Nyt udspil: Mistænkte børn og unge skal hives i 'reaktionsråd'

Forældrene skal også med. De unge skal forstå, at kriminalitet tages alvorligt og har konsekvenser, lyder det fra regeringen.

Socialminister Manu Sareen (R) og justitsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer regeringens udspil om ungdomskriminalitet. (Foto: © Keld Navntoft, Scanpix)

Så snart et barn eller en ung for første gang kommer i politiets søgelys og mistænkes for at have begået kriminalitet, skal der sættes ind.

Den unge og forældrene skal straks indkaldes til et såkaldt reaktionsråd, som regeringen vil oprette i alle landets politikredse.

De unge skal mærke, at kriminalitet har konsekvenser, lyder begrundelsen fra justitsminister Mette Frederiksen (S) socialminister Manu Sareen (R), der på et pressemøde onsdag præsenterer regeringens nye udspil om ungdomskriminalitet, der har fået navnet 'En ungdom uden kriminalitet - tydelig konsekvens, flere i uddannelse og arbejde'.

- Som noget helt nyt opretter vi reaktionsråd i hele landet. Det vil sige én vej ind i systemet, siger justitsminister Mette Frederiksen.

- Det overordnede formål er at børn og unge, der begår kriminalitet, oplever sammenhæng men også konsekvens. Samfundet skal reagere på de forkerte handlinger, siger hun.

Skal bruges i strafudmåling

Når der skal fastsættes en straf eller en anden form for sanktion over for de pågældende børn og unge, skal reaktionsrådets indstilling som udgangspunkt lægges til grund for en eventuel straf.

Sker det ikke, skal kommunerne begrunde fravigelsen, og landets retter skal 'tillægge anbefalingen'.

De nye reaktionsråd skal bestå af politifolk, sociale myndigheder og - hvis den unge er over 15 år - Kriminalforsorgen. Andre fagpersoner som skolelærere, pædagoger og SSP-medarbejdere kan også inddrages.

Skal styrke forebyggende indsats

Reaktionsrådene skal ifølge socialminister Manu Sareen 'skræddersy den reaktion, som er bedst egnet til den det enkelte barn eller den enkelte unge'.

- Vi styrker hermed den tidlige og forebyggende indsats og gør op med berøringsangsten. Jeg er overbevist om, at vi med de her værktøjer kan få flere børn og unge til at bruge krudt på uddannelse og job frem for at spilde vigtige år af deres liv på kriminalitet og fængsler, siger Manu Sareen.

Regeringens samlede udspil om ungdomskriminalitet består af i alt 11 initiativer, og der er i alt afsat 270 millioner kroner over de kommende fire år til at realisere initiativerne.

Regeringen lægger op til at finde pengene på finansloven for 2017.

Blandt de øvrige initiativer er indførelsen af et 'zoneforbud' over for unge, som ikke må færdes i bestemte områder, en lillebror-strategi samt en fritidsjobordning.

Du kan læse hele regeringens udspil her.