Nye togsignaler bliver mindst fire milliarder kroner dyrere

Et signalprojekt på det danske jernbanenet er forsinket op mod tre år og er 4,4 milliarder dyrere end ventet.

Statsrevisorerne peger på, at der er behov for en stram styring. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Statsrevisorerne rejser nu kritik af Banedanmark, som står for at udskifte alle togsignaler i hele Danmark.

Kritikken går på, at Signalprogrammet foreløbig er forsinket med op til tre år og er cirka 4,4 milliarder kroner dyrere end ventet.

Programmet går ud på at udskifte de forældede signalanlæg. Det skulle give færre togforsinkelser og flere tog.

- Banedanmarks styring har været baseret på misvisende og ukorrekte oplysninger om programmets fremdrift og økonomi, lyder det i Statsrevisorernes beretning.

For knap 20 milliarder kroner skal Banedanmark udskifte alle togsignaler i hele Danmark.

Men det store signalarbejde er i alvorlige problemer.

Folketinget besluttede i 2009 at udskifte de gamle signalsystemer på S-banen og fjernbanen. De nuværende stammer fra 1950'erne og 1960'erne og er skyld i forsinkelser.

Men Banedanmark har ikke haft tilstrækkelig styring på projektet, hvilket Statsrevisorerne påtaler.

- Vi tager kritikken til efterretning. Det er klart, at når Statsrevisorerne rejser kritik, så er vi også interesseret i at få bragt programmerne på omgangshøjde, siger Signalsystemets direktør, Jan Schneider-Tilli.

Statsrevisorer: Behov for stram styring

Siden efteråret 2014 har ministeriet vidst, at der var alvorlige problemer med Signalprogrammet.

På trods af det har departementet ikke indhentet tilstrækkelige informationer om de store forsinkelser.

Og de vurderinger der var i forhold til tidsplanen viste sig efterfølgende at være urealistiske.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Transportministeriet ikke i tide har forholdt sig mere kritisk til Banedanmarks oplysninger om, hvordan projektet skrider frem.

- Både Transportministeriets departement og Banedanmark har undervurderet kompleksiteten og opgaverne i Signalprogrammet, lyder det.

Statsrevisorerne peger på, at der er behov for en stram styring. Der er stadig stor risiko for, at det bliver endnu dyrere og yderligere forsinket.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har forud for kritikken lovet, at der vil ske kontrol med det forsinkede arbejde.

Han siger nu, at han tager kritikken fra Statsrevisorerne alvorligt. Og at der allerede er sat en række tiltag i værk for at imødekomme Rigsrevisionens anbefalinger, som Statsrevisorernes kritik bygger på.

Der er bevilget 19,6 milliarder kroner på finansloven 2017 til Signalprogrammet.

/ritzau/

Facebook
Twitter