Øremærket barsel til mænd splitter rød blok

Rød blok er uenige om nyt EU-direktiv, der skal øremærke danske fædre to måneders barsel.

(Arkiv) Socialdemokratiet og SF er uenige om, hvorvidt et nyt EU-Direktiv, der skal øremærke barsel til mænd, er en godt tiltag. Her er de to partiers formænd Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr på besøg i Dronninglund i Brønderslev Kommune. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Rød blok står igen splittet, og igen med Socialdemokratiet alene over for de andre røde partier. Denne gang er det imidlertid ikke udlændingepolitikken, der har kilet sig ned i den røde blok.

Splittelsen skyldes et EU-direktiv omkring barsel, som et flertal af medlemslandene forventes at vedtage i næste uge. Direktivet øremærker to måneders barsel til mænd. Oprindeligt var der øremærket fire måneders barsel til mænd, men i det endelige kompromisforslag til direktivet er man landet på to måneder.

Socialdemokratiet fortæller til DR Nyheder, at partiet gerne diskuterer, hvordan mænd kan få mere barsel. Det skal bare ikke bestemmes af EU-landene:

- Vi har ikke noget imod, at mænd skal tage mere barsel, og det vil vi sådan set gerne være med til at arbejde for. Men vi har rigtigt meget imod, at det kommer per dekret fra Bruxelles, siger Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard.

Men I har ikke kunnet samle et flertal for øremærket barsel, så er det vel fint nok, at EU kommer jer til undsætning og indfører det?

- Nej, det er det ikke. Vi synes ikke, at EU skal lovgive om det her. Der er ikke noget til hinder for, at vi i Folketinget sammen med lønmodtagere og arbejdsgivere kan lave modeller på det her, svarer Hummelgaard.

'Godt for ligestillingen'

Der er i det hele taget stor politisk modstand mod direktivet. Faktisk er det kun De Radikale, SF og Alternativet, der er begejstrede for udsigten til øremærket barsel.

Ligestillingsordfører for SF, Trine Torp, er således glad for, at der bliver øremærket barsel til fædre:

- Det er godt for børn at have en god relation til deres far. Det er godt for fædrene, der får mulighed for at deltage i deres børns liv på lige vilkår med mødrene. Det er godt for ligestillingen, fordi vi ved, at det har stor betydning for ligeløn senere hen, siger Torp til DR Nyheder.

Også Institut for Menneskerrettigheder mener, at øremærket barsel kan bedre ligestilingen.

- Direktivet vil være et skridt i den rigtige retning og et meget vigtigt signal at sende, siger Kenn Warming, specialkonsulent i ligebehandling ved instituttet til Ritzau.

Men hos Socialdemokratiet mener man, at et direktivet underminerer den danske model.

- Jeg tror, at det kan være med til at udhule den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor parterne selv forhandler sådan noget her på plads, og det ikke bliver bestemt ved lov. Det har vi tænkt os at gå meget langt for at værne om, siger Peter Hummelgaard.

Hos Hovedorganisationen FTF bliver tager de godt imod meldingen om, at EU-medlemslandene er på vej med et direktiv om øremærket barsel til mænd.

- Det har været vores politik i mange år. Øremærket barsel til fædre vil bringe fædrene i en bedre situation over for børnene, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey til Ritzau.

Peter Hummelgaard frygter dog, at direktivet vil være med til at ændre befolkningens syn på EU, og at man på den måde eroderer danskernes EU-opbakning. Hos SF er man imidlertid tilfredse med, at reglerne kommer fra EU:

- Man kan undre sig over, vi har været så fodslæbende i Danmark. Vores nordiske naboer har indført det for længst. Og der har det vist sig at have den effekt, at der er kommet større ligestillingarbejdsmarkedet, og at mænd kommer til at deltage mere i deres børns liv, siger Trine Torp.

De to måneder kan altså ikke 'overføres' til kvinden. For nuværende har forældre ret til 32 ugers barsel, og fædre har ret til 14 dages orlov umiddelbart efter fødselen. Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov

FAKTA: EU-regler om fædreorlov:

 • Danmark har været medlem af EU siden 1973, og Danmark skal følge EU's fælles love.

 • Hvis der er konflikt mellem EU's regler og nationale regler, er det EU-reglerne, der gælder. Det kaldes, at EU-ret har forrang.

 • Hvis EU indfører et fælles direktiv om øremærket barsel for mænd, trumfer de dermed de danske regler på området.

 • I EU-direktivet lægges der op til, at der skal være to måneders øremærket barsel til mænd.

 • Hvis et EU-land ikke følger EU's regler, kan det blive dømt ved EU-Domstolen for at bryde traktaten.

 • EU-direktivet er ikke endeligt vedtaget.

 • Som det er i dag, har danske forældre tilsammen ret til 32 ugers orlov med barselsdagpenge, når de får barn.

 • Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

 • Mænd har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Typisk lægges de to uger umiddelbart efter fødslen.

 • Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers orlov. Forældrene bestemmer selv, hvor mange uger henholdsvis faren og moren tager i den periode.

 • Hvis man får fuld løn fra sin arbejdsgiver under barselsorloven, fordi man er dækket af en overenskomst, kan man ikke samtidig få udbetalt barselsdagpenge.

 • Danske kvinder tager cirka 231 dages barselsorlov, mens mænd er på barsel i cirka 25 dage i gennemsnit.

 • I Sverige, Norge, Island og Finland er en del af barselsorloven øremærket til faderen. Hvis han ikke udnytter orloven, bortfalder den. Den kan altså ikke overføres til moren.

 • Kilder: borger.dk, Ritzau, eu.dk.