OECD: Gør mere for miljøet

Danmark kan gøre meget mere for at begrænse forureningen af både luften og vandet, mener den internationale samarbejdsorganisation OECD. OECD har gennemgået dansk miljøpolitik fra 1999 til 2007.

Rapporten roser indsatsen for at begrænse landbrugets udledning af kvælstof, men konkluderer samtidig, at der stadig er problemer med vandkvaliten. (Foto: Asger Ellekrog © DR)

Danmark kan gøre langt mere for at mindske forureningen af både vand og luft. På trods af en høj fokus på miljøpolitikken halter vi på en række områder efter de øvrige lande i den internationale samarbejdsorganisation OECD.

I en rapport fra OECD konkluderes det for eksempel at en femtedel af befolkningen lever med en uacceptabel luftkvalitet. Ikke mindst i København er partikelindholdet i luften alt for højt.

OECD kommer derfor med en lang række anbefalinger til, hvad der bør gøres.

Skattestoppet er i vejenFor eksempel peger OECD på, at skattestoppet er i vejen for miljøpolitikken. En lang række afgifter, der skal begrænse brugen af skadelige stoffer er ikke blevet reguleret, siden regeringen indførte skattestoppet ved sin tiltræden i november 2001.

Biltrafikken er et andet problem og OECD opfordrer til omfattende investeringer i offentlig transport. OECD nævner metroen i København som et godt eksempel.

Vandkvaliteten kan blive bedreRapporten roser indsatsen for at begrænse landbrugets udledning af kvælstof, men konkluderer samtidig, at der stadig er problemer med vandkvaliten - især i søer og fjorde, men også i grundvandet.

OECD anbefaler derfor blandt andet at vi gør mere for at definere de områder, hvor grundvandet er i fare og lave beskyttelseszoner.

Der er også behov for i langt højere grad at effektivisere vandforsyningen og begrænse vandspildet.

Læs rapporten på engelsk:OECDs miljørapport

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk