Nyt K-ministerium vækker bekymring: Børnene bliver kastebolde

Mai Mercado (K) har tidligere været kritisk overfor at splitte børn og undervisning op i to ministerier. Som børne- og socialminister ser hun i dag anderledes på sagen.

Den nye børne- og socialminister Mai Mercado (K) på Amalienborg sammen med resten af den nye VLAK-regering den 28. november 2016. (Foto: © Òlafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Det var noget rod og farligt for børnenes fremtid, da statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i august 2013 valgte at splitte Børne- og Undervisningsministeriet op for at gøre daværende SF-formand Annette Vilhelmsen til social- og børneminister.

Kritikken kom fra flere sider, heriblandt den konservative børneordfører Mai Henriksen.

Hun mente, at børnene ville blive glemt i et ministerium, som også skulle fokusere på landets socialt udsatte og samtidig havde integration og ligestilling som ressortområder.

Henriksen har efterfølgende giftet sig til navnet Mercado og blev for nylig udpeget som børne- og socialminister. Børneområdet blev ved regeringsomdannelsen i slutningen af november – og præcis som i 2013 – adskilt fra Undervisningsministeriet, som nu varetages af Liberal Alliances Merete Riisager.

Siden 2013 har Mai Mercado udover sit efternavn også ændret syn på det fornuftige i at opdele børn og undervisning i to ministerier.

- Jeg er meget opmærksom på, at børnene ikke må drukne. Men jeg tror faktisk, at vi vil kunne lave noget god politik, når vi kombinerer socialområdet med børneområdet. Fordi vi så vil kunne bryde den negative sociale arv tidligere, siger Mai Mercado.

Fagfolk er bekymrede

Med regeringsudvidelsen splittede nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) således Børne- og Undervisningsministeriet op endnu en gang, da der skulle gøres plads til i alt ni nye ministre fra Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Opdelingen af børne- og undervisningsområdet vækker på ny kritik fra fagfolk og eksperter.

- Set fra et fagligt synspunkt og fra miljøerne er vi vældig bekymrede, siger Stig Broström, professor emeritus på Danmarks Institut for Pædagogik ved Aarhus Universitet.

- De tiltag, man skaber på daginstitutionsområdet, hænger sammen med skolen og omvendt. Derfor er det vigtigt, at de to ministerier hænger sammen. Det gøres bedst, når det er i et enhedsministerium. Det ved vi også fra den praksis, der har været i de perioder, hvor det har været splittet op. Så det er altså tre skridt tilbage, siger han

Formanden for landets pædagoger stemmer i:

- Vores bekymring er simpelthen, at vi mister helhedssynet, og at børneområdet falder ned mellem to stole, siger Elisa Bergmann, formand for pædagogernes fagforening, BUPL.

- Det kan hurtigt opfattes af mine medlemmer, pædagogerne, at børneområdet ikke er et så vigtigt område, og at det ikke får den rigtige anerkendelse, fordi man netop bruger børnene som kastebold mellem ministerier. Det er rigtigt ærgerligt, siger hun.

Mercado: Nu giver det god mening

Den nye børne- og socialminister forstår godt bekymringerne i det pædagogiske miljø, men ser klare forskelle mellem situationen i dag og situationen i 2013, da SF-formand Annette Vilhelmsen blev minister for børne- og socialområdet.

I modsætning til dengang skal Mai Mercado ikke tage sig af to yderligere ressortområder, som Annette Vilhelmsen skulle med integration og ligestilling. Det vil gøre en forskel, mener den nye minister.

- Det var et meget, meget stort ministerium. Min oplevelse var simpelthen, at børnene druknede. Vi nåede som ordførere aldrig at diskutere børneperspektivet og den tidlige indsats.

- Det var afsættet for min kritik. Nu er børnedelen så kommet tilbage, og derfor har jeg det meget inde på nethinden, at børnene ikke må blive glemt. Det må ikke kun være et Socialministerium, siger Mai Mercado.

Men hvorfor er børn og undervisning overhovedet blevet skilt ad denne gang? Handler det ikke bare om, at der skulle findes nogle nye ministerposter, og antallet af ministre skulle øges?

- Jeg er jo den forkerte til at svare på det spørgsmål, for jeg har ikke været med til at sidde og slå stregerne for, hvordan ministerierne skulle se ud. Men jeg synes faktisk, at så længe man husker børneperspektivet, så giver det god mening. Og min kritik gik på, at børneperspektivet fuldstændig druknede dengang.

Karen Ellemann (V) overdrager Socialministeriet til Mai Mercado (V) i slutningen af november. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Sporene skræmmer

Uanset Mai Mercados hensigtserklæringer om at være meget fokuseret på børnene, risikerer en del af sammenhængen i børns overgang fra børnehave til skole at gå tabt med den nye opdeling af ministeriet, mener professor emeritus Stig Broström fra Aarhus Universitet.

- Det går jo nogle gange stærkt i det ministerielle arbejde, og embedsmændene bliver bedt om at lave udkast til forskellige initiativer i skolen eller dagtilbuddene. Så når de simpelthen ikke at gå hen over kanalen og tale med embedsmændene i det andet ministerium. Og de to ministre får slet ikke talt ordentligt sammen.

- Udadtil vil de sige, at det ikke betyder noget, for de har et glimrende samarbejde. Det betvivler jeg ikke, men jeg vil i høj grad betvivle, at de i praksis får udvirket det samarbejd, siger han.

Det er især sporene efter regeringsrokaden i 2013, der skræmmer Stig Broström.

Der er godt nok tale om helt andre ministre og regeringspartier i dag, men ikke desto mindre er risikoen for et tab af sammenhængskraft reel, mener han.

- Der skete ingenting. Det var spild af tid. Børneområdet lå bare stille, og det er det, jeg kan frygte vil ske igen, siger Stig Broström.

Fra sine forskerkolleger i resten af Norden hører Stig Broström efter eget udsagn også jævnligt for den danske model med gentagne gange at samle og opdele børn og undervisning i et eller to ministerier.

- Andre nordiske forskere synes, vi er et mærkeligt lille land, hvor pendulet svinger frem og tilbage. I de andre nordiske lande har man jo netop samlet ministerierne til stor glæde. Så de undrer sig over, hvad der sker i Danmark, og at vi ligesom tager et skridt frem og to tilbage, siger Stig Broström.

BUPL-formand Elisa Bergmann frygter også, at sammentænkningen af dagtilbud og læring kan komme til at lide efter opdelingen af ressortområderne i to forskellige ministerier.

- Vi skal huske, at børn ikke starter deres liv som seksårige. Det starter faktisk den dag, hvor de bliver født. Det handler rigtig meget om, at udgangspunktet for barnets trivsel og videre liv også er afhængigt af, at vi har gode kvalitetsdaginstitutioner, som kan varetage børns udvikling og læring fra de er helt små, siger Elisa Bergmann.

Mere mor end minister

Mai Mercado er helt enig i, at der efter opdelingen i 2013 skete meget lidt på børneområdet.

- Ja, og alle ordførerne herinde gik med en oplevelse af, at børn bliver født som seksårige. Og det er det, vi gerne skal væk fra.

Og den nye VLAK-regering er allerede i gang med at sikre, at opsplitningen af det gamle Børne- og Undervisningsministerium ikke vil skade børnene.

Hun henviser konkret til, at der på finansloven for næste år er afsat 580 millioner kroner over de næste fire år til at udvikle dagtilbudsområdet.

Kort efter nytår sætter Mai Mercado sig for bordenden og indleder forhandlinger om, hvordan de penge præcis skal udmøntes.

- Men det er ikke kun et spørgsmål om penge. Det er også et spørgsmål om at sikre bedre muligheder for familierne, sikre fleksible rammer i daginstitutioner og sikre, at vi har nogle gode dagtilbud, og at vi som forældre trygt kan sende vores børn i dem. Der taler jeg nok mere som mor end som minister.