Ny regering vil kassere medieforlig

Den nye borgerlige regering vil kassere det medieforlig, som SR-regeringen lavede med SF og CD sidste år. Samtidig vil Venstre og de konservative allerede fra nytår indføre et stop for den aftalte stigning i licensen.

Den nye borgerlige regering vil kassere det medieforlig, somSR-regeringen lavede med SF og CD sidste år. Den nye regering vil istedet liberalisere hele radio- og tv-markedet.

- Der er ikke ret meget i det medieforlig, som vi er enige i. Visagde allerede dengang, at det var et stort bluffnummer, og at viville skrotte medieforliget, hvis vi fik et flertal for det, sigerVenstres mediepolitiske ordfører, Jens Rohde.

Han mener, at medieforliget især halter omkring digitaliseringog udbuddet af nye radiokanaler.

Stop for licensstigning

Første punkt på dagsordenen bliver at gennemføre et stop for denårlige stigning i licensen på fem procent. Licensen skulle ellersvære steget til nytår med 100 kroner til 2.088 kroner pr.husstand.

- Skattestoppet for Venstre indbefatter altså også licensen. Fordet er en afgift, og derfor vil vi selvfølgelig forhindre, atlicensen den stiger, som det er planlagt, siger Jens Rohde.

Licensstoppet betyder, at DR til næste år vil gå glip af 146millioner kroner, mens TV 2 mister 30 millioner. DR's andel aflicensen er i år på 2,7 milliarder, mens TV 2 får 545 millionerkroner.

Jens Rohde har dog muligvis meldt ud uden at have fuld opbakningfra støttepartiet Dansk Folkeparti. Her siger kulturordfører PoulNødgaard nemlig, at partiet vil næppe være med til at ændre vedhele medieforliget. Men et låg på licensen vil Nødgaard meget gernevære med til at lægge.

Privatisering af TV 2

Næste skridt i den borgerlige regerings liberaliseringstankerbliver, ifølge Rohde, at privatisere TV 2. Men det kan komme til attage noget tid, erkender han.

- Først skal vi have afviklet TV 2's gæld. Dernæst skal detomdannes til et statsejet aktieselskab, hvorefter det kanprivatiseres, siger Jens Rohde, der ønsker at gennemføreprivatiseringsplanen inden for 3-4 år.

Som kompensation til TV 2 for de manglende licenspenge læggerJens Rohde samtidig op til en liberalisering af reklamereglerne,som ifølge Rohde er alt for restriktive.

Liberalisering af hele markedet

Skrotningen af medieforliget vil også betyde omfattendeliberaliseringer på hele radio- og tv-markedet.

Netværksafgiften, som de lokale stationer under TV Danmark harværet belastet med, bliver fjernet allerede fra 1. januar.

Udbuddet af radiokanalen P5 vil blive stoppet, indtil der ergennemført en oprydning af frekvensplanen efter hollandskforbillede. Det ventes at ville bringe flere nye landsdækkenderadiokanaler frem i lyset. De skal udbydes på auktionsvilkår, ogdermed vil de fleste medievirksomheder kunne få adgang tilradiomediet. Men det bliver først efter, at lokalradiostationerneer blevet sikret.

De konservatives kulturordfører, Brian Mikkelsen, vil ikkekommentere medieforliget før en ny borgerlig regering har skrevetet regeringsgrundlag.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk