva, som nu i stærke vendinger advarer mod et nyt forslag fra miljøminister Troels Lund Poulsen, der skal førstebehandles i Folketinget fredag.

Lovforslaget betyder ifølge vandværkerne, at nogle kommuner, der uforskyldt har store udgifter til indsatsen for rent drikkevand, ikke længere vil få dækket dem.Kommuner og vandværker advarer- Det er en uretfærdig og tåbelig konstruktion, der vil ramme mange kommuner - og i sidste ende forsyningen med rent drikkevand til forbrugerne, siger Claus Vangsgård, specialkonsulent i Danva, til Politiken.

- Det vil gå ud over kvaliteten af indsatsplanerne og dermed vores grundvandsbeskyttelse, vurderer formand for KL's teknik- og miljøudvalg, venstremanden Jens Stenbæk, over for avisen.

Ny afregningsmetode

I dag opkræver kommunerne penge direkte fra vandværkerne efter de faktiske udgifter. Altså efter hvor meget det reelt koster at kortlægge særlige drikkevandsområder og sikre, at de ikke bliver forurenede, så man også fremover kan hente rent grundvand der.

Men Miljøministeriet vil ikke længere give tilskud på området efter de faktiske udgifter, men fordele pengene efter kommunernes befolkningstal.

DF ønsker anden model

Men det rammer ifølge KL og Danva meget skævt, skriver Politiken. Nogle mindre kommuner vil få et hul i kassen på flere millioner kroner. Det gælder for eksempel Favrskov i Østjylland. Kommunen havde regnet med at opkræve cirka tre millioner kroner over de næste tre år fra vandforbrugerne for at forebygge forurening. Men efter den nye lov må kommunen kun opkræve 850.000 kroner.

Og derfor har lovforslaget ikke umiddelbart flertal. Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann vil have regeringen og KL til at samarbejde om at finde en anden model:

- Det er åbenlyst forkert, at dem, der har den største forurening og henter vandet uden for deres egen kommune, får penge for at have været nogle miljøsvin, siger Jørn Dohrmann til DR Nyheder.

Minister: Små udsving

Miljøminister Troels Lund Poulsen mener dog, at loven for den typiske kommune kun vil resultere i små udsving i forhold til den samlede økonomi.

- Der er ingen grund til at tro, at kommunerne i fremtiden ikke vil kunne løfte opgaven, siger han til Politiken.

Facebook
Twitter