OVERBLIK: Her er beskæftigelsesreformen

Regeringen, Venstre, DF og De Konservative er enige om beskæftigelsesreform. Læs om aftalen her.

Den nye beskæftigelsesreform, som er blevet forhandlet på plads onsdag, skal stoppe meningsløs aktivering og sikre uddannelse til ledige. Få et overblik over elementerne i reformen:

* Regional uddannelsespulje på årligt 100 millioner kroner til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

* Pulje på årligt 150 millioner kroner til at give arbejdsløse med færrest eller forældede kompetencer et reelt uddannelsesløft.

* Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet arbejdsløse med størst behov. Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

* Et fælles og intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i de første seks måneder.

* Ret og pligt til ét aktivt tilbud, der som udgangspunkt er virksomhedsrettet. Samtidig afskaffes gentagen aktivering.

* Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder med fokus på jobformidling.

* Mere ansvar til enkelte gennem digital joblog, hvor ledige selv booker samtaler og melder sig til jobsøgningsaktiviteter.

* Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes blandt andet ved at ændre varigheden af privat løntilskud fra 12 til seks måneder og varigheden af offentligt løntilskud fra seks til fire måneder.

* Jobrotationsordningerne målrettes blandt andet ved at hæve karensperioden fra tre til seks måneder og forkorte varigheden fra 12 til seks måneder.

* 150 millioner kroner til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.

* Større frihedsgrader til kommunerne og færre regler gennem afbureaukratisering og digitalisering.

* Bedre organisering og styrket partsinddragelse gennem oprettelse af nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter de nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

/ritzau/

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter