Omstridt cirkulære trækkes tilbage

Moderniseringsstyrelsen trækker cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten tilbage for at undersøge juridiske aspekter, oplyser styrelsen.

Moderniseringsstyrelsen trækker nu omstridt cirkulære fra 5. februar tilbage.

Det krævede, at ansætte i staten, skulle skrive under på, at man har forflyttelsespligt, uanset hvor ens arbejdsplads måtte blive flyttet hen i landet.

Men nu skal de juridiske aspekter undersøges nærmere, skriver styrelsen på hjemmesiden.

I forbindelse med regeringens plan om at flytte 3900 statsjob ud i provinsen, har det været diskuteret, hvorvidt flytningen er "en væsentlig stillingsændring".

Vendingen er afgørende for, om det skal varsles som "afsked med tilbud om genansættelse".

Fremover er det udgangspunktet, at en flytning ikke er en væsentlig stillingsændring, lød det i Moderniseringsstyrelsens cirkulære "ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten" fra 5. februar 2016:

- En eventuel flytning af arbejdsstedet inden for ansættelsesområdet vil ikke være en væsentlig stillingsændring, der skal varsles som afsked med tilbud om genansættelse.

/ritzau/