Oppositionen kræver svar fra regeringen om droppede lyntestplaner på plejehjem

Statsministeren lovede lyntest til plejehjem, men i stedet fastholdt ministerium PCR-test.

Ved et pressemøde 5. januar sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at myndighederne hurtigst muligt skulle sikre lyntest af plejehjemsansatte. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

I slutningen af december og begyndelsen af januar sagde statsminister Mette Frederiksen (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen havde besluttet at indføre lyntest på plejehjem.

Det var bare ikke det, der skete.

Efter Sundhedsministeriet modtog en konkret plan om to ugentlige lyntest af plejehjemsansatte, blev det besluttet i stedet at fortsætte med PCR-test, hvor testsvaret kommer senere.

Det viser dokumenter, som DR har fået aktindsigt i.

I løbet af januar blev 1.056 plejehjemsbeboere smittet med coronavirus, og 324 plejehjemsbeboere døde med sygdommen i samme periode, viser tal fra Statens Serum Institut.

Venstre og Dansk Folkeparti vil nu have statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke til at redegøre for, hvorfor der blev kommunikeret én ting til offentligheden, mens virkeligheden var en anden.

- Vi er nødt til at få afdækket, hvad der er sket. Vi må huske på, at det her er en personlig tragedie for hundredvis af mennesker, der har mistet deres mor, far, søster eller bror, siger ældreordfører for Venstre Jane Heitmann.

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt (DF) tilslutter sig kritikken:

- Vi skal have svar på, hvorfor statsministeren lovede, at der nu blev sat ind med kviktest af personalet, hvorefter man så trak det tilbage uden at informere om det bagefter. Der er for mange spørgsmål i det her, som ikke er besvaret.

Talte om lyntest ved pressemøder

Ved et pressemøde 29. december sagde sundhedsminister Magnus Heunicke, at "beboerne på vores plejehjem er særligt udsatte".

- Derfor iværksætter vi følgende tiltag: Kviktest af plejehjemspersonale, lød det fra sundhedsministeren.

Du kan se ministerens udtalelse i klippet herunder:

En uge senere udtalte statsminister Mette Frederiksen sig for første gang om lyntest af plejehjemspersonale ved et pressemøde 5. januar.

- Der er for få, der bliver testet i de dage, vi er i nu. Regeringen har derfor besluttet, at myndighederne hurtigst muligt skal sikre, at personalet på plejecentre i alle regioner kan hurtigtestes, sagde statsministeren.

Du kan se statsministerens udtalelse i klippet herunder:

Mens pressemødet stadig stod på, deltog Sundhedsministeriet i et møde om netop lyntest.

Forud for mødet havde Danske Regioner på opfordring fra ministeriet lavet et oplæg til, hvordan lyntestkapaciteten kunne bruges på plejehjem.

- Med henblik på at stoppe smitten på plejehjem foreslås en intensiveret screeningsindsats, hvor alle plejehjemsansatte tilbydes en hurtigtest (antigen) to gange ugentligt af deres personale, lød det i oplægget fra Danske Regioner, som DR har fået aktindsigt i.

Her kan du læse oplægget fra Danske Regioner

Fortsatte med PCR-test i stedet

Dagen efter – 6. januar – oplyste Sundhedsministeriet i en e-mail til mødedeltagerne, at plejehjemspersonalet i stedet fortsat skulle PCR-testes:

- Vi har nu haft lejlighed til at vende det i Sundheds- og Ældreministeriet, og på den baggrund vil vi gerne bede regionerne og kommunerne om at iværksætte (…) test minimum en gang om ugen med PCR-test.

Alligevel gentog statsministeren fire dage senere – 10. januar – at der skulle lyntestes på landets plejehjem.

- Det har vi meget specifikt bedt myndighederne om at sikre sker, sagde statsministeren i et interview på TV 2.

Det var imidlertid først fra 1. februar, myndighederne gav lyntest af personale på plejehjem topprioritet.

Professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Frederik Waage vurderer, at Mette Frederiksen dermed har givet forkerte oplysninger til befolkningen.

Indkalder til samråd

Venstre vil nu indkalde sundhedsminister Magnus Heunicke til et samråd om sagen, siger ældreordfører Jane Heitmann.

- Der er ingen tvivl om, at det er en alvorlig sag for Mette Frederiksen, at hun toner frem på skærmen med ét budskab, og der så tilsyneladende sker noget helt andet i styrelser og ministerier, siger Jane Heitmann.

- Jeg vil gerne have svar på, hvorfor man vælger at gøre det modsatte af det, som statsministeren siger.

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt vil have statsminister Mette Frederiksen til at redegøre for forløbet i en spørgetime i Folketinget.

Hvis der ikke kommer klare svar fra statsministeren i spørgetimen, vil Dansk Folkeparti kalde hende i samråd.

- De pårørende, de ældre og personalet, som det her drejer sig om, har brug for nogle svar. De har brug for svar fra statsministeren, og jeg vil simpelthen ikke acceptere, at det bliver sendt ned i geledderne, siger hun.

SÅDAN HAR VI GJORT

  • Afdækningen af, hvordan lyntest af plejehjemspersonale blev udskudt, bygger blandt andet på dokumenter indhentet gennem aktindsigt hos og spørgsmål til Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og en række kommuner.

  • DR har desuden gennemgået de offentlige udmeldinger, der har været i perioden fra de centrale aktører, herunder pressemøder, pressemeddelelser og udtalelser til medier.

- En politisk ambition

Hverken statsminister Mette Frederiksen eller sundhedsminister Magnus Heunicke har ønsket at stille op til interview eller at kommentere sagen.

Sundhedsministeriet og Statsministeriet henviser til justitsminister Nick Hækkerup (S), der i dag står i spidsen for den danske teststrategi.

Justitsministeren har heller ikke ønsket at stille op til interview, men oplyser i et skriftligt svar, at han er uenig i kritikken:

- Regeringen kommunikerede i begyndelsen af januar en politisk ambition, som man arbejdede på at realisere. (...) Som regeringen tidligere har givet udtryk for, så ville det have været ønskeligt, at det var gået hurtigere med at øge brugen af hurtigtest.

Her er hele svaret fra justitminister Nick Hækkerup:

  • "Jeg er uenig i kritikken. Regeringen kommunikerede i begyndelsen af januar en politisk ambition, som man arbejdede på at realisere. Sundhedsministeren har ved besvarelse af 11. marts 2021 af spørgsmål nr. 643 fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg redegjort for myndighedernes indsats for at øge anvendelsen af hurtigtest på plejehjemmene i begyndelsen af året.

  • Det fremgår bl.a. heraf, at KL den 20. januar gav besked til kommunerne om, at kviktest nu kunne anvendes bredt, herunder på plejehjem, at myndighedernes prioritering af den mobile kviktestkapacitet fra 1. februar 2021 indebar, at plejehjem havde højeste prioritet, at antigentest blev anvendt på plejecentre i tillæg til PCR-test, og at der som udgangspunkt skulle foretages antigentest de dage, hvor der ikke blev PCR-testet.

  • Udfordringerne forbundet med den øgede anvendelse er ligeledes beskrevet i svaret, og som regeringen tidligere har givet udtryk for, så ville det have været ønskeligt, at det var gået hurtigere med at øge brugen af hurtigtest.”