Nye Borgerlige vil i Folketinget: Det står partiet for

Partiet Nye Borgerlige har nu samlet det antal vælgererklæringer, der skal til for at stille op til folketingsvalget.

Formand Pernille Vermund, næstformand Peter Seier Christensen og Vivi Jensen til venstre i billedet. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det konservative parti Nye Borgerlige har nu indleveret det nødvendige antal vælgererklæringer til Social- og Indenrigsministeriet, og meget tyder derfor på, at danskerne kan sætte kryds ved partiet ved det næste folketingsvalg. Først skal underskrifterne dog gennemgås og godkendes.

Formand Pernille Vermund har tidligere betegnet partiets værdipolitik som klassisk konservativ og den økonomiske politik som borgerlig.

Partiets principprogram består af fem punkter, der beskrives som:

Stærkt, kulturelt værdifællesskab

Mindre stat – mere menneske

Fælles ansvar for samfundets svageste

Fornuftig beskyttelse af vores naturværdier

Frihed, folkestyre og national suverænitet

Her er et overblik over partiets politiske mål:

"Stærkt, kulturelt værdifællesskab"

 • Maksimal grænse for antallet af mennesker, der årligt kan tildeles indfødsret ved lov.

 • Differentiering af indkomstkravene baseret på ansøgernes oprindelsesland.

 • Tildelt indfødsret skal annulleres ved dom og suppleres med udvisning, hvis 'nye medborgere dømmes for terror eller landsskadelig virksomhed.'

 • Udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark, skal udvises.

 • Al hjælp til krigsflygtninge skal foregå i nærområder.

 • Der skal kun gives beskyttelse til personligt forfulgte flygtninge med familie, som kommer direkte fra FN’s flygtningelejre på en fast årlig kvote.

"Mindre stat – mere menneske"

 • Skattetrykket skal ned.

 • Antallet af opgaver, som det offentlige skal løse skal begrænses.

 • Forenkling af reglerne, sænke skatter og afgifter.

 • Ejendomsskatterne skal ned, og arveskatten skal afskaffes.

"Fælles ansvar for samfundets svageste"

 • Skatten skal fortsat finansiere sundhed og uddannelse, men partiet mener, at driften kan varetages af private, hvis det forbedrer.

 • Prioritere danskere før udenlandske statsborgere i anvisningen af billige boliger med offentligt tilskud.

 • Sænke den kriminelle lavalder og sikre, at en eventuel sanktion kun udstås sammen med jævnaldrende.

"Fornuftig beskyttelse af vores naturværdier"

 • Fjerne, hvad partiet kalder ”konkurrenceforvridende” tilskud til industribrug og sikre dansk landbrug og fiskeri "optimale rammer til at kunne fungere på markedsbaserede vilkår."

 • Bedre vilkår for kystnært fiskeri og ændring af kvoter.

 • Mindske tilskud til vindmølleindustrien.

"Frihed, folkestyre og national suverænitet"

 • Danmark skal ud af EU, og danskerne skal have en folkeafstemning om EU-medlemskabet.

 • Dansk selvbestemmelse ved tildeling af velfærdsgoder, opholdstilladelser til udlændinge, fastlæggelse af miljøkrav, fødevaresikkerhed samt skatte- og afgiftsniveauer.

 • Udvisning af alle kriminelle udlændinge. Dansk lov skal stå over Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

 • Opsigelse af FN’s statsløsekonvention.

 • Danskerne skal selv bestemme, hvilke og hvor mange udlændinge, der kommer til landet. FN’s flygtningskonvention skal derfor opsiges.

 • Danmark skal ikke længere give asyl til spontanflygtinge, der krydser grænsen illegalt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk