OVERBLIK Det mener Folketingets 9 partier om forbud mod omskæring af drenge

Spørgsmålet om, hvorvidt omskæring af børn skal forbydes, splitter Folketinget.

Liberal Alliance har ligesom De Konservative og Alternativet valgt at fritstille sine folketingsmedlemmer i spørgsmålet om, hvorvidt omskæring af børn skal forbydes. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Med borgerforslaget "Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn" er spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal forbyde omskæring igen blevet aktuelt.

Og det splitter både regeringen, oppositionen og partifæller.

Af Folketingets ni partier er ét parti for et forbud og ét parti er imod et forbud, mens fire partier endnu mangler at tage stilling. De sidste tre partier har fritstillet folketingsmedlemmerne til at stemme efter deres egen overbevisning. Få overblikket her:

Socialdemokratiet: Har ikke taget stilling

Socialdemokratiet mener ikke, at et forbud alene er vejen at gå, men partiet har endnu ikke haft en drøftelse af spørgsmålet, oplyser sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen.

- Socialdemokratiet kan på ingen måde anbefale forældre at lade deres drenge omskære, med mindre der er en medicinsk begrundelse for det, siger han.

Dansk Folkeparti: Har ikke taget stilling

Dansk Folkeparti har ikke truffet nogen beslutning om, hvorvidt partiet vil stemme for et forbud mod omskæring, oplyser næstformand Søren Espersen. Han kan dog godt fastslå, at folketingsgruppen ikke bliver fritstillet i spørgsmålet:

- Nej, det har vi ikke tradition for hos os.

Venstre: Har ikke taget stilling

Venstre har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt partiet vil stemme for et forbud, fortæller gruppeformand Søren Gade. Han har dog en idé om, hvad hans egen stilling bliver:

- Med baggrund i, at jeg er stærk fortaler for grundloven og religionsfriheden, så har jeg svært ved at se, at det er noget, jeg skulle komme til at stemme for.

Partiets folketingsgruppe bliver ikke fritstillet, tilføjer han.

Enhedslisten: Har ikke taget stilling

Enhedslisten er principielt imod omskæring af børn, men partiet drøfter fortsat, om den rigtige løsning er et forbud, fortæller sundhedsordfører Stine Brix.

- Det er en principiel diskussion om helt fundamentale rettigheder. På den ene side har vi barnets ret til at bestemme over sin egen krop og på den anden side har vi retten til at praktisere sin religion. Det er de to rettigheder, der støder sammen. Og i sådan et sammenstød vægter barnets ret højere for mig.

Liberal Alliance: Fritstiller folketingsmedlemmer

Folketingsgruppen er blevet fritstillet, fortæller gruppeformand Leif Mikkelsen. Han har endnu ikke gjort sin personlige holdning op:

- Jeg har det meget svært ved det her. Jeg er imod omskæring af drenge, men jeg er også imod forbud. Så det skal jeg gøre op med mig selv, og det gør jeg, når vi nærmer os målstregen. Det kan sagtens være, jeg ender med at gå ind for et forbud.

Alternativet: Fritstiller folketingsmedlemmer

Folketingsgruppen er blevet fritstillet, fortæller gruppeformand René Gade.

- Før vi afgiver vores stemmer, får vi to eksperter ind, der kan argumentere for både det ene og det andet. Og så vil vi forhåbentlig blive klogere. For mig vil det være det rigtige at sige ja til et forbud, men det kan være, jeg kan blive klogere, efter vi har hørt fra eksperterne.

De Radikale: Imod omskæring, imod forbud

Partiet er imod omskæring, men mener ikke, at forbud er den rigtige vej at gå.

Socialistisk Folkeparti: Vil forbyde omskæring

SF går ind for et forbud mod omskæring af børn. Hvis borgerforslaget ikke bliver fremsat i folketingssalen, vil SF fremsætte et beslutningsforslag om at indføre en aldersgrænse for omskæring, oplyser gruppeformand Jacob Mark:

- SF’s gruppe er enige om, at der skal indføres en minimumsalder på 18 år. Barnets tarv er vigtigere end religiøse hensyn.

De Konservative: Fritstiller folketingsmedlemmer

Folketingsgruppen er blevet fritstillet, fortæller gruppeformand Mette Abildgaard, der endnu ikke vil dele sin egen personlige overbevisning:

- I Det Konservative Folkeparti har vi drøftet spørgsmålet omkring omskæring af flere omgange, og den konklusion, vi er kommet frem til hidtil, det er, at vi simpelthen er nødt til at fritstille gruppen, fordi der er for forskellige syn på det her spørgsmål. Det er i høj grad et etisk, moralsk og religiøst spørgsmål, siger hun.