OVERBLIK: Flere eks-politikere går gennem den gyldne svingdør til private topjob

Danmark er et af få EU-lande, der ikke har regler for folkevalgtes vej fra politik til lobbyisme.

Karen Hækkerup og Brian Mikkelsen er to af de politikere, der har skiftet en ministerpost ud med et lobby-job - nemlig som henholdsvis direktør for Landbrug & Fødevarer og som direktør for Dansk Erhverv. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Brian Mikkelsens skifte fra erhvervsminister til cheflobbyist for erhvervslivet har på ny skabt debat om den "gyldne svingdør" mellem Christiansborg og lobbyismebranchen.

Selv mener den nu forhenværende konservative erhvervsminister ikke, at der er nogen modstridende interesser i, at han nu skal varetage erhvervslivets interesser - blandt andet over for den regering, han netop er trådt ud af.

Men det vækker bekymring hos både politiske modstandere og to forskere på området.

Det er langt fra første gang, en politiker skifter sin parlamentariske karriere ud med en karriere inden for lobbyisme.

Lobbyisme er i dag det klart hurtigst voksende jobmarked for ekspolitikere, skrev Djøfbladet i februar på baggrund af en undersøgelse i fagtidsskriftet Økonomi & Politik.

Fra valget i 1987 til valget i 2015 viser undersøgelsen en stigning på 80 procent - fra 35 ansættelser af politikere i job med lobbyindhold mellem 1987 og 2001, til 63 ansættelser mellem 2001 og 2015.

Få her et overblik over politikere, der de seneste år har taget skridtet fra politik til lobbyisme, konsulentvirksomheder og interesseorganisationer:

 • Brian Mikkelsen (K): Den nu forhenværende erhvervsminister er blevet direktør i Dansk Erhverv.

 • Maria Reumert Gjerding (EL): Den tidligere miljøordfører blev i april præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

 • Helle Thorning-Schmidt (S): Den tidligere statsminister gik i 2016 fra at være medlem af Folketinget til at blive direktør for Save the Children International.

 • Bjarne Corydon (S): Den tidligere finansminister forlod i 2015 Folketinget for et job som global direktør i konsulentfirmaet McKinsey.

 • Mads Rørvig (V): Venstre-politikeren fik i 2015 job som PA-chef i Finanrådet.

 • Connie Hedegaard (K): Den tidligere minister og EU-kommissær blev i 2015 formand for miljøfonden KR Foundation og tænketanken Concito.

 • Emilie Turunen (S): Den tidligere europaparlamentariker for først SF og derefter Socialdemokratiet blev i 2014 cheflobbyist i Nykredit.

 • Karen Hækkerup (S): Den tidligere fødevareminister gik i 2014 direkte fra posten som justitsminister til at blive direktør i Landbrug og Fødevarer.

 • Lars Barfoed (K): Den tidligere partiformand og justitsminister var lobbyist, før han kom i Folketinget, og i 2015 blev han ansat i kommunikationsbureauet Primetime.

 • Anders Fogh Rasmussen (V): Den tidligere statsminister og Nato-generalsekretær blev i 2015 seniorkonsulent hos Boston Consulting Group og via sit eget konsulentfirma Rasmussen Global hyret af investeringsbanken Goldman Sachs.

 • Gitte Lillelund Bech (V): Den tidligere forsvarsminister forlod i 2013 Folketinget for et job i kommunikationsvirksomheden Advice.

 • Søren Gade (V): Den tidligere forsvarsminister var direktør i Landbrug og Fødevarer fra 2012 til 2014, før han vendte tilbage til Christiansborg.

 • Lene Espersen (K): Den tidligere justitsminister forlod i 2014 Folketinget for at blive direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

 • Jakob Axel Nielsen (K): Den tidligere sundhedsminister forlod i 2010 Folketinget for at blive direktør for Aleris Privathospitaler.

 • Kilde: DR, Berlingske Business, Djøfbladet.

Modsat de fleste andre EU-lande har Danmark ingen regler for svingdøren mellem politik og lobbyisme.

I Bruxelles skal tidligere EU-kommissærer i to år efter deres fratræden anmode om EU-Kommissionens godkendelse, hvis de skal ansættes i et nyt job. Og i Sverige er man ved at indføre nye regler, som betyder, at ministre ikke kan tage et job i det private det første år efter deres ministertid - med mindre man har fået tilladelse fra et særligt nævn.

Transparency International gennemgik i 2015 EU-landenes regler for, hvornår ministre og højtplacerede embedsmænd må tage et nyt job i det private.

Få her overblikket over landenes forskellige regler - med forbehold for, at der kan være sket ændringer siden:

 • Bulgarien: Et års karensperiode for job i firmaer, som man har ført kontrol med eller haft ansvar for regulering af i løbet af det seneste år i embedet.

 • Cypern: To års karensperiode. Regeringsmedlemmer skal søge om og få tilladelse ved en særlig uafhængig komité forud for ansættelsen. Det er strafbart, hvis man ikke først søger om tilladelse eller overtræder et forbud. Man risikerer en bøde på 17.000 euro.

 • Estland: Et år for stillinger i selskaber, som man tidligere har ført kontrol eller tilsyn med.

 • Frankrig: Tre år for job i virksomheder, hvor man tidligere har været ansvarlig for at overvåge eller kontrollere aktiviteter.

 • Holland: Ingen generel karensperiode, men ministre og ledende embedsmænd i Forsvarsministeriet har to års karens.

 • Italien: Et års karensperiode. Ministre må ikke lade sig ansætte i et job, hvor de har ledelsesopgaver inden for deres tidligere ressortområde.

 • Irland: Et år for lobbyvirksomhed. I denne periode skal man have godkendelse fra en kommission, før man kan drive lobbyvirksomhed på et område, man tidligere har arbejdet med. Overtrædelse kan medføre bøde og fængselsstraf.

 • Letland: To år for job i virksomheder, som man tidligere har truffet beslutninger om, tildelt ressourcer eller ført tilsyn og kontrol med. Man risikerer at få forbud mod igen at bestride et offentligt embede.

 • Portugal: Tre år for job i virksomheder, der er blevet privatiseret eller har modtaget skattemæssige fordele, mens man var i embedet. Man kan få forbud mod at bestride politiske positioner eller ledende stillinger i det offentlige i op til tre år.

 • Slovenien: To år for lobbyvirksomhed. Der er visse former for tilsyn til at overvåge jobskift.

 • Spanien: To år for stillinger, der er direkte relateret til den position, man tidligere har haft i regeringen. Man er samtidig forpligtet til at rapportere om aktiviteter, der kan være på kant med karensperioden.

 • Storbritannien: To år for roller, der involverer lobbyvirksomhed mod regeringen. Ministre og højtstående embedsmænd er forpligtet til at konsultere en særlig kommission før en ansættelse. Der er dog ingen sanktioner.

 • Tjekkiet: Et år for stillinger i virksomheder, der i de seneste tre år har haft en kontrakt med regeringen. Man risikerer en bøde.

 • Kilder: Transparency International, DR og Ritzau.

Rettelse: I overblikket over eks-politikere, der har taget skridtet til lobbyisme, er det tilføjet, at der også kan være tale om konsulentvirksomheder og interesseorganisationer.