Økonomiprofessor kalder besparelser på børnecheck for småpenge

Dansk børnecheck til børn bosat i andre EU-lande er ikke et kæmpe problem for statens udgifter.

Økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen tror ikke, at de nye regler om børnepenge vil få færre EU-borgere til at søge job i Danmark.

Er udbetaling af børnecheck til EU-borgere i Danmark, hvis børn stadig befinder sig hjemlandet, et kæmpe problem?

Det mener statsministeren, men spørger man en dansk økonomiprofessor, lyder svaret anderledes.

- Det er ikke et kæmpe problem for statens budget, for der er det så lille en post, at det sådan set ikke rigtig betyder noget, siger økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet.

Hvis briterne til juni stemmer ja til at blive i EU på de nye vilkår, EU-landene blev enige om i går, ændrer det også på de danske regler for, hvem der kan få udbetalt fuld børnecheck.

Men det er småpenge, den danske stat kan spare med de nye regler.

- Det samlede beløb, vi ender med at spare på statens udgifter til de børnepenge, der ryger ud af Danmark, er 50 til 100 millioner, så det er småpenge set i det store billede, siger han.

Bo Sandemann Rasmussen peger samtidig på, at administrationen af de nye regler kan gøre besparelsen mindre end forventet. Han tror dog ikke, at besparelsen kan ende med at blive ’spist’ op af administrationsudgifterne.

- Teoretisk kunne det godt ske, men den tror jeg alligevel ikke på, siger han.

  • Sagen kort
  • Aftalen i EU er juridisk bindende og kan kun ændres med fuld enighed blandt EU's stats- og regeringschefer. Den træder i kraft, hvis briterne stemmer ja til at blive i EU. Ellers bortfalder den.
  • Aftalen betyder blandt andet, at børnepenge til udenlandske EU-borgeres børn, der bor i hjemlandet, fremover skal tage hensyn til de generelle leveomkostningerne i hjemlandet og størrelsen på børnechecken i det land, hvor børnene bor.
  • De nye regler for børnepenge gælder med det samme for nye EU-borgere, der ankommer til et andet medlemsland. Fra 2020 gælder det også for EU-borgere, der allerede er ankommet til et andet medlemsland.
  • Der lægges også op til at korrigere for den EU-dom, der i 2008 åbnede for den såkaldte Malmø-model. Nemlig at omgå den danske udlændingelov ved først at tage til et andet EU-land og derefter få familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne.