Økonom og røde politikere nedsabler DF-ønske om håndværkerfradrag

Socialdemokratiet afviser DF’s forslag om en permanent ordning. SF og Alternativet vil heller ikke være med mere.

DF vil gøre håndværkerfradraget permanent og udvide ordningen til også at omfatte eksempelvis almindeligt murerarbejde. (Foto: STEFFEN ORTMANN © Scanpix)

Låner man et par briller af en økonom, vil man straks kunne se, at en forlængelse af boligjobordningen – som populært kaldes håndværkerfradraget – ikke giver nogen mening.

Det vurderer Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videncenter, efter at Dansk Folkeparti har foreslået at gøre ordningen permanent og udvide den til at omfatte flere håndværksgrupper.

- Forslaget er ikke nogen fordel for håndværkerne. Generelt har vi en meget lav ledighed for håndværkerne i øjeblikket. Der er store forskelle, og nogle af grupperne har høj ledighed. Det gælder malerne, men malerne nyder heller ikke godt af ordningen, som den er udformet i dag.

- Så der er ikke noget akut behov for at lave den slags tiltag, som skal stimulere beskæftigelsen, siger Curt Liliegreen.

Hvad er det så godt for?

- Jamen, ordningen er da en fordel for de danske boligejere, som kan bruge den til at finansiere arbejde, der kan forbedre energistandarden i deres bolig, siger han.

- Men den optimale løsning set med økonombriller vil være at bruge denne ordning i forbindelse med konjunkturpolitikken. Så man går ind og stimulerer beskæftigelsen, når vi har krise, men omvendt trapper den ned, når konjunkturerne begynder at gå den anden vej, og vi nærmer os en fuld beskæftigelse.

- I min optik burde man trappe ordningen ned nu, siger Curt Liliegreen.

S: Forkert med skatterabat til at hyre polske håndværkere

Samme holdning har Socialdemokratiet.

Håndværkerfradraget kan være et godt redskab at have i baghånden, men i den aktuelle situation har håndværksfagene ikke behov for at blive hjulpet økonomisk, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).

- Boligjobordningen blev oprettet i en tid, hvor der var krise og brug for at skubbe gang i tingene. Nu er vi på vej ind i en højkonjunktur, hvor det er vanskeligt at skaffe kvalificeret arbejdskraft, siger Benny Engelbrecht.

- Derfor risikerer man, at boligjobordningen bliver et tilskud til at tiltrække udenlandske håndværkere til Danmark. Og det er forkert at give skatterabat til, at man kan få polske håndværkere til at lave noget på sit hus, siger han.

Den nuværende boligjobordning udløber med udgangen af 2017, og derfor har Dansk Folkeparti foreslået at forlænge ordningen på permanent basis.

DF vil også udvide ordningen til at omfatte mere almindeligt håndværksarbejde som malerarbejde og istandsættelse af køkkener og badeværelser i stedet for den nuværende grønne model, som tilgodeser energimæssige forbedringer i hjemmet.

Alternativet og SF afviser

Det var blandt andet med stemmer fra Alternativet og SF, at den netop tiltrådt Venstre-regering i sommeren 2015 kunne præsentere en aftale om den grønne boligjobordning.

De to partier er i dag ikke synderligt interesserede i at forlænge ordningen.

Hvis det endelig skal være, så skal det som minimum være i den nuværende grønne form, men både SF og Alternativet afviser blankt at udvide ordningen til at omfatte andre former for arbejde end de klimavenlig og bæredygtige.

- Vi er ikke indstillede på at udvide ordningen i forhold til yderligere service, hvis man skal have lavet sit køkken for eksempel. Det skal ikke være fradragsberettiget, siger finansordfører Josephine Fock fra Alternativet.

Den nuværende grønne ordning er bedre end den gamle ordning, mener hun, men Alternativet er reelt ikke interesseret i nogen som helst boligjobordning.

- Hvis vi havde 90 mandater, ville der bestemt være andre måder at tilskynde til en bedre bæredygtig omstilling end den grønne boligjobordning. Derfor har vi den ikke selv med i vores finanslovforslag, siger Josephine Fock.

Regeringspartier uenige

SF er grundlæggende enig med Alternativet.

- Vi synes faktisk – med den efterspørgsel, der er på håndværkere – at man kan bruge midlerne bedre, siger gruppeformand Jacob Mark.

- Derfor foreslår vi at afskaffe boligjobordningen, når den udløber, og i stedet bruger pengene på at opkvalificere de ledige og få dem ind på arbejdsmarkedet igen, siger han.

Realpolitisk betyder det dog ikke alverden, hvad partierne til venstre for midten mener om boligjobordningens fremtid.

En forlængelse af ordningen vil sandsynligvis være finanslovsstof, hvorfor regeringen og Dansk Folkeparti skal forsøge at nå til enighed i spørgsmålet om håndværkerfradraget.

De to regeringspartier Venstre og Konservative melder sig ”positive” overfor DF’s forslag om at gøre ordningen permanent, mens Liberal Alliance til gengæld siger klart nej.

- Liberal Alliance har været imod boligjobordningen fra starten, siger finansordfører Joachim B. Olsen.

I regeringsgrundlaget hedder det, at man vil tage stilling til, om og hvordan boligjobordningen eventuel skal videreføres.