OVERBLIK Europol-aftalen før og nu

Den nye aftale med Europol ændrer Danmarks adgang til informationer og ordninger i Europol.

Særaftalen om Europol, som EU har tilbudt Danmark, betyder blandt andet en række ændringer af, hvilke informationer Danmark har adgang til i Europol - og hvordan adgangen skal foregå.

DR Nyheder har samlet et overblik over ændringerne her.

Direkte adgang til EIS

Danmark har som fuldgyldigt medlem af Europol direkte adgang til information i Europols informationsdatabase EIS, Europol Information System.

Med den nye særaftale vil Danmark ikke have direkte adgang til EIS. Adgangen skal i stedet ske gennem en forbindelsesofficer. Europol forpligter sig til at udstationere dansktalende forbindelsesofficerer, som skal stå til rådighed for Danmark.

Det er altså forbindelsesofficeren, som fremover skal lave søgningerne, og som skal stå til rådighed for dansk politi 24 timer i døgnet.

Europol sender relevant information

Hvis Europol vurderer, at der er data med en særlig betydning for Danmark, sender de automatisk den relevante data til myndighederne.

Det vil Europol fortsat gøre med den nye særaftale.

Deltagelse i Europols bestyrelse

Europols bestyrelse fastlægger blandt andet Europols prioriteter og retningen for Europols arbejde.

Med den nye særaftale vil Danmark få fast observatørstatus uden stemmeret i Europols bestyrelse. Det betyder, at Danmark altså fortsat vil have mulighed for at deltage i møderne.

Adgang til databaser for frontlinjepersonale

Som fuldgyldigt medlem har Danmark adgang til en database for frontlinjepersonale hos Europol.

Med den nye særaftale vil Danmark miste denne adgang.

Adgang til SIENA

Danmark fortsætter med at have adgang til Europols sikre og lukkede informationsudvekslingssystem.

Adgang til analyseregistre

Danmark får med den nye særaftale fortsat adgang til Europols analyseregistre. Derudover vil Danmark også have adgang til Europols strategiske analyser og information, som det er tilfældet i dag.

Forbindelsesofficerer

Danmark har som fuldt medlem af Europol på nuværende tidspunkt i forvejen en forbindelsesofficer i Haag.

Den nye aftale med Europol betyder, at Europol udstationerer dansktalende forbindelsesofficerer. Det er dem, som skal stå til rådighed for Danmark og lave søgninger, når dansk politi har brug for oplysninger i EIS.