Ordførere kræver undersøgelse af pengespor mellem embedsmænd og fiskeriforeninger

S og DF kalder det mistænkeligt, at en fiskerikontrolchef har skaffet sponsorater til sin sejlklub fra storfiskere.

Efter en rapport fra Rigsrevisionen rettede Statsrevisorerne og flere politiske ordførere i sidste uge en sønderlemmende kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af den danske ordning med fiskekvoter. (Foto: Kim Haugaard © Scanpix)

- Fiskeskandalen lugter ikke alene af fisk, men også af penge.

Sådan siger Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, der vil undersøge pengesporet mellem en nu forflyttet fiskerikontrolchef og danske fiskeriforeninger.

Fiskerikontrolchefen har to gange været med til at skaffe sponsorater fra danske fiskeforeninger til en sejlklub, som han har været bestyrelsesmedlem i og nu er formand for. Det ser mistænkeligt ud, mener Simon Kollerup.

- Når man sidder som kontrolchef og uvildig embedsmand og skal bevare sin habilitet over for fiskerne, og det er ens fornemste opgave at holde dem i ørerne, skal man ikke samtidig putte penge i en foreningskasse, hvor man sidder som bestyrelsesmedlem, siger han.

- Det skaber et enormt habilitetsproblem og stiller spørgsmål ved, om der har været for tætte bånd mellem fiskere og embedsmænd og mellem politikere og fiskere. Det skal vi selvfølgelig have belyst.

Embedsmand ser intet problem i sponsorat

Dragør Sejlklub, som den tidligere topembedsmand nu er formand for, skaffede i 2013 25.000 kroner fra organisationerne Danske Fiskeres Producentorganisation og Danmarks Fiskeriforening til et arrangement, hvor blandt andet kronprinsen medvirkede.

Fiskeriforeningerne repræsenterede både de små- og de store erhvervsfiskere.

Selve henvendelsen kom fra den daværende formand i sejlklubben, men den tidligere fiskerikontrolchef skrev under på vegne af bestyrelsen i klubben.

Embedsmanden skaffede også 10.000 kroner i sponsorat fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation, der blandt andet repræsenterer storfiskerne, til et stævne i den kommende weekend, der dog blev aflyst på grund af manglende interesse. Pengene blev derfor ikke overført.

Embedsmanden erkender, at han har været med til at skaffe sponsorater, men fastholder, at han ikke ser noget problem, da han ikke har ladet sig påvirke af foreningerne.

Hos Dansk Folkeparti mener fiskeriordfører Ib Poulsen dog, at embedsmanden kan være inhabil og kalder sagen alvorlig.

- Jeg synes, det lugter lidt af, at man ikke er habil, når man sidder i en bestyrelse og modtager midler fra en organisation, man til dagligt arbejder sammen med for at finde løsninger, siger han.

- Vi skal til bunds i sagen

Efter en rapport fra Rigsrevisionen rettede Statsrevisorerne og flere politiske ordførere i sidste uge en sønderlemmende kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af den danske ordning med fiskekvoter.

Ministeriets forvaltning af de såkaldt omsættelige fiskekvoter er igennem en årrække og under skiftende ministre fra Venstre og Socialdemokratiet blevet administreret ”meget kritisabelt”, og ministeriet har ifølge ordførerne direkte modarbejdet Folketingets intentioner om at begrænse antallet af de såkaldte kvotekonger.

Dermed er de danske fiskekvoter – stik imod Folketingets hensigter – blevet koncentreret på ganske få hænder. Som konsekvens blev fiskerikontrolchefen forflyttet.

Ib Poulsen vil have ministeriet til at se på sagen.

- Jeg håber, at styrelsen kigger nøje efter, om der er noget i den her sag. Og om der er lignende sager i pipeline, fordi det er jo ikke sikkert, at det er den eneste sag.

Også Socialdemokratiet kræver en undersøgelse.

- Vi er klar til at drøfte, hvilket niveau undersøgelsen skal være på, men den skal til bunds i, hvilke penge der har været på spil mellem embedsmændene, der skulle holde øje med fiskere og de selvsamme fiskere, siger Simon Kollerup og kalder hele sagen for ”meget udansk”.

Direktøren for Landbrugsstyrelsen, Jette Petersen, siger til DR Nyheder, at hun nu vil igangsætte en undersøgelse.

Ved du noget? Skriv til aeni@dr.dk.

RIGSREVISIONENS KRITIK

  • De danske fiskekvoter er fra 2003 til i dag stik imod Folketingets hensigt blevet koncentreret på ganske få hænder.

  • Rigsrevisionen har i forbindelse med sin undersøgelse af ministeriets forvaltning af kvoterne observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder”. Det drejer sig bl.a. om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

  • Der er flere eksempler på fiskere, der opgiver, at de er ejere af fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af. Det viser en gennemgang af en række transaktioner.

  • 'Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at ministeriets indsats for at undersøge, om reglerne blev overholdt, har været mangelfuld, og at ministeriet på den baggrund har videregivet forkerte oplysninger til Folketinget', står der i rapporten.

Facebook
Twitter