Ny udlændingeaftale deler vælgerne

Den nye udlændingeaftale, som "moderniserer" reglerne for familiesammenføring, deler befolkningen. Det viser en meningsmåling lavet for DR Nyheder.

Den nye udlændingeaftale, som "moderniserer" reglerne for familiesammenføring, deler befolkningen. Det viser en meningsmåling lavet for DR Nyheder. (© DR)

Regeringens og Dansk Folkepartis nye udlændingeaftale, som "moderniserer" reglerne for familiesammenføring, deler vælgerne. Det viser en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR Nyheder.

I aftalen hedder det, at reglen om, at man skal være over 24 år for at få sin ægtefælle til Danmark suppleres af et pointsystem, som skal gøre det lettere at få veluddannede, veltalende og erhvervsaktive til landet.

48 for, 38 imod pointsystem

Cirka halvdelen af vælgerne - eller 48 procent - er positive eller delvis positive over for det nye pointsystem. Mens et stort mindretal på 38 procent - eller cirka fire ud af ti - er negative eller delvis negative overfor pointsystemet.

Cirka hver tiende - eller 13 procent - vælger svarer hverken/eller.

Borgerlige glade for point

Det er særligt de borgerlige vælgere, der er positive over for at indføre et pointsystem for familiesammenføring.

72 procent af de borgerlige vælgere svarer således, at de er positive eller delvis positive over for de nye regler om indførelsen af et pointsystem for familiesammenføring.

På venstrefløjen er den tilsvarende andel 29 procent, mens 48 procent er negative eller delvis negative.

Bankgaranti deler vandene

En del af den nye udlændingeaftale er også, at der kræves en bankgaranti på 100.000 kroner mod før 50.000 kroner for at få sin ægtefælle hertil. I forhold til dette punkt i aftalen er vælgerne delt i to næsten lige store dele.

Således svarer 40 procent af vælgerne, at de er positive eller delvis positive over for at hæve beløbet fra kr. 50.000 til kr. 100.000.

Omvendt svarer 44 procent, at de er negative eller delvis negative over for dette punkt i aftalen.

Venstrefløj imod bankgaranti

Cirka hver tiende vælger - eller 13proccent svarer hverken/eller.

Det er særligt de borgerlige vælgere (64 procent), der er positive over for de skærpede regler om bankgaranti

Omvendt er venstrefløjens vælgere (68 procent) i højere grad negative

Skærpet tilknytningskrav

Regeringen og Dansk Folkeparti er også enige om at skærpe det nuværende tilknytningskrav.I dag skal den herboende og ansøgers samlede tilknytning til Danmark være større end deres samlede tilknytning til et andet land.

I fremtiden skal parrets samlede tilknytning til Danmark være væsentligt større end deres samlede tilknytning til et andet land.

Halvdelen af vælgerne - nemlig 50 procent - svarer, at de er positive eller delvis positive over for de skærpede tilknytningskrav.

Borgerlige synes skærpelse er godt

Godt hver tredje vælger - eller 35 procent - er negative eller delvis negative over for, at par, der ønsker ægtefællesammenføring, nu skal have en væsentlig større tilknytning til Danmark end til et andet land.

Cirka hver tiende vælger - eller 12 procent - svarer hverken/eller til dette punkt.

Særligt de borgerlige vælgere er positive (60 procent) over for at skærpe tilknytningskravet, mens et flertal af venstrefløjens vælgere (52 procent) er negative eller delvis negative.

961 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år har deltaget i Epinions undersøgelse.

Facebook
Twitter