OVERBLIK Her er anbefalingerne til en ny dansk udenrigspolitik

Den vigtigste rapport om Danmarks udenrigspolitik i over 30 år udkom i dag.

Danmark skal fokusere sine kræfter i udenrigspolitikken på de områder, hvor der betydelige danske interesser på spil.

Sådan kan man sammenfatte konklusionen i den udredning om Danmarks udenrigspolitik, som Statsministerens "gransker", ambassadør Peter Taksøe-Jensen, afleverede i dag.

Udredningen bliver præsenteret som "et oplæg til politisk debat" og skal blandt andet indgå i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig efter 2017 og en ny udviklingspolitisk strategi i 2016.

Rapporten er den første sammenfattende analyse af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik siden den såkaldte Dyvig-rapport kom i 1984.

Her er Peter Taksøe-Jensens hovedanbefalinger om Danmarks sikkerheds- og udenrigspolitik:

  • Danmark skal fokusere sine kræfter i udenrigspolitikken på de områder, hvor der betydelige danske interesser på spil.

  • Kongeriget Danmark er en stormagt i Arktis, og med isens afsmeltning er der mulighed for økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling. Det skal Danmark udnytte.

  • Rusland er en trussel, der ikke var forudset for få år siden. Danmark skal støtte EU's linje om en "fælles, robust og principfast politik" over for Rusland. Arbejdet omkring Østersøen skal opprioriteres.

  • I Mellemøsten og Afrika skal Danmark prioritere de områder, som er relevante for os på grund af migration eller sikkerhed. Ukontrollerede flygtningestrømme skal forebygges gennem en række tiltag.

  • Asiens indflydelse stiger, og derfor skal samarbejdet med lande som fx Kina, Indien, Japan og Indonesien udbygges.

  • NATO, FN og især EU er omdrejningspunktet for mange af Danmarks interesser. Danmark bør overlade de opgaver, der ikke har særlig dansk karakter, til for eksempel EU's udenrigstjeneste.

  • Forsvaret bør have flere penge tilført for "solidarisk og troværdigt" at bidrage til Europas og dermed Danmarks sikkerhed. Trusler fra terrorisme, skrøbelige stater, Rusland, cyberkrig og Arktis giver nye opgaver til forsvaret.

  • Danmark skal gå allerforrest for at løse klimakrisen, og støtte op om FN's globale klimaaftale fra december 2015.

  • Regeringen bør nedsætte et "udenrigspolitiske forum", et udvalg, hvor en række centrale ministre, blandt andre udenrigsministeren og statsministeren, koordinerer udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

Facebook
Twitter