Oliejagt i Nordsøen: Nu presses regeringen fra flere sider

En lang række fagforbund støtter nu regeringens støttepartier i kravet om at droppe oliejagt i Nordsøen

Der ligger lige nu fire ansøgninger på klimaminister Dan Jørgensens bord om at få lov til at bore olie op af Nordsøen. Men de bør alle afvises, lyder det fra en lang række fagforbund. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

På bunden af Nordsøen har man siden 1960'erne boret og trukket olie op. Det er kommet blandt andet Norge, Storbritannien og Danmark til gode. Men står det til en lang række af de største danske fagforbund, så er der blevet trukket rigeligt af 'det sorte guld' op i danske farvande.

Fagforbundene har samlet sig i en alliance under navnet 'Broen til fremtiden' og opfordrer nu - i tråd med regerings støttepartier - regeringen og klimaminister Dan Jørgensen om at afvise de fire selskaber, der har søgt om lov til potentielt at bore olie op af Nordsøen helt til 2055.

- Vi ønsker, at politikerne sætter ambitiøse mål, der matcher meldinger fra klimaforskere og eksperter. I den her konkrete sag, har vi set økonomiske vismænd advare mod nye olieboringer - og flere af os har så sagt, at hvis vi skal nå 100 procent vedvarende energi, er vi nødt til at lægge om, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening - et af fagforbundene bag dagens udmelding.

I stedet, forklarer Camilla Gregersen, skal der hurtigst muligt landes en klimalov.

- Nu har vi lavet den her melding - men det vigtigste for os er, at vi får en ambitiøs klimalov med femårige reduktionsmål og fokus på vedvarende energi.

Støttepartier vil også stoppe oliejagten

Med udmeldingen lægger de store fagforbund sig i slipstrømmen af den udmelding, Radikale Venstre og SF kom med tidligere i dag.

Her forklarede partilederne Pia Olsen Dyhr (SF) og Morten Østergaard (R) helt på linje, at den danske stat af hensyn til klimaet burde lukke for nye tilladelser til oliefirmaer, der vil hive olie og gas op af Nordsøen.

Tidligere har både Alternativet og Enhedslisten også ønsket samme.

Og ifølge Camilla Gregersen giver det god mening, at fagforbundene på samme måde forsøger at presse regeringen.

- Vi lægger os i tråd med fagbevægelsens gamle traditioner om at være en samfundsforandrende kraft. Vi forsøger at tage ansvar for, hvilket samfund vi skal have, siger Dansk Magisterforenings formand.

De er dog meget opmærksomme på, at det ikke skal føre til færre arbejdspladser - da det jo er hele idéen bag deres organisationer. Den grønne omstilling skal altså implementeres socialt ansvarligt.

Oliepenge i statskassen

Sidste år tjente den danske stat otte milliarder kroner på nordsøolien, og derfor kunne man godt frygte, at det skabte et hul i statskassen. Men man ved ikke, hvor meget olie man kan finde - og samtidig har økonomiske vismænd foreslået at stoppe oliejagten, hvis staten vil nå sine klimamål.

Og så kan det ifølge Camilla Gregersen være anledning til at få skubbet andre brancher i gang:

- Det er helt afgørende, at vi finder erstatninger for råolie, som bruges til mange vigtige ting i industrien, så vi ikke bare henter olien i andre lande, hvor den produceres mere miljøbelastende.

- Vi ved, at ressourcer som olie under alle omstændigheder løber ud på et tidspunkt. Og dem, der kommer først med at få udviklet nye løsninger, vinder jo så at sige en gylden mulighed.

DR har forsøgt at høre klimaminister Dan Jørgensen, hvordan regeringen stiller sig i forhold til opråbene fra både støttepartier og nu også fagforbund, men det har ikke været muligt at få et interview med ministeren.