OVERBLIK Derfor registrerer Danmark ikke flygtninge

Danmark og Sverige er uenige om forpligtelserne i forhold til at registrere flygtninge. Her kan du få et overblik over hvorfor.

Politiet har med regeringens velsignelse givet flygtninge lov til at rejse gennem landet i forsøget på at nå Sverige. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015) (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Danmark overholder ikke sine forpligtelser, lyder det fra Sveriges statsminister, Stefan Löfven.

Danmark efterlever sine internationale forpligtelser, lyder det omvendt fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Forvirringen er nærmest total, efter at de danske myndigheder nu lader flygtninge fortsætte til Sverige uden først at registrere dem i det centrale Eurodac-system, der bruges til at håndhæve Dublin-forordningen. Forordningen, der er en aftale mellem EU-landene, Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, skal sikre, at en asylansøgning, der bliver indgivet i et af disse lande, kun bliver behandlet i ét af dem.

Rigspolitichef Jens Henrik Højberg har udtalt, at det er i overensstemmelse med reglerne, at de mennesker, der ikke vil søge asyl, frit kan tage videre - efter at politiet eventuelt har bedt dem om navn og oplysninger om, hvor de kommer fra.

Men hvorfor er det i overensstemmelse med reglerne set fra dansk side? P1 Orienterings retspolitiske medarbejder, Jesper Tynell, har gravet sig ned i det juridiske, og i forhold til, om det er svenskerne eller danskerne, der har retten på sin side, er det et spørgsmål om de to landes fortolkning af de eksisterende regler:

- Den danske fortolkning beror på, at man siger, at Dublin-forordningen som udgangspunkt ikke er en forordning til at håndtere flygtningestrømme - den er til at håndtere asylansøgere og til at undgå, at asylansøgere shopper fra land til land og søger asyl i flere lande efter hinanden, siger Jesper Tynell og fortsætter:

- Lægger man den nuværende danske fortolkning af Eurodac-forordningen til grund, så er rigtig meget af den offentlige debat baseret på en forkert forståelse af, at man har pligt til at registrere. Det mener de danske myndigheder ikke, at de har, når flygtninge kommer via Tyskland og ikke søger om asyl, siger han.

Löfven er uenig

Helt samme opfattelse findes altså som nævnt ikke på den anden side af Øresund, hvor den svenske statsminister tidligere på dagen udtalte, at han var overrasket over, at det danske politi har undladt at registrere de flygtninge og migranter, der vil videre til Sverige.

- Ikke mindst fordi den danske regering først sagde, at den ville overholde reglerne og registrere flygtningene, som de skal gøre. Derfor er det selvfølgelig overraskende, at de nu siger, at de ikke vil gøre det, siger han og fortsætter:

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, er ikke tilfreds med, at Danmark lader flygtninge og migranter passere frit. (© SVT1)

- Det er selvfølgelig problematisk, hvis lande undlader at følge de fælles regler, der skal bruges til at håndtere situationer som disse. Alle lande skal følge dem, og jeg er overbevist om, at både Danmark og Sverige skal følge dem, siger han.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, opfordrede umiddelbart efter dagens orienteringsmøde i Statsministeriet til, at Danmark i større omfang sender flygtninge og migranter - der ikke vil søge asyl her i landet - tilbage til Tyskland.

Det er da også muligt, da Danmark siden 1954 har haft en såkaldt grænseoverløber-aftale, og nogle er blevet sendt tilbage. Men ifølge justitsminister Søren Pind (V) er der kommet så mange mennesker på få dage til Danmark, at man ikke har haft ressourcer til at stille alle dem, der ikke frivilligt vil rejse tilbage til Tyskland, for en dommer med henblik på at sende dem tilbage over grænsen.

Politiets ressourcer er centrale

Men kan dansk politi bare lade mennesker, der reelt set opholder sig ulovligt i Danmark, gå frit rundt, spørger man sig.

Ifølge Jesper Tynell er svaret umiddelbart nej:

- Ifølge udlændingeloven skal udlændinge, hvis de ikke har ret til at opholde sig i landet, rejse ud. Og der står også, at hvis udrejsen ikke er frivillig, så drager politiet "omsorg" for, at det sker. Så der er sådan set lovgivning, der siger, at politiet skal tage sig af det her og sørge for, at de kommer ud af landet, med mindre de får lovligt ophold for eksempel ved at søge asyl, siger han:

- Forklaringen er jo så, at det er en politifaglig vurdering, hvor man vil bruge ressourcerne, når en stor del alligevel frivilligt rejser videre, siger Jesper Tynell.

Om politiets ressourcer sagde justitsministeren tidligere:

- Man skal måske hæfte sig ved, at Tyskland med en meget, meget større politistyrke end den danske jo heller ikke har kunnet hindre, at der er et overspild af mennesker, som rejser ind i andre lande, herunder til Danmark, lød det fra Pind.

Situationen er altså den, at Danmark ikke mener, at vi er forpligtet til at registrere de mange flygtninge i henhold til Eurodac-forordningen. Samtidig står det klart, at der er muligheder for at sende folk retur til Tyskland, men at ressourcerne ikke er til det i øjeblikket.

- Der er en politifaglig prioritering og en vurdering af, hvad man kan håndtere. Men alt er sket i overensstemmelse med både de internationale konventioner og i forhold til de danske regler, forklarer justitsminister Søren Pind.

Facebook
Twitter