OVERBLIK Det mener partierne om de kystnære havvindmøller

Regeringen lægger op til at to planlagte vindmølleparker tæt på vestkysten droppes. Vi har spurgt alle partier: Skal de kystnære havvindmølleparker op eller ej?

Christiansborg er en række planlagte kystnære havvindmøller centrum for en ophedet debat.

Langt fra Borgen på DR1 handler i aften om havvindmøller tæt på kysten, der ifølge Energiaftalen fra 2012 skal sættes op mindst 4 km ude i havet ud for et sommerhusområde ved Vesterhavet.

Inden 2020 skal en række kystnære havvindmøller ifølge aftalen sættes op som en del af en fortsat udbygning af grøn og bæredygtig energiforsyning i Danmark. Alle partier med undtagelse af Liberal Alliance skrev dengang under.

I september i år kommer Energiselskabet Vattenfall så med et af de laveste bud på havvindmøller nogensinde.

Prisen er 47,5 øre per kilowatt-time. Og placeringen af de kystnære havvindmøller ligger fast – to parker mindst 4 km fra kysten i Vesterhavet.

Men samtidig melder regeringen ud, at de kystnære havvindmøller bør aflyses.

Spørgsmålet, der nu står tilbage, er således: Skal de kystnære havvindmøller op eller ej? Og er de blevet for dyre?

Se, hvad partierne mener om den sag?

Vindmøllerne skal længere ud på havet

I regeringen mener man, at de kystnære havvindmøller vil ødelægge udsigten og naturen.

Lars Chr. Lilleholt er nuværende energi-, forsynings- og klimaminister i Venstre-regeringen. (© dr)

- Jeg synes, at de kystnære vindmøller i den grad vil skæmme kysterne. Kysterne er noget helt unikt i Danmark, og jeg frygter – hvis det lykkes et politisk flertal at gennemtrumfe det - at vi kommer til at fortryde det, siger energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fra Venstre. Samtidig mener han, at regningen til de kystnære havvindmøller er blevet for dyr.

- Den lave el-pris gør, at der skal mere støtte til den vedvarende energi og til den grønne omstilling. Regningen er sprunget. Vi er nødt til at gøre noget for at få reduceret regningen, samtidig med at vi får PSO-afgiften over på finansloven, udtaler han.

Regeringen ønsker i stedet at vente og sætte vindmøllerne længere ud på havet.

- Vi ved, at prisen på møller langt ude på vandet er stærkt på vej ned, så hvorfor ikke vente lidt og flytte møllerne længere ud på havet?

Blå blok: Uenighed om kystnære havvindmøller

I Dansk Folkeparti er man enig med regeringen – de kystnære havvindmøller skal aflyses.

Mikkel Dencker, Energiordfører, Dansk Folkeparti (Foto: Jens nøRgaard Larsen © JENS NOERGAARD LARSEN)

- For os handler det om, at vi skal have nedbragt PSO-regningen. Den er nærmest fordoblet i forhold til, da energiaftalen blev lavet i 2012. Dertil kommer, at de kystnære havvindmøller ikke er særlig populære blandt dem der skal bo tæt på dem. Og sommerhusudlejerne er bekymrede for, at det vil skræmme turisterne væk, siger Mikkel Dencker, energiordfører i DF.

Mette Abildgaard, Energiordfører, Konservative (Foto: Jens nøRgaard Larsen © JENS NOERGAARD LARSEN)

Anderledes forholder det sig hos de konservative. Her mener energiordfører Mette Abildgaard, at det er vigtigt at holde fast i opsætningen af de kystnære havvindmøller og Energiaftalen fra 2012:

- Aftalen vil sikre en grøn klimapolitik for fremtiden. Den vil sikre vores erhvervsliv gode vilkår, og vi får 5.000-6.000 arbejdspladser ud af det i Danmark i de kommende år, når møllerne opføres. Samtidig sikrer vi, at de nye havvindmøller placeres mindst fire kilometer væk fra vores kyster, så vi passer så godt som muligt på vores miljø og vores natur. Alt i alt en god aftale, som vi selvfølgelig står ved. Men vi ved også godt, at det bliver hårde forhandlinger, og at der er partier, der vil forsøge at få genforhandlet aftalen, siger Mette Abildgaard.

