Ny lov skal gøre det lettere at fange læger til fare for patienter

Bredt politisk flertal har i dag vedtaget en ny lov, der skal styrke patientsikkerheden.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) mener, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu får bedre redskaber til at føre et effektivt tilsyn til gavn for patienterne. (Foto: Jeppe BjøRn Vejlø © Scanpix)

Styrelsen for Patientsikkerhed får fremover bedre mulighed for at gribe ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienter.

Det har et bredt flertal i Folketinget vedtaget i dag.

Med de nye redskaber kan Styrelsen for Patientsikkerhed:

  • forbyde en sundhedsperson at udøve faglig virksomhed, mens en tilsynssag undersøges nærmere.

  • automatisk fratage autorisationen fra læger og andre sundhedspersoner, der har fået inddraget deres autorisation i udlandet.

  • føre mere tilsyn med de behandlingssteder, hvor der er størst risiko for, at patienters sikkerhed kommer i fare.

Risikobaseret tilsyn

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) forklarer, at tilsynet bliver lagt om, så Styrelsen for Patientsikkerhed ikke længere skal føre faste, tilbagevendende tilsynsbesøg med behandlingssteder, hvor der ikke er problemer.

- I stedet skruer vi op for tilsynet de steder, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med patientsikkerheden. På den måde sikrer vi, at styrelsen bruger ressourcerne dér, hvor behovet er størst, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

Som noget nyt bliver det også muligt for Sundhedsdatastyrelsen at videregive oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed fra Lægemiddeladministrationsregistret om, hvad en læge har ordineret.

Det vil betyde, at det bliver lettere for Styrelsen for Patientsikkerhed at holde øje med, om en læge for eksempel har udskrevet alt for meget medicin til en patient.

Kun særlige tilfælde

Udleveringen af oplysningerne fra Lægemiddeladministrationsregistret vil dog kun ske i særlige tilfælde, forklarer Sophie Løhde.

- Det er vigtigt at understrege, at de nye regler ikke betyder, at myndighederne bare uden videre kan få adgang til den enkelte patients medicinoplysninger.

- Men i helt særlige situationer kan det af hensyn til patienten selv eller de pårørende være relevant at kunne se, hvilken medicin lægen har ordinere, siger hun i pressemeddelelsen.

Hjerneskadet psykiater

Den nye lov kommer, efter at DR har afdækket flere sager, hvor læger har været til fare for deres patienter.

En af sagerne drejer sig om en nu tidligere psykiater fra Vestjylland, der i årevis praktiserede med en svær hjerneskade.

Der gik ni år fra den første advarsel om ham, og indtil Sundhedsstyrelsen i 2013 fratog ham autorisationen.

I løbet af de ni år var psykiateren involveret i dødsfald og alvorlige fejlbehandlinger af sine patienter, og han udskrev store mængder medicin uden at blive stoppet.

Nomadelæger i Norden

En anden sag, DR har afdækket, handler om dårlige læger, der kan flytte rundt mellem arbejdspladser i Norden, uden at kritik og advarsler bliver delt mellem landene.

Tidligere har læger kunne fortsætte i Danmark, selvom de for eksempel havde mistet deres autorisation i Norge eller Sverige.

Men med den nye lov vil læger som noget nyt automatisk miste deres autorisation i Danmark, hvis de har mistet den i et andet land.

På nær Radikale Venstre har samtlige partier i Folketinget stemt for den nye lov. Dele af den nye lov træder i kraft 1. juli i år, mens andre dele først træder i kraft 1. juli 2017.