Ny pakke skulle hjælpe krigsveteraner med PTSD: Langt de fleste har fået afslag

To år gammel veteranpakke har slået fejl, lyder kritikken.

Krigsveteraner med PTSD må stadig se langt efter erstatninger, mener forening. (Foto: Morten Stricker/Scanpix 2013). (Foto: © Morten Stricker, Scanpix)

Krigsveteraner, der har været i krig for Danmark på eksempelvis Balkan, i Irak eller Afghanistan, skylder vi en ordentlig behandling.

Med de ord præsenterede daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) den nye veteranpakke med navnet 'Tryghed for Veteraner'.

- Vi skylder at gøre en særlig indsats for dem, der har kæmpet med deres liv som indsats i internationale operationer for Danmark, lød det tilbage i september 2017 fra den daværende beskæftigelsesminister.

Pakken gik ud på, at krigsveteraner med PTSD, som havde fået afslag på at få arbejdsskadeerstatning, kunne få mulighed for at få prøvet deres sag én gang til, hvis de fik en "second opinion" – altså en ny lægeerklæring fra en psykiater.

Men myndighederne kan alligevel stadigvæk frit vende tommelfingeren ned og dermed igen afvise at give erstatning, selv om en ny lægeerklæring fra en speciallæge eksempelvis klokkeklart fastslår, at der er opstået PTSD hos en veteran, på grund af at vedkommende har været i krig for Danmark.

I dag, mere end to år efter at pakken blev sat i værk, taler tallene klart. Otte af 133 veteraner har fået anerkendt en arbejdsskadeerstatning ud fra de nye regler. 125 krigsveteraner har fået afslag. Det viser tal fra ATP.

Det er skuffende, mener Peter Højland, der er formand for fonden Soldaterlegatet, der kæmper for bedre forhold for landets krigsveteraner.

- Det ser rigtig skidt ud, og desværre er det ligesom forventet. Vi har hele tiden haft den opfattelse, at man ikke skulle lave den her veteranpakke, fordi det ikke ville hjælpe på problemet, siger han.

Fond: Myndighederne lytter ikke til speciallægerne

I denne uge holdt Soldaterlegatet en høring på Christiansborg i samarbejde med SF, hvor de satte fokus på, hvordan PTSD-ramte krigsveteraners mulighed er for at få anerkendt deres arbejdsskader.

I 2014 blev der lavet en særlov, som skulle gøre det lettere for krigsveteraner at få anerkendt, at deres PTSD skyldes deres deltagelse i krige.

I 2017 blev den tidligere VLAK-regering altså enige om veteranpakken, der også skulle gøre det lettere for krigsveteranerne at få en erstatning.

Men lige lidt har det hjulpet, siger Peter Højland.

- Veteranerne oplever jo stadigvæk, at myndighederne tilsidesætter speciallægernes erklæringer om, at de har PTSD, og at det er forvoldt af de skarpe missioner på både Balkan, i Afghanistan og Irak.

Soldaterlegatet kæmper for krigsveteraner. (Foto: Morten Stricker/Scanpix 2016) (Foto: © Morten Stricker, Scanpix)

Men kunne det ikke tyde på, at der simpelthen bare er en gruppe krigsveteraner, der ifølge gældende lov ikke har ret til en arbejdsskadeerstatning?

- Vi har i syv år til samtlige beskæftigelsesministre sagt, at de her sager ifølge os bliver afgjort på et ukorrekt grundlag og med en forkert bevisvurdering. Det har vores advokater og soldaternes fagforeninger også fremført lige siden. Alligevel har man ikke ændret praksis.

Nu har Soldaterlegatet selv fået foretaget en juridisk vurdering af sagerne.

Beskæftigelsesminister: Vi skal have ny politisk drøftelse

Sidste år betalte Soldaterlegatet efter analyse af flere hundrede sager juraprofessor Andreas Bloch Ehlers fra Københavns Universitet for at gennemgå 45 krigsveteraners erstatningssager. Han nåede frem til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i flere tilfælde ikke overholder loven, når de afviser erstatningssager.

Den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard Thomsen (S), har fulgt sagen tæt og noterer sig undersøgelsen fra juraprofessor Andreas Bloch Ehlers.

Kritikken af veteranpakken giver beskæftigelsesministeren ikke meget for.

- Jeg synes jo egentlig, at det er glædeligt, at der er otte veteraner, der har fået omgjort deres sager. Men selvfølgelig er der behov for at følge op på, om det er nok. Men man får jo kun erstatning, hvis man har krav på det – ikke alene fordi man er veteran, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Han peger på, at otte ud af ti veteraner historisk faktisk får arbejdsskadeerstatning, når de åbner en sag. Ifølge ATP har omkring 1.000 krigsveteraner siden 2014 fået arbejdsskadeerstatning, mens omkring 500 har fået afslag.

Peter Hummelgaard Thomsen vil nu alligevel gøre noget på baggrund af kritikken fra Soldaterlegatet omkring veteranpakken og juraprofessor Andreas Bloch Ehlers kritik af sagsbehandlingen.

- Derfor vil jeg oven på de her ting indkalde Folketingets partier til en politisk drøftelse, hvor vi kan vurdere og tage stilling til, om der er behov for flere initiativer på veteranområdet.

Bekæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil drøfte kritkken og se, om der er behov for nye initiativer. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Sker det i erkendelse af, at det ikke foregår hensigtsmæssigt i dag?

- Jeg vil i hvert fald sige, at den kritik, der er blevet rejst både fra soldaternes fagforening og Soldaterlegatet, gør jo selvfølgelig indtryk.

- Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at når vi sender soldater ud i krig eller andre ting, så skal vi også tage vare på dem, når de kommer hjem og er blevet skadet. Og især når de får den type skade, som man ikke kan se fysisk på dem.

Hvad mener du, at der helt konkret skal gøres?

- Jeg har ikke lagt mig fast på behovet for initiativer, eller hvilke det i givet fald skal være. Men jeg mener, at det er afgørende, at vi i Folketinget har en bred enighed om, hvad der skal gøres. Det ser jeg frem til at drøfte med resten af Folketinget, siger Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Ordningen i veteranpakken gælder til og med 2021.