Nyrup: Behov for ærlig udlændingedebat

I sin beretning til Socialdemokratiets kongres tog Poul Nyrup Rasmussen i dag fat i den ømtålelige udlændingepolitik. I talen tog han skarpt afstand fra reglerne om opholdstilladelse, men slog fast, at der er en øvre grænse for antallet af udlændinge i Danmark. I dag opfordrede Henrik Sass Larsen til at lave en pagt med befolkningen om stramninger i udlændingepolitikken.

I sin beretning til kongressen tog Poul Nyrup Rasmussen fat iden ømtålelige udlændingepolitik. I talen tog han skarpt afstandfra reglerne om opholdstilladelse.

- Vil vil ændre reglen om, at der skal gå syv år, før man kan fåvarigt ophold her i landet. Det er umenneskeligt. Det er urimeligt.Tænk blot på det lille barn, der kommer til landet som 1 eller 2årigt. Hverken barn eller far og mor kan vide, om de er købt ellersolgt i hele barnets opvækst - det er ganske enkelt ikkemenneskeligt og ordentligt, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Poul NyrupRasmussen: Der er en øvre grænse for hvor mange, vi kan modtage.Det har vi aldrig benægtet Foto: DR, © DR

Til gengæld tog han fat debatten om antallet af flygtninge ogindvandrere i Danmark:

- Socialdemokraterne vil ikke gennemføre ændringer iudlændingelovgivningen, som medfører større stigninger i antalletaf indvandrere, end det vi i dag kender, sagde Poul NyrupRasmussen.

Socialdemokraterne foreslår, at flygtninge ogfamiliesammenførte, der kommer til Danmark skal indgå enforpligtende kontrakt om rettigheder og pligter, der ligger tilgrund for et varigt ophold.

Poul NyrupRasmussen foreslår, at der indføres enarbejdsplads-danskordning Foto: DR, © DR

Også integrationen ønsker Poul Nyrup Rasmussen skal styrkes:

- På arbejdspladsen er sproget altafgørende. Derfor foreslår vi,at der indføres en arbejdsplads-danskordning med den nødvendigelønkompensation, så virksomhederne kan fungere og medvirke tilintegration, sagde Poul Nyrup Rasmussen til de 507 delegerede mestkongressen.

Sass: Pagt med befolkningen

Socialdemokratiet skal lave en pagt med befolkningen. Der skalsættes stop for flere udlændinge, mens problemerne i lokalområderskal løses, og ulandsbistanden skal øges, så ulandenes masser ikkeflygter til andre dele af verden.

Det sagde Henrik Sass Larsen i dag på Socialdemokratiets kongresi Aalborg. Han mente, at Socialdemokratiet bl.a. tabtefolketingsvalget, fordi partiet ikke havde et klart svar påhøjreorienterede og populistiske partiers argumenter. Derfor føltebefolkningen ikke, at Socialdemokratiet tog deres bekymringer omudlændinge alvorligt, sagde Henrik Sass Larsen.

Henrik Sass Larsen krævede søndag stramninger, selv om Nyruplørdag støttede den fhv. udlændingeordfører Ritt Bjerregaardslinje, som satser mere på integration af udlændinge.

- Der kræves et internationalt socialdemokratisk svar. Vi skalvære partiet, som er med til at lave en aftale - en pagt medbefolkningen, som siger: All right. Der er grænser for, hvor mangenye borgere, vi kan rumme i vores samfund. Så vi strammer. Tilgengæld gør vi noget derude. Der, hvor folk bor, og der, hvor derskal skabes håb, sagde Henrik Sass Larsen.

Erkender strid i partiet

Inden kongressen har menigsmålinger vist, at næsten halvdelen af desocialdemokratiske vælgere mener, at S-formand Poul Nyrup Rasmussenbør gå af inden næste valg.

Den negative presseomtale - og den åbenlyse personstrid ipartiet i den seneste tid - blev også omtalt i Poul NyrupRasmussens tale:

- De seneste uger har vi diskuteret voldsomt og offentligt -sådan er det, erkendte han fra talerstolen.

Partiets tidligere formand, Svend Auken, roser partiformandtalen for, at have ryddet enhver tvivl af vejen om, hvorSocialdemokraterne står i de vigtigste politiske spørgsmål -herunder også udlændingepolitikken.

Svend Aukenroser Poul Nyrup Rasmussen tale Foto: DR, © DR

- Vi har altid været tilhængere af, at der er en øvre grænsefor, hvor mange flygtninge og indvandrere, vi kan tage imod, sagdeSvend Auken med henvisning til Poul Nyrup Rasmussen henvisning tilden såkaldte antalsdiskussion, der ellers har splittet partiet.

Også Mogens Lykketoft, der ellers bakkede Ritt Bjerregaard op istriden om udlændingepolitikken, tog godt imod talen:

- Nu er enhver tvivl ryddet af vejen. Så lad lige det billedestå et øjeblik, sagde Mogens Lykketoft om partiformandens tale påkongressen i Aalborg.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk