OVERBLIK Få styr på finanslovens mange aftaler

Finansloven er forhandlet på plads mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Her får du et overblik over de færdige aftaler.

Finansminister Bjarne Corydon (S) er inde i den altafgørende fase af finanslovforhandlingerne med SF og Enhedslisten. (© Scanpix)

Regeringen og dens støttepartier SF og Enhedslisten har forhandlet en finanslov for 2015 på plads.

Her er, hvad der er faldet på plads i finanslovsforhandlingerne:

Udviklingsbistand og asylregning

Regeringen, SF og Enhedslisten er blevet enige om en aftale, der betyder, at finansieringen af den øgede tilstrømning af asylansøgere er faldet på plads.

Samlet set har SR-regeringen og de to støttepartier fundet 2,5 milliarder kroner, som altså skal gå til næste års regning for et øget antal asylansøgere.

Der bliver skåret en milliard kroner i ulandsbistanden, og hvis det bliver nødvendigt, har partierne forpligtet sig til i fællesskab at finde yderligere 500 millioner kroner.

Den resterende milliard kommer dels fra den såkaldte EU-milliard, som er penge, Danmark får igen på grund af for meget indbetalt kontingent til EU. Det svarer til cirka 700 millioner kroner.

De resterende 300 millioner kroner er fundet på reserver andre steder på finansloven.

Sundhed

En sundhedspakke er også forhandlet på plads, og den giver 600 millioner kroner ekstra næste år til blandt andet flere hænder på fødeafdelingerne og færre overbelagte sygehusegange. I alt vil regeringen afsætte yderligere 6,5 milliarder kroner på sundhedsområdet over de næste fire år.

På forhånd har regeringen lanceret en plan, der skal sikre penge til både kræftbehandling, kroniske sygdomme, praktiserende læger og bedre pårørendeinddragelse.

Pædagoger

SF, Enhedslisten og regeringen blev tirsdag enige om at bruge en milliard kroner til at ansætte flere pædagoger.

Kravet er kommet fra SF, og reaktionen kommer blandt andet efter, at pædagogernes fagforening BUPL har hævdet, at kommunerne i disse år skærer på antallet af pædagoger. SF-formand Pia Olsen Dyhr forventer, at det vil ende med, at der kan blive ansat 600 flere pædagoger.

SE DEN ENDELIGE FINANSLOV.

Det særlige ved denne aftale er, at pengene bliver øremærket til flere pædagoger. Kommunerne skal søge en pulje, og først når de kan dokumentere, at pengene lander ude i vuggestuer og børnehaver, kommer de til udbetaling.

Klippekort til ældre

Som en del af en samlet velfærdspakke på 1,6 milliarder kroner har regeringen, SF og Enhedslisten forhandlet sig frem til et "hjemmehjælpsklippekort" til ældre.

Det skal give de ældre en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges til.

Hjemmehjælpen bliver forbedret med finansloven. (Foto: Asger Ladefoged © Scanpix)

Aftalen er en udvidelse af klippekortordningen, som man allerede kender fra Københavns Kommune, til resten af Danmark.

Med den har de svageste ældre fået en halv times ekstra hjemmehjælp hver uge med hjælp fra sidste års ældremilliard, som de selv bestemmer over.

Pengene udmøntes som en pulje - 75 millioner kroner i 2015 og 150 millioner kroner om året fremover - som de kommuner, der ønsker at tage del i ordningen, selv skal søge.

Flygtninge i kommuner

Det fremgår af en delaftale, at kommunerne får en økonomisk indsprøjtning på en kvart milliard kroner til arbejdet med at håndtere det stigenden antal flygtninge, der kommer til Danmark i disse måneder.

Inklusion

En delaftale betyder, at regeringen, SF og Enhedslisten afsætter 75 millioner kroner over tre år til inklusion af elever med særlige udfordringer i folkeskolen.

Pengene afsættes i en pulje og vil sikre, at flere speciallærere kan deltage i timerne, og at de kan give faglig sparring til andre lærere.

Natur og klima

Der afsættes en milliard kroner ekstra til mere natur, økologi og klimatiltag over de kommende år.

I alt er der afsat 1,045 milliarder kroner til grøn omstilling, natur og miljø under Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Fødevareministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Hjemmehjælpen bliver forbedret med finansloven. (Foto: Niels Marius Andersen © Brugerbillede)

Regeringens klimaindsats styrkes med 450 millioner kroner de næste fire år. Midlerne målrettes tiltag, der styrker udbredelsen af nye teknologier på varmeområdet og reducerer udledningen af drivhusgasser, når de erstatter fossile brændsler i varmeproduktionen.

'Kontantydelse' og gensidig forsørgerpligt

Den nye understøttelse lyder ligesom den nuværende arbejdsmarkedsydelse på 60 procent af den maksimale dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere.

Unge under 30 år får dog samme stilling som i kontanthjælpssystemet og modtager således ydelsen på en såkaldt ungesats.

Ydelsen er ikke omfattet af reglerne om gensidig forsørgelse og er heller ikke betinget af modtagerens formue.

Ydelsen betyder, at ledige, som mister dagpengeretten i løbet af 2015, vil være sikret offentlig forsørgelse i op til tre år. Herefter udfases længden af ydelsen gradvist med et kvartal per halvår således, at de sidste arbejdsløse vil blive tilbudt ydelsen i første halvår af 2017, hvorefter de kan modtage den i et kvartal.

Hjemmehjælpen bliver forbedret med finansloven. (© DR)

Desuden fjernes den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. Med finansloven afsættes der 296 millioner kroner i 2015 og 565 millioner kroner årligt fra 2016 og frem til afskaffelsen.

Det vil sige, at par der ikke er gift, men som bor sammen, ikke længere skal forsørge hinanden, som det hidtil har været tilfældet siden 1. januar.

Letbane i Aalborg

Der afsættes 830 millioner kroner til etableringen af en letbane i Aalborg.

Byggeriet af letbanen begynder næste år og ventes afsluttet i 2021. Den skal løbe mellem Aalborg Vestby og det nye universitetshospital i Aalborg Øst.

Social dumping

Der afsættes 120 millioner kroner over fire år til indsatsen mod social dumping. Pengene betyder, at Skat, Arbejdstilsynet og politiet næste år kan lave dobbelt så mange fælles aktioner som i år mod social dumping.

Boliger

Kommunerne får ret til at øremærke op til 25 procent af de kommende nyudlagte byggegrunde til byggeri af almene boliger.

Desuden åbner aftalen for, at kommunerne kan give de almennyttige boligselskaber 50-årige rentefrie lån for i alt 500 millioner kroner til at opkøbe byggegrunde i landets største byer.

Øvrige initiativer

Der afsættes to millioner kroner årligt i 2015 til 2018 til KVINFO's Mentornetværk. Formålet er at hjælpe nydanske kvinder ind på det danske arbejdsmarked.

Der afsættes to millioner kroner årligt i årene 2016 til 2018 til Kirkens Korshærs Natcafe.

Artiklen er opdateret, efter at aftaleteksten er sendt ud.

Facebook
Twitter