Ny politisk kritik af fiskeri-embedsmænd

Fiskeriordførere mener, at et udvalg bestående af storfiskere og embedsmænd bevidst har ignorereret Folketingets ønsker.

Forvaltningen af det danske fiskeri har den seneste tid fået massiv kritik. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Embedsmændene i Landbrug- og Fiskeristyrelsen bliver nu mødt af ny kritik fra politisk side.

Nye oplysninger i sagen viser ifølge flere politikere, at embedsmændene med åbne øjne har ignoreret det politiske flertals ønsker.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er fortørnet over, hvad de opfatter som embedsmændenes negligering af de politiske ønsker om at begrænse kvotekoncentrationen inden for dansk fiskeri.

Baggrunden for kritikken er et referat fra et møde i Erhvervsfiskeriudvalget fra april i år. Her spurgte en mindre fiskeriforening, hvor administrationen af fiskekvoter er gået galt i forhold til den politiske ambition om at forhindre, at de danske fiskekvoter ender på for få fiskeres hænder.

Hertil svarer embedsmændene på mødet, at:

”De politiske ambitioner ligger udenfor, hvad udvalget skal drøfte. Styrelsen var ikke nødvendigvis enig i, at der var gået noget galt.”

For fiskeriordfører Simon Kollerup (S) er udvekslingen et tegn på, at udvalget har modarbejdet Folketinget.

- Det er jo helt vildt, at et embedsmandsledet udvalg sammen med fiskerne kan sidde og blive enige om, at der ikke er noget problem med kvotekoncentrationen. Der er et kæmpe problem, og i øvrigt har et flertal i Folketinget besluttet, at vi skal have løst det problem.

- Så hvad man mener og ikke mener som embedsmand er i den her situation, ikke vigtigt – det er vigtigt, hvad Folketinget mener, og vi har meget tydeligt sagt, at der skal ryddes op.

Det omtalte møde i Erhvervsfiskeriudvalget fandt sted 6. april i år. Det var kun to dage efter, at den daværende fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) blev tvunget til at undskylde over for Folketinget og love, at han nu ville gøre sit yderste for at medvirke til at gennemføre Folketingets fiskeriaftale ”både i ord og ånd” med specifik henvisning til kvotekongerne.

Ordførere kræver undersøgelse

Også hos Dansk Folkeparti er fiskeriordfører Ib Poulsen skeptisk, for han mener, at man i udvalget netop bør diskutere den politiske intention meget grundigt.

- Jeg får flere og flere indikationer på, at man har kørt sit eget løb, siger han med henvisning til Erhvervsfiskeriudvalget.

- Vi skal have undersøgt til bunds, hvordan man har arbejdet og opfattet de politiske signaler. Der er problemer, og der skal strammes gevaldigt op.

Også Simon Kollerup (S) vil undersøge sagen.

- Jeg kræver, at ministeren kommer med en grundig redegørelse af, hvad der er sket.

- Vi risikerer jo at få en stat i staten, hvis vi har et udvalg, der er fuldstændig ligeglade med, hvad Folketinget beslutter og har deres helt eget syn på sagen og laver egne regler mod Folketingets ønsker.

I referatet fremgår det ikke, hvem af de tilstedeværende embedsmænd, der har sagt, at udvalget ikke bør drøfte de politiske ambitioner. Bjørn Wirlander, enhedschef i EU & Fiskeriregulering er en af de embedsmænd, der var til stede. Han ønsker ikke at lade sig interviewe, men har sendt følgende skriftligt citat.

- Når vi i Erhvervsfiskeriudvalget har svaret, at de politiske ambitioner ligger udenfor, hvad udvalget skal drøfte, så er det fordi, vi mente, at det spørgsmål hører til hos politikerne og ikke i styrelsen, ligesom det også fremgår af referatet, at vi mener, at definitionen af en ”kvotekonge” er et politisk spørgsmål. Som embedsmænd arbejder vi med at bistå politikerne i den politiske proces og implementere den politik, som politikerne vedtager.

Den udlægning hænger ikke sammen, siger Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen.

- Så har de jo sagt, at de forholder sig til det politiske og mener ikke, at der er et problem. Så har man jo taget stilling, så det er noget udenomssnak, fordi på den ene side siger man, at man ikke skal blande sig, og på den anden side har man alligevel en holdning til, at der ikke er noget problem. Så skal man ikke bagefter kommer med en søforklaring.

Forvaltningsekspert undrer sig

Lektor i offentlig forvaltning, Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, undrer sig over embedsmændenes udmelding.

- Embedsmændene har været i ond tro i den forstand, at de her bliver gjort opmærksomme på, at reglerne administreres forkert, og dermed har de været bekendt med det spørgsmål, siger han og tilføjer:

- Det giver en klar indikation af, at embedsmændene er blevet gjort opmærksomme op, at der er problemer med den måde reglen administreres på.

Erhvervsfiskeriudvalget består af embedsmænd, repræsentanter fra fiskeriforeningerne og interesseorganisationer. Kritikerne mener, at nogle af de beslutninger, der er gået imod Folketingets intention om at begrænse kvotekoncentration har sit udspring i Erhvervsfiskeriudvalget, hvor de såkaldte kvotekonger blandt andet er repræsenteret.

To af de embedsmænd, der tidligere sad i udvalget, er blevet forflyttet, efter Rigsrevisionens rapport var færdig. En af dem var den nu tidligere fiskerikontrolchef, der i fredags blev sendt hjem, efter DR Nyheder kunne dokumentere, hvordan han i to omgange havde været med til at skaffe sponsorater fra storfiskerne til sin sejlklub.

Den nye fiskeriminister, Karen Ellemann (V) sagde i sidste uge, at ved gennemlæsning af Rigsrevisionens rapport fik man det indtryk, at:

"Det nærmest er et udvalg, der har sat sig for at omgøre eller finde andre veje ud af de beslutninger, man har taget fra politisk hold." Ministeren sagde i forbindelse med offentliggørelsen af Rigsrevisionens rapport, at man nu skulle undersøge udvalgets konstruktion.

Fra oppositionens side har ikke mindst Socialdemokraterne været kritiske og kræver udvalget nedlagt.

Facebook
Twitter