OVERBLIK Det handler statsløsesagen om

Statsløse-kommissionen har afgivet sin beretning. Dr.dk giver dig et overblik over sagen.

Birthe Rønn Hornbech blev fyret som integrationsminister, efter at det var kommet frem, at Danmark bevidst havde overtrådt konventioner. (© DR)

En kort bemærkning fra tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), en opmærksom SF'er og flere artikler i Information førte til, at Statsløse-kommissionen blev nedsat.

Mandag afgav kommissionen så endelig beretning, efter at talrige aktører er blevet afhørt og tusindvis af dokumenter gennemgået. Konsekvensen bliver, at to embedsmænd, tidligere departementschef og nuværende kommitteret Claes Nilas og afdelingschef Kim Lunding, nu er fritaget for tjeneste og står over for en personalesag.

Birthe Rønn Hornbech får kritik for ikke at orientere Folketinget, men hun slipper for en rigsretssag, der ville have været den yderste konsekvens. Folketinget har dog mulighed for at tildele Rønn Hornbech en såkaldt "næse".

Kommissionen har haft til opgave at undersøge og redegøre for, om statsløse personer født i Danmark har fået deres sager behandlet efter de lempelige betingelser, som de ifølge internationale konventioner var berettiget til.

Under afhøringerne fortalte den tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, at dårlig kommunikation mellem hende og ministeriets embedsmænd var skyld i, at ministeriet fortsatte den ulovlige praksis med at give statsløse afslagstatsborgerskab helt frem til 2010.

- Der er ting, som ikke hænger sammen. Det vil jeg bare helt stilfærdigt gerne gøre opmærksom på. Det må være sprunget lidt i kommunikationen, jeg tror ikke, at nogen ville gøre noget ulovligt, sagde Birthe Rønn Hornbech, da hun blev afhørt tilbage i maj 2013.

De ulovlige afslag fortsatte, selvom ministeriet tidligere var blevet opmærksom på, at det var et brud på to FN-koventioner.

43 vidner

Kommissionen har i alt indkaldt 43 vidner, heriblandt de tidligere statsministre Lars Løkke Rasmussen (V) og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Desuden har de to tidligere integrationsministre fra Venstre, Bertel Haarder og Rikke Hvilshøj været i vidneskranken.

Sagen startede i december 2010, da 35 tidligere afviste, statsløse palæstinensere pludselig stod på listen over personer, der skulle tildeles statsborgerskab. Da Birthe Rønn Hornbech skulle forsvare det over for Dansk Folkeparti fra Folketingets talerstol sagde hun: Jeg har besindet mig.

Det fik SF'eren Hanne Agersnap til at undre sig, og hun kontaktede en journalist fra Information, som efterfølgende i en række artikler rullede sagen ud i 2011.

Artiklerne førte til fyringen af Birthe Rønn Hornbech som integrationsminister, nedsættelsen af Statsløse-kommissionen og senere, at avisen vandt den journalistiske pris Cavling-prisen.

Konsekvenser for de unge

To FN-konventioner, som Danmark har skrevet under på, betyder nemlig, at statsløse palæstinensere, der er født i Danmark, har krav på statsborgerskab, hvis de søger om det, inden de fylder 21 år.

Men i flere år fik ansøgerne afslag, og det har haft store konsekvenser for flere af dem. Blandt andet har de ikke kunne søge ind som politibetjent.

Det daværende Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration gav afslag efter de almindelige regler, som blandt andet stiller krav om permanent opholdstilladelse, sprog, bestået indfødsretsprøve og indtægt.

Sager sættes ikke i bero

I februar 2008 bliver indfødsretskontoret i ministeriet opmærksom på, at afslagene kunne være i strid med FN-konventioner, og et halvt år efter bliver integrationsminister Birthe Rønn Hornbech informeret. Hun beslutter at undersøge, hvad de andre nordiske lande gør, samt at de verserende sager ikke skal sættes i bero.

Først i januar 2010, altså efter næsten to år efter, bliver indfødsretsudvalget orienteret, og Birthe Rønn Hornbech fremlægger i december samme år lovforslaget, der giver de statsløse palæstinensere statsborgerskab.

Birthe Rønn Hornbech bliver i februar 2011 bedt om en redegørelse i sagen. Den afleverer hun i starten af marts, hvorefter statsminister Lars Løkke Rasmussen fyrer hende. fordi hun ikke selv ville gå af.

I starten af marts 2016 får Birthe Rønn Hornbech en såkaldt næse af et flertal i Folketinget. Socialdemokraterne, Enhedslisten, Liberal Alliance, De Radikale, SF og Alternativet udtaler "alvorlig kritik" af Birthe Rønn Hornbech, fordi de finder den tidligere ministers rolle "stærkt kritisabel".

Statsløse-kommissionen blev nedsat af den tidligere VK-regering, og den har modtaget mere end 750 konkrete sager og har ca. 70.000 sider.