Ny udfordring for regeringens Lindholm-projekt: To truede fuglearter bor på øen

De to fuglearter kan spænde ben for regeringens planer for Lindholm.

En havterne fodrer sin unge. Fuglen er en af to arter, der på Lindholm yngler i et beskyttet område. (Foto: JAN JØRGENSEN © Scanpix)

Hvis og når kriminelle, udviste asylansøgere i 2021 rykker ind på øen Lindholm i Stege Bugt for at bo på et nyt udrejsecenter, bliver de ikke de eneste beboere på den syv hektar store ø.

Allerede i dag lever en række dyrearter på øen - herunder to truede dyrearter.

Havternen og klyden har ifølge en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet så gode forhold på Lindholm, at de nævnes i udpegningsgrundlaget for fredningen af dele af Lindholm som Natura-2000-område.

Avisen har talt med Knud Flensted, der er biolog ved Dansk Ornitologisk Forening. Han ser med alvor på de kommende beboeres indvirkning på fuglenes mulighed for at yngle.

- Hvis udrejsecentret havde karakter af et fængsel med en gård, hvor fangerne kun lige netop kunne gå ud, havde det nok ikke udgjort et problem for fuglene, men bliver det sådan, at man kan færdes frit på hele øen, vil det være meget alvorligt, siger han til Berlingske.

Må ikke forstyrres i yngletiden

Lindholm er som Natura-2000-område underlagt EU's naturbeskyttelsesdirektiver.

Ifølge Knud Flensted bør de kommende beboere på øen ikke forstyrre fuglene i yngletiden, som løber mellem 1. april og 31. juli, medmindre de opholder sig i umiddelbar nærhed af de eksisternede bygninger.

Ifølge Miljøstyrelsen er havternens danske ynglelokaliteter truede af menneskelig forstyrrelse, oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Ellen Margrethe Basse er professor i miljøret ved Aarhus Universitet. Hun fremhæver over for Berlingske, at en eventuel konsekvensvurdering skal undersøge, hvorvidt nybyggeri på øen vil have indflydelse på fuglenes vilkår.

- Hvis det er tilfældet, kan man som udgangspunkt ikke begynde at placere noget der, siger hun til Berlingske. Hun tager dog et forbehold:

- Så kan der være væsentlige samfundsmæssige interesserer, som tilsidesætter det. Men det mener jeg ikke er gældende, når det handler om at placere disse mennesker på Lindholm.

Efter planen skal Lindholm stå klar til at huse mellem 100 og 125 beboere i 2021. Regningen for det nye udrejsecenter lyder på 759 millioner kroner over de næste fire år.

/DR Nyheder/

Facebook
Twitter