Tema Eva Kjer Hansen-sagen

Ny møgsag rammer Eva Kjer Hansen

Samlet opposition vil vide, om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har indgået en studehandel med Bæredygtigt Landbrug for at undgå en retssag.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen mistænkes nu af oppositionen for at have lavet en studehandel med Bæredygtigt Landbrug. (Foto: Sara Gangsted © Scanpix/Sara Gangsted)

Da miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens sidste år bad kommunerne om at oprense vandløb mere effektivt i et såkaldt hyrdebrev, skete det ifølge Bæredygtigt Landbrug som led i et forlig med interesseorganisationen. Dermed blev et sagsanlæg mod staten sat på pause.

Det viser en mail, som formanden for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen har sendt til blandt andre Høje Taastrup kommune.

Baggrunden er, at Bæredygtigt Landbrug i 2012 stævnede staten for, at oprensningen af vandløb for vandplanter ikke var effektiv nok.

Interesseorganisationen skulle have tørnet sammen med Kammeradvokaten i retten i efteråret, men Bæredygtigt Landbrug satte retssagen på standby. Det skete efter at miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen i starten af november 2015 udsendte hyrdebrevet til kommunerne og samtidig nedsatte en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til mere effektiv oprensning af vandløbene – det der blandt fagfolk kaldes grødeskære.

SF: Alt skal frem

Forliget, der midlertidigt standser sagen mod staten, beskrives i et brev til Høje Taastrup kommune fra formanden for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen:

- Kammeradvokaten har ønsket at indgå forlig, og som en del af dette forlig blev der udsendt et hyrdebrev til samtlige kommuner, hvori det blev præciseret, at kommunerne skulle holde de danske vandløb veloprensede. Og der arbejdes stadig videre med Kammeradvokaten om forliget, skriver Flemming Fuglede Jørgensen i mailen.

Klik her for at se mailen.

SF indkalder nu miljø- og fødevareministeren i samråd om sagen.

- Det er absurd, hvis ministeren har indgået et miljøfjendtligt forlig med en privat organisation i en sag, som de fleste vurderer, at ministeriet ville vinde. Alt skal frem. Derfor indkalder jeg Eva Kjer i samråd og vil forinden have svar på, hvorvidt der er indgået forlig og i så fald hvorfor, siger SF`s miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Bæredygtigt Landbrug: Helt fantastisk med hyrdebrev

Ministerens tætte parløb med Bæredygtigt Landbrug kom frem i sidste uge, hvor BT dokumenterede, at store dele af ministerens kommissorium for ekspertgruppen om netop grødeskæring af vandløb var kopieret fra et notat udarbejdet af Bæredygtigt Landbrug.

Baggrund

Bæredygtigt Landbrug har i årevis kæmpet for at få de danske vandplaner kendt ugyldige og afleverede i 2012 en 1600 siders stævning til staten.

En del af stævningen drejer sig om en såkaldt grødeskæringsinstruks, som kommunerne bruger til at rense vandløb for grøde, så vandet fra markerne ledes væk under hensyn til natur og vandmiljø.

Store dele af landbruget mener, at kommunerne ikke renser vandløbene godt nok med det resultat, at vandet ikke løber hurtigt nok væk og derfor oversvømmer markerne.

Oplysninger fra kommissoriet blev efterfølgende i starten af november gengivet i Eva Kjer Hansens hyrdebrev til landets kommuner. I brevet indskærper ministeren, at kommunerne har pligt til at vedligeholde vandløbene, så landbrugsarealer ikke bliver oversvømmede med risiko for afgrødetab.

Og det er dette hyrdebrev, som formanden for Bæredygtigt Landbrug i mailen til Høje Taastrup kommune skriver indgår som en del af et forlig, som Kammeradvokaten vil lave med organisationen.

På trods af, at Flemming Fuglede Jørgensen i mailen til kommunen nævner forliget flere gange, afviser han i dag overfor DR, at der er indgået et forlig med Kammeradvokaten.

Han forklarer, at Bæredygtigt Landbrug i efteråret havde et møde med Kammeradvokaten, kort før parterne skulle mødes i retten.

På mødet oplyste Kammeradvokaten ifølge Flemming Fuglede Jørgensen, at Miljø og Fødevareminister Eva Kjer Hansen(V) ville udsende hyrdebrevet og nedsætte ekspertgruppen.

-Og det synes vi jo var helt fantastisk, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Og så siger i okay og trykker på pauseknappen for retssagen?
- Ja.

Enhedslisten: Det tyder på en lokumsaftale

Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gerding, kalder det grotesk, hvis ministeren har ladet Kammeradvokaten indgå en aftale med Bæredygtigt Landbrug.

- Det tyder jo på, at ministeren har indgået en absurd lokumsaftale med Danmarks mest ekstreme landbrugsorganisation. Man har efterkommet organisationens helt urimelige krav og dermed givet en landbrugsorganisation mulighed for at diktere miljøpolitikken i Danmark. Det er helt uacceptabelt, siger Maria Reumert Gerding.

Hun har allerede bedt ministeren oplyse, hvad forliget består i og hvad ministeren har lovet Bæredygtigt Landbrug.

Også Alternativet og Socialdemokratiet forlanger nu at se dokumenterne i sagen.

- Det er overordentlig betænkeligt, hvis staten lader sig true til at gøre, hvad en snæver, yderliggående interesseorganisation kræver i modydelse for til gengæld at annullere en retssag. Miljø- og fødevareministeren bør lægge alt frem i den her sag, så vi kan komme til bunds og finde ud af, hvad det her såkaldte forlig indeholder, siger Socialdemokratiets miljøordfører Simon Kollerup.

Ida Auken: Mistanke om tvivlsom studehandel

Også det Radikale Venstre vil have en forklaring fra Eva Kjer Hansen.

- Det er højest besynderligt, at ministerens hyrdebrev til kommunerne indgår som led i en aftale mellem Kammeradvokaten og Bæredygtigt Landbrug om at stoppe en kommende retssag. Det rejser jo mistanke om, at ministeren er involveret i en tvivlsom studehandel med en landbrugsinteresseorganisation. Det må ministeren naturligvis redegøre for, siger de radikales miljøordfører Ida Auken.

Ministeren: Der er ikke indgået noget forlig

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen afviser, at der er indgået et forlig med Bæredygtigt Landbrug.

Hun skriver til DR, at de fire borgerlige partier allerede inden folketingsvalget fremsatte et forslag om at forbedre mulighederne for afvanding.

- Bæredygtigt Landbrug (BL) har rejst en sag, der berører samme problematik, og jeg har derfor haft dialog med BL og har ladet mig inspirere så langt, jeg var enig med BL, forklarer Eva Kjer Hansen.
Ministeren understreger, at den nedsatte ekspertgruppe består af uafhængige forskere.

- Det har været afgørende for mig, at arbejdet holdt sig indenfor den gældende vandløbslovs rammer, og at det faglige arbejde blev gennemført af objektive og uafhængige forskere. Processen resulterede ikke i et forlig, og der er dermed ikke indgået en handel, skriver Eva Kjer Hansen til DR.