OVERBLIK Her er alle regeringens vækstinitiativer

Regeringen har præsenteret sine sidste vækstinitiativer. Se dem alle her.

Regeringen har ugen igennem præsenteret sine mere end 50 vækstinitiativer. (Foto: Erik Refner © Scanpix)

SR-regeringen har i dag præsenteret det sidste af dets mere end 50 vækstinitiativer, som ifølge regeringstoppen skal være med til at forbedre vilkårene for landets virksomheder.

Initiativet går ud på at give en skattefri bonus til langtidsledige på op til 1.500 kroner om måneden, hvis de kommer i arbejde.

- Det bliver hermed en hjælpende hånd, en gulerod i forhold til at hjælpe 110.000 mennesker med at komme i job, sagde finansminister Bjarne Corydon (S), da han søndag præsenterede initiativet sammen med økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R).

En blandet landhandel

Vækstinitiativerne – som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) tidligere på ugen betegnede som 'en blandet landhandel' - er drypvist blevet præsenteret i løbet af ugen.

De er blevet samlet under seks hovedoverskrifter:

1) Bedre vilkår for at bo og arbejde i yder- og landkommuner

 • Styrkelse af flexboligordningen

 • Styrket indsats for nedrivning og landsbyfornyelse

 • Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne

 • Erstatningsfærge på Bornholm

 • Lavere færgetakster for passagerer og biler

 • Bedre rammer for skoletilbud på mindre øer

 • Flere lægestuderende i Region Nordjylland

2) Bedre vilkår for at drive virk­som­hed i yder- og landkommunerne

 • Styrkede muligheder for etablering og udvidelse af erhverv i landzoner

 • Øget fleksibilitet og kortere sagsbehandlingstid i kommunernes fysiske planlægning

 • Udvikling af bymidter samt placering af internetbutikker og butikker med pladskrævende varer

 • Skibe med udenlandsk personale fritages for krav om arbejdstilladelse ved op til tre anløb til værft

 • Forlængelse af Vestdansk Vækstkapital

 • Fjernelse af bunkers

 • Oprensninger i indsejlinger, bassiner og sejlløb

 • Endnu bedre bredbånds- og mobildækning i Danmark

 • Avancerede 2. generations biobrændstoffer

3) Bedre vilkår for dansk landbrug

 • Støtte til nyinvesteringer i stalde til kvæg og svin

 • Oprettelse af Dansk Landbrugskapital

 • Afdragsordning for mælkeafgifter

 • Styrkede etableringslån til landbruget

 • Midlertidig udvidelse af vækstlån til landbruget

 • Drøftelser med landbruget og den finansielle sektor om gældslettelser

4) Mere effektivt byggeri og billigere forsyning

 • Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren

 • Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne

 • Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr.

 • Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling

 • Styrket sammenhæng i brandreguleringen

 • Harmonisering af danske krav til bygningers energiforbrug med regler på europæisk niveau

 • Afskaffelse af lovkrav om anvendelse af nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri

 • Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere

 • Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører

5) Bedre vilkår for investeringer og iværksættere

 • Smidigere afskrivningsregler for FoU-omkostninger

 • Styrket grundlag for avanceret produktion

 • Rebudgettering af pulje til erhvervsbeskatningsudvalget

 • Iværksætterpakke

 • Styrket rådgivning til virksomheder

 • Fast-track fra forskning til innovation

 • Bedre momskontrol med udenlandsk nethandel

 • Anvendelse af privat NemID til erhvervsløsninger

6) Bedre vilkår for danske virksomheder

 • Sanering af punktafgifter

 • Succession ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond

 • Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge mv.

 • Fornyelse af virksomhedsforums mandat til og med 2018

 • Nedbringelse af de statslige sagsbehandlingstider

 • Innovationsfremmende regulering af arbejdsmiljøkrav i produktionsvirksomheder

 • Frit valg af tv-distributør

 • Delvis afskaffelse af kontantreglen

 • Nedlæggelse af den obligatoriske eftersynsordning for ventilationsanlæg

 • Strategi for øget anvendelse af internationale standarder

 • Ekstraordinært bidrag til frivillige foreninger, idræt og kultur mv.

Øvrige initiativer:

 • Bedre udstyr på erhvervsskolerne

 • Jobbonus for langtidsledige

 • Forslag til en udbudslov

 • Hovedstaden – En Metropol i Vækst

 • Afskaffelse af reklameafgiften