Ombudsmanden kritiserer Støjberg for at fordreje sine ord

Udlændinge- og integrationsministeriet afviser kritikken fra Ombudsmanden.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har ved samråd selv henvist til Ombudsmandens redegørelse, hvori han skriver, at han lægger "til grund, at det ikke var ministeriets samlede intention at pålægge Udlændingestyrelsen at iværksætte en ulovlig praksis.” (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

I et brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet går Folketingets Ombudsmand nu i rette med ministeriet.

Ombudsmanden mener nemlig, at ministeriet og Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) fordrejer hans redegørelse fra 2017 om adskillelse af asylpar - der viste sig at være ulovlig.

Ministeriet har ifølge ombudsmanden ved flere lejligheder udtrykt sig sådan, at det let kan opfattes sådan, at han har ment, at ministeriets forklaringer i sagen, "er understøttet af de foreliggende akter og oplysninger i sagen."

Altså at det er påvist, at ministeriet ikke var klar over, at det var ulovligt.

"Dette er ikke tilfældet," skriver ombudsmanden.

Adskilt per automatik

Sagen begyndte i februar 2016, hvor det kom frem, at der på danske asylcentre boede voksne asylansøgere "i ganske få tilfælde" sammen med ægtefæller under 18 år.

Det ønskede Inger Støjberg at sætte en stopper for, og udsendte derfor en instruks om, at ingen under 18 år måtte indkvarteres på asylcentre med en ægtefælle. Heller ikke selvom parret havde børn sammen.

Problemet var bare, at både dansk lov og internationale konventioner slår fast, at grundlaget for at adskille parrene skal vurderes individuelt og ikke må ske per automatik.

Ombudsmanden har tidligere underrettet ministeriet

I marts 2017 rejste Folketingets Ombudsmand derfor en alvorlig kritik af instruksen og slog fast, at den var ulovlig.

I samme redegørelse skrev Ombudsmanden, at han måtte lægge "til grund, at det ikke var ministeriets samlede intention at pålægge Udlændingestyrelsen at iværksætte en ulovlig praksis.”

Men Ombudsmanden har ikke undersøgt dette spørgsmål, men blot taget udgangspunkt i den udlægning af sagsforløbet, som ministeriet har givet ham - en udlægning, som er afgivet under ansvar.

Allerede i 2017 kom det frem, at ministeriet fremlagde det på en måde, så det kunne misforstås.

Alligevel er ministeriet ifølge ombudsmanden fortsat med at gøre det ved "flere lejligheder".

Men i brevet fra ombudsmanden bliver det slået fast, at det vil kræve en undersøgelseskommission at komme til bunds i sagen.

- Der vil kunne foreligge materiale, hvis nærmere betydning kun kan fastlægges ved egentlig afhøring af de involverede enkeltpersoner. I det omfang dette er tilfældet, vil videre undersøgelse af sagen ikke kunne ske i ombudsmandsinstitutionen, men må i givet fald ske ved f.eks. nedsættelse af en undersøgelseskommission, skriver ombudsmanden.

Ministerium: Vi skal ikke forklare rammerne

DR Nyheder har bedt Udlændinge- og Integrationsministeriet om at forholde sig til kritikken fra Ombudsmanden.

Samt det forhold, at det allerede blev kritiseret i 2017.

Ministeriet har fremsendt et skriftligt svar:

"Ministeriet har i svar til Folketinget gengivet fra ombudsmandens redegørelse fra marts 2017. Det er ikke op til ministeriet at forklare de rammer, som ligger til grund for ombudsmandens arbejde. Det har ministeriet ikke yderligere bemærkninger til."

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter