OVERBLIK Dette indeholder erhvervsskolereformen

Adgangskrav, flere undervisningstimer og mere motion skal løfte erhvervsuddannelserne.

(Foto: Søren Bidstrup © Scanpix)

Regeringens mål er, at 25 procent flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Det skal blandt andet ske ved følgende ændringer i den nye erhvervsskolereform 'Faglært til Fremtiden - bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser på vej':

Adgangskrav:

Fremover skal elever skal have mindst 02 i dansk og matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse. Der vil blive oprettet en alternativ, erhvervsrettet 10.klasse for dem, der ikke lever op til adgangskravet.

Flere undervisningstimer:

Fra 2015 skal der være minimum 25 undervisningstimer om ugen, og fra 2016 bliver det minimum 26 timer. I dag er der 23 timer om ugen.

Mere motion:

45 minutters motion og bevægelse skal være en del af undervisning hver dag.

Højniveau-spor:

Særlige højniveau-spor, hvor eleverne kan tage en EUX-udannelse med fag på gymnasialt niveau.

Ny struktur:

De nuværende 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder.

Ny uddannelse til voksne:

Det skal være lettere for personer over 25 år at blive faglærte. En ny uddannelse skal bygge oven på voksnes allerede erhvervede kompetencer.

Ny uddannelse til unge:

De unge, der har svært ved at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse får mulighed for at tage en såkaldt 'fleksuddannelse', der er beskæftigelsesrettet med kun varer to år.

Derudover vil der også blive fokuseret på vejledningsindsatsen, mere sammentømrede hold og grundforløbet afhænger af, hvornår eleverne forlod folkeskolen. Se detaljerne i reformenher på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Med aftalen forpligtes gymnasieforligs-kredsen samtidig til at sætte et nyt adgangskrav til gymnasierne.

Facebook
Twitter