OVERBLIK Her er hovedpunkterne i regeringens program

Topskat, omlægning af SU'en og udflytning af flere statlige arbejdspladser. Her er den nye regerings planer.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremhævede særligt fire punkter i regeringens program.

Den nye VLAK-regering er nu en realitet, og de tre partiformænd - statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), Søren Pape Poulsen (K) og Anders Samuelsen (LA) - har på Marienborg fremlagt regeringsgrundlaget.

En del af regeringsgrundlaget bygger tilsyneladende på den tidligere Venstre-regerings nu skrottede 2025-plan. I hvert fald går flere forslag og formuleringer igen i de to politiske programmer.

Her er en del af hovedpunkterne i regeringsgrundlaget.

 • Færre danskere end i dag skal betale topskat. Regeringen vil ikke sætte konkrete tal på, hvor meget skatten skal ned eller for hvor mange en nedsættelse skal gælde

 • Skatten skal sænkes for de laveste indkomster, så gevinsten ved lavtlønnet arbejde bliver større.

 • Der skal frem mod 2020 investeres "massivt" i flere medarbejdere og ny it i skattevæsenet.

 • Regeringen vil indføre en særlig jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde.

 • I det nye år vil man præsentere et justeret forslag til ny boligbeskatning. Indtil de nye regler træder i kraft vil grundskylden bliver fastfrosset, så boligejere skal betale det samme i kroner og ører.

 • Flere statslige arbejdspladser skal flyttes ud.

 • TV2 skal sælges, efter at det nuværende medieforlig udløber i 2018. Samtidig skal licens sættes ned, og DR skal "fokuseres".

 • Det offentlige forbrug vil vokse med 0,3 procent årligt.

 • Regeringen vil i 2017 lempe offentlighedslovens ministerbetjeningsreglens bekyttelse af den interne og politiske beslutningsproces.

 • Beskæftigelsen skal øges med 55.000-60.000 personer.

 • Regeringen vil komme med et nyt oplæg til en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

 • SU'en skal omlægges, så det bliver tilpasset andre lande.

 • Udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelse skal undersøges med henblik på en højere grad af ligestilling mellem fædre og mødre

 • Der bliver afsat en halv milliard over tre år, som folkeskoler med udfordringer kan søge til at løfte niveauet blandt deres elever.

 • Forsvaret får tilført flere penge. Partