OVERBLIK: Besparelser på elregningen og kæmpe havvindmøllepark

Regeringen vil prioritere 15 milliarder kroner til nye tiltag på energiområdet.

Både energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, erhvervsminister Brian Mikkelsen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille var til stede i spejlsalen. (Foto: Thomas Sjoerup © Scanpix)

De seneste uger er der kommet små dryp fra regeringens energiudspil.

I dag blev det så præsenteret i spejlsalen på et pressemøde, og konkret vil regeringen prioritere 15 milliarder kroner til nye tiltag primært inden for vedvarende energi, og derudover bliver energiafgifter lempet med samlet 3,5 milliarder kroner i 2025.

Energiudspillet "Energi - til et grønt Danmark" har to overordnede målsætninger: Mindst 50 procent vedvarende energi i 2030, og billigere energi til den enkelte og fællesskabet.

Men hvordan vil regeringen nå de mål?

Neden for kan du få et overblik over de centrale elementer i udspillet:

Lavere elregning i fremtiden

Den danske befolkning og landets virksomheder får grønnere energi og en lavere elregning med regeringens nye energiudspil.

Regeringen ønsker at sænke den overordnede elafgift med 25 øre gradvist fra 2019 frem mod 2025, så den i fremtiden vil ligge på 66 øre per kilowatt-time i stedet for 91 øre.

Ifølge regeringen vil en gennemsnitsfamilie kunne spare cirka. 1.500 kroner på elregningen om året.

Kæmpe havvindmøllepark og væk med fossile brændstoffer

Regeringen vil opføre en af verdens største havvindmølleparker. Den skal efter planen stå klar mellem 2024 og 2027, men placeringen er endnu ikke besluttet.

Ifølge beregninger vil møllerne i den planlagte park levere så meget strøm til det danske marked, at det svarer til strømforbruget i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og Kolding - til sammen.

Den nye vindmøllepark vil forøge produktionen af strøm fra havvind med cirka en tredjedel, vurderer regeringen, og det vil øge andelen af vedvarende energi med to procentpoint.

Regeringen ønsker i det nye udspil, at kul i 2030 skal være udfaset af elproduktionen, og i 2050 skal Danmark være uafhængigt af fossile brændsler.

Tilskud til forskning og grønne projekter

Regeringen ønsker at flere af de statslige midler skal gå til til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi. Derfor vil midlerne øges til 580 millioner kroner i 2020.

Der vil gå 500 millioner kroner til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og 80 millioner kroner til Innovationsfonden.

Derudover skal der afsættes 4,2 milliarder kroner i perioden 2020-2024 til at støtte nye projekter med solceller, landvindmøller, kystnære havvindmøller samt bølge- og vandkraft.

Facebook
Twitter