Oppositionspartier om ny klimaplan: Regeringen svigter, når det kommer til landbruget

Hvis regeringen for alvor vil klimakrisen til livs, kræver det handling på landbrugsområdet, lyder det fra oppositionen.

Morten Østergaard og Mette Frederiksen mener, at statministeren svigter klimaet ved ikke at sætte tilstrækkeligt ind på landbrugsområdet i forbindelse med regeringens nye klimaplan. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Her til formiddag kunne statsministeren sammen med fem fagministre præsentere sit nye klima- og luftudspil "Sammen om en grønnere fremtid".

Med 38 konkrete initiativer vil regeringen sikre Danmark en førsteplads som verdens mest klimavenlige land.

Men ønsket om en førsteplads kommer ikke til at gå i opfyldelse, medmindre regeringen skruer op for ambitionerne på landbrugsområdet.

Sådan lyder det fra en række oppositionspartier, der mener, at regeringen holder hånden over landbruget og dermed svigter klimaet.

- Hvis vi skal i mål med det, vi gerne vil som samfund på klimaområdet, så bliver man nødt til at tage fat på andre områder, end regeringen gør her. Og her tænker jeg især på landbruget, som regeringen jo går udenom, siger Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen.

Her tænker jeg især på landbruget, som regeringen jo går udenom.

Mette Frederiksen, formand, Socialdemokratiet

S: Skru op for ambitionerne

Regeringens overordnede målsætning er, at Danmark i 2050 skal være blandt de lande, der kan pryde sig af titlen som nul-udledningslande, når det gælder CO2.

Udspillet, der blev fremlagt tidligere i dag, har fokus på den såkaldte ikke kvotebelagte sektor. Det refererer i daglig tale til de områder, der dækker over biler, boliger og bønder.

Hos Socialdemokratiet mener man, at regeringen med dagens udspil bevæger sig i den rigtige retning på de første to områder.

Til gengæld berører regeringen kun overfladisk ét af de mest centrale områder i forhold til at få nedbragt udledningen af CO2, lyder kritikken.

Elementer fra regeringens klimaplan

90 millioner kroner skal afsættes til klimaforskning, der skal kortlægge, hvordan man bedst kan nedbringe udledning af drivhusgasser med teknologi.

Biogasanlæg skal gøres tættere for at mindske metanudslip.

Et udvalg nedsættes, der skal finde frem til tiltag i kampen mod ammoniak i luften. 160 millioner kroner afsættes i en pulje til disse konkrete tiltag.

80 millioner kroner afsættes til hurtigladestande for elbiler.

Registreringsafgiften på grønne biler for under 400.000 kroner fjernes i 2019 og 2020.

I 2030 må ingen busser i byerne udlede luftforurening eller CO2. Allerede i 2020 skal de være CO2-neutrale.

Benzin- og dieselbiler skal i 2030 være fortid i taxabranchen.

Gamle brændeovne fra før 2000 skal fjernes ved køb af bolig.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

- Jeg er helt grundlæggende uenig i ambitionsniveauet, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- Det, der er nødvendigt, når vi taler landbrug, er at sikre en mindre udledning, og derfor bliver vi nødt til at se på produktionsjorden. Noget af den produktionsjord, vi har i landbruget i dag, udleder lidt, mens noget udleder meget, og der skal vi gerne ind og ændre, så vi får trukket produktionen væk fra de områder, hvor klimabelastningen er størst, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet har tidligere foreslået en såkaldt jordreform, hvor lavtliggende jorder med højt CO2-udslip udtages fra produktion.

Landbruget står rundt regnet for en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning.

Det der er nødvendigt, når vi taler landbrug, det er at sikre en mindre udledning og derfor bliver vi nødt til at se på produktionsjorden.

Mette Frederiksen, formand, Socialdemokratiet

Flere landbrugsinitiativer i ny klimaplan

Selvom regeringen kritiseres for at holde hånden over landbruget, så indeholder dagens udspil en række initiativer, der skal trække landbruget i en grønnere retning.

Regeringen vil blandt andet indføre ny svinestaldsteknologi, der skal mindske ammoniak og drivhusgasser i luften. Samtidig skal der oprettes en jordfordelingsfond på 150 millioner kroner, som gennem køb og salg af jorde skal sikre, at landbrugsproduktionen tager højde for blandt andet biodiversitet og kvælstofreduktion.

Derudover afsættes der 90 millioner kroner til klimaforskning, der skal kortlægge, hvordan man bedst kan nedbringe udledning af drivhusgasser med teknologi indenfor landbrugsområdet.

På bekostning af fremtidige generationer

Men initiativerne på landbrugsområdet er langt fra tilstrækkelige, mener Radikale Venstres leder, Morten Østergaard.

Vi ved, at vi skal gøre noget på landbrugsområdet, hvis vi skal komme med et svar på klimakrisen.

Rasmus Nordqvist, klimaordfører, Alternativet

- Det vi mangler er en ambitiøs omstilling af dansk landbrug, det kommer man ikke udenom ved at skubbe problemerne foran sig, og derfor svigter regeringens ambitioner fuldstændig.

- Det kan vores børn og børnebørn ikke være tjent med, siger Morten Østergaard og tilføjer:

- Vi synes, at man samlet skulle sætte sig et ambitiøst mål om at nedbringe CO2-udledningen inden 2030 og lade landbruget være en stor del af det ved at udtage de mest sårbare jorde fra dyrkning og i stedet bruge dem til at binde CO2 ved skovdrift eller lade dem være fri natur, siger Morten Østergaard.

Efter præsentationen af udspillet, mener man heller ikke hos Alternativet, at regeringen formår at tage livtag med landbrugsområdet.

Overordnet anerkender partiets klimaordfører, Rasmus Nordqvist, at regeringen bevæger sig i en grønnere retning. Men ligesom Socialdemokratiet og Radikale Venstre efterlyser Alternativet mere vidtgående indsatser på landbrugsområdet.

- Vi ved, at vi skal gøre noget på landbrugsområdet, hvis vi skal komme med et svar på klimakrisen.

- Det handler først og fremmest om, at vi har en meget animalsktung produktion i Danmark og det skal omstilles til en vegetabilsk produktion. Vi skal skrue ned for produktion med dyr og op for de grønne fødevarer, siger Rasmus Nordqvist.

Hos SF deler man kritikken af regeringens manglende indsats på landbrugsområdet.

- Det er helt sort, at regeringen vil friholde landbruget fra nye miljø og klimakrav. Hvis vi ikke gør noget, kommer landbruget til at stå for en fjerdedel af vores klimaudslip i 2030. Det er voldsomt, og det skal vi selvfølgelig forhindre, udtaler partiets formand Pia Olsen Dyhr.