Omstridt landbrugspakke rettes ind efter krav fra EU

Kommissionen har ønsket mere sikkerhed for miljøbeskyttelse, mens Danmark vil have fleksible regler.

Landsbrugspakken kostede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) forgænger, Eva Kjer Hansen, posten. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

En mindre frihedsrevolution for landbruget.

Sådan betegner miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) den landbrugspakke, som regeringen blev enig med de øvrige borgerlige partier om sidste år.

Men frihedsrevolutionen bliver nu rettet til, efter at regeringen er nået frem til, hvad ministeriet betegner som "en fælles forståelse" med EU.

Kommissionen har nemlig været bekymret for, om den lovgivning, Danmark vil indføre, lever op til alle EU's regler om miljøbeskyttelse.

Pakken kostede Lunde Larsens forgænger, Eva Kjer Hansen (V), sin ministerpost. Det skyldtes, at Konservative undervejs i forløbet mistede tilliden til hende.

Men første del af den lovgivning, som skal gøre landbrugspakken til virkelighed, blev ikke desto mindre vedtaget i foråret. Den handlede om, hvor meget landmænd må gøde deres marker.

Og et sæt nye regler om regulering af husdyrbrug er også på vej.

Men nu kommer der altså et par ændringer, der trækker lidt i den modsatte retning af den frihedsrevolution, regeringen ellers bebuder.

"Et par justeringer"

Den frivillige efterafgrødeordning suppleres af obligatoriske krav i det omfang, målene ikke nås med frivillig ordning.

Efterafgrøderne skal beskytte miljøet mod det ekstra kvælstof, der vil blive udledt som konsekvens af, at landmændene får lov at gøde mere.

Der ændres også i, hvor meget fosfor husdyrproducenter må udlede. Det skal sikre, at vandmiljøet bliver bedre beskyttet.

- Kommissionen får med et par justeringer af pakken nu den ekstra sikkerhed, den ønsker sig, indtil den målrettede miljøregulering træder i kraft, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Landbrug & Fødevarer ærgrer sig over ændringerne. Prisen er for høj for dansk landbrug, mener organisationen.

- Pakken med blandt andet fjernelse af normreduktionen, en bedre miljøgodkendelsesordning og forhøjelse af harmonikravet til slagtesvin er helt afgørende for vores erhverv, siger formand Martin Merrild i en kommentar.

Han anerkender dog, at regeringen har gjort en stor indsats.

- Vi kan forstå, at det har været det muliges kunst at nå i mål med en løsning.

Et meget vigtigt punkt i landbrugspakken, nitrathandlingsplanen, der regulerer, hvor meget nitrat der ender i vandmiljøet, vil først blive behandlet senere.

Det vil ske på et møde i december og marts, oplyser ministeriet.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man glad for, at kommissionen kræver ændringer.

- Det her er en lussing til Danmark, og det er en af de større, siger præsident Ella Maria Bisschop-Larsen.

/ritzau/