Rød Blok: For kystnære havvindmøller

I rød blok er man enige om, at de kystnære havvindmøller skal op, og her undrer man sig over, at regeringen bakker ud af Energiaftalen.

- Regeringen er løbet fra en aftale, og det er vi stærkt utilfredse med. Vi vil jo gerne have de kystnære havvindmøller op. Vi har en mission om at få en fremtid uden kul og olie, og det betyder, at vi skal have mere vedvarende energi. Den her havvindmøllepark er den billigste nogensinde. Den er blevet billigere, end man troede, og det glæder vi os over. Vi vil jo gerne have mere, siger Andreas Steenberg, energiordfører for De Radikale.

Jens Joel, Energiordfører, Socialdemokratiet (Foto: Sophia Juliane Lydolph)

- Vi står bag forliget, fordi det er ekstremt vigtigt at bevare troværdigheden. Private firmaer har investeret millioner i tiltro til, at man kunne regne med aftalen. Det gør den grønne omstilling dyrere, hvis man skaber usikkerhed. Og det vil koste arbejdspladser, udtaler Jens Joel, energiordfører for Socialdemokratiet.

Pia Olsen Dyhr, Formand og Energiordfører, SF (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Sophia Juliane Lydolph)

- Det er vigtigt at de kystnære havvindmøller kommer op nu. Hvis Danmark skal være frit for fossil energi (kul, olie og gas) i 2050, kræver det ikke alene, at vi fastholder tempoet i udbygningen af vedvarende energi – det skal også forstærkes. Det er ikke gratis at vente. Hertil kommer, at hvis udbygningen bremses op, vil det skade Danmarks position som verdens førende vindmølleproducent. Det vil koste dyrt i arbejdspladser, udtaler Pia Olsen Dyhr, energiordfører og formand for SF.

I Enhedslisten mener man også, at det er afgørende at sætte de kystnære havvindmøller op.

- Det er en væsentlig del af energiforliget, at vi skal udvide med kystnære møller og få erfaringer med, hvad det er for en type løsninger, vi kan bruge i fremtiden, siger Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten.

Partierne uden for Energiaftalen fra 2012

Liberal Alliance skrev ikke under på Energiaftalen i 2012, men bakker regeringen op i at droppe de kystnære havvindmøller.

Carsten Bach, Energiordfører, Liberal Alliance (Foto: Thomas lekfeldt © Thomas Lekfeldt/ info@thomaslekfeldt.com/ www.thomaslekfeldt.com)

- Vi mener ikke, at finansieringen er den rigtige. Regningen er blevet for stor. Den grønne omstilling er for dyr og vækst-hæmmende. Det er tid til nu at tænke os om, siger Carsten Bach, energiordfører for Liberal Alliance

Alternativet eksisterede ikke i 2012 og er derfor ikke med i Energiaftalen. Men partiet bakker i dag op om opsætningen af de kystnære havvindmøller.

- De en vigtig del af omstillingen til vedvarende energi. Vi synes generelt, at de kystnære havvindmøller skal længere ud. Vi ser helst, at de kommer ud 12 km fra kysten, derfor er det også godt, at Energiselskabet Vattenfall har justeret og rykket nogle af møllerne 10 km ud. Vi har travlt. Paris-aftalen, og de mål der er sat op, er allerede forældede. Forskerne siger allerede nu, at der er brug for mere ambitiøse mål. Vi har en høj CO2-udledning per borger, og vi har særligt ansvar for at rykke på det her område, udtaler Carsten Bach.

Det ventes, at partierne bag Energiaftalen vil blive indkaldt til forhandlinger om de kystnære havvindmøller og om PSO-afgiften i løbet af de kommende uger.

FacebookTwitter