OVERBLIK: Her er detaljerne i vækstplanen

Lavere selskabsskat og flere penge til bl.a. boligrenovering er nogle af elementerne i regeringens vifte af forslag.

Det var de fire økonomiske ministre, der i februar fremlagde regeringens vækstpakke. (Foto: © Keld Navntoft /Scanpix)

Regeringen fremlagde i slutningen af februar, hvordan den vil øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser og samtidig skabe 150.000 nye job inden 2020.

Planen har fået navnet "Vækstplan DK - Stærke virksomheder, flere job", og den indeholder skatte- og afgiftslettelser og offentlige investeringer for 10 milliarder kroner i 2014. Udgifterne vil stige hvert år fra 2014 og frem til 2020, hvor beløbet vil ligge på godt 15 milliarder kroner.

Herunder kan du få overblik over planens hovedpunkter.

DOKUMENTATION: Se hele planen her.

11 nye vilkår for danske virksomheder

1) Selskabsskatten skal sænkes fra 25 procent til 22 procent. Skattenedsættelsen gælder dog ikke for Dansk Undergrunds Consortium (DUC), der står for olieudvinding i Nordsøen. Det skal fortsat betale det samme i skat til staten.

2) Lønsumsafgiften for den finansielle sektor hæves. Stigningen modsvarer den lavere selskabsskattebetaling, hvilket vil sige, at skattenedsættelserne heller ikke gælder for bankerne.

Erhvervs- og vækstminister Anette Vilhelmsen finder det naturligt, at hun ikke var med til at præsentere regeringens vækstpakke (Foto: © DR, DR)

3) Virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi med videre sænkes.

4) Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes.

5) Erhvervslivet får mulighed for at trække 75 procent af momsen på hotel- og restaurationsbesøg fra i skat mod 50 procent i dag.

6) Den planlagte kørselsafgift for lastbiler, som skulle have været indfaset fra 2015, droppes.

7) Spildevandsomkostninger for store virksomheder sænkes.

8) Skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter øges.

9) Der skal være bedre forhold for erhvervsdrivende fonde, når de overtager virksomheder.

10) Finansiering gennem erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier for op til 15 milliarder kroner. Læs mere om EKF her.

11) Der skal ske en styrket indsats for vækst- og eksportfremme samt tiltrækning af højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

DOKUMENTATION: Se hele planen her.

Seks investeringer i Danmark

Regeringen vil sikre flere investeringer i Danmark gennem initiativer svarende til cirka seks milliarder kroner i 2014.

1) De planlagte offentlige investeringer skal stige med 2 milliarder kroner i 2014 stigende til 4 milliarder kroner i 2020. I 2014 vil det øgede rum til offentlige investeringer konkret blive prioriteret til investeringer i kommunerne.

2) Flere investeringer i renovering af almene boliger for fire milliarder kroner.

3) Regeringen vil genoplive boligjobordningen, som ellers stoppede ved nytår. Ordningen giver fradrag for håndværkerudgifter i private hjem, og den skal gælde i 2013 og 2014.

4) Investeringer i yderområder ved bygningsfornyelse, kystbeskyttelse og bedre bredbånd på Bornholm.

5) Aktiviteter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen skal rykkes frem.

6) Investeringer i effektiv energianvendelse i private bygninger skal understøttes.

DOKUMENTATION: Se hele planen her.

Uddannelse

Regeringen vil forbedre dansk konkurrenceevne ved at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer:

1) Fælles arbejde om mere og bedre voksen- og efteruddannelse med arbejdsmarkedets parter. Der afsættes i alt 1 milliard kroner i perioden 2014-2017.

2) Udspil til en reform af erhvervsuddannelserne i løbet af 2013.

Derudover er det målet, at vækstplanen skal sikre, at der fortsat er plads til balanceret vækst i det offentlige forbrug på ca. 1,0 procent i 2013, 0,4 procent i 2014, 0,5 procent i 2015, 0,6 procent i 2016, 0,7 procent i 2017 og 0,75 procent årligt i 2018-2020.

DOKUMENTATION: Se hele planen her.