Overblik: Her er hovedpunkterne i asylaftalen

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance præsenterede onsdag en asylaftale. Her er hovedelementerne:

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance præsenterede onsdag en asylaftale.

* Halvering af sagsbehandlingstiden i asylsager allerede i 2013. I dag tager sager, der går gennem de maksimale tre instanser, cirka 17 måneder i gennemsnit at behandle. Det skal ned på godt otte en halv måned.

* Afviste asylsøgere, der medvirker til egen hjemrejse, får mulighed for at bo i egen bolig og tage job. Der kan dog slækkes på kravet om medvirken, hvis der er børn i familien.

* Asylsøger-familier med børn skal hurtigere kunne komme ud af centrene. I dag kan børnefamilierne komme i særlige boliger efter 18 måneder i asylsystemet - det skal fremover være efter 12 måneder.

Nye boliger

* 450 nye boliger etableres til asylsøgere uden for asylcentrene. Til sammenligning forventes det, at cirka 2000 asylsøgere er i målgruppen for en bolig ude i samfundet.

* Uledsagede mindreårige får adgang til arbejde og bolig uden for centre efter konkret vurdering.

* Styrket sprogundervisning forud for hjemrejse.

* Uvildig rådgivning om mulighederne for genetablering i hjemlandet.

* Adgang til lønnet praktik i forbindelse med en ungdomsuddannelse.

Vilkår er de samme

* Målrettet brug af "motivationsfremmende foranstaltninger" såsom fast meldepligt og frihedsberøvelse over for de asylsøgere, der ikke samarbejder.

* Det midlertidige asylcenter i Vollsmose skal lukke igen den 1. december i år.

* Personer på tålt ophold og dømte kriminelle er ikke omfattet af lempelserne.

* Der ændres med aftalen ikke på vilkårene for at opnå asyl i Danmark.

/ritzau/

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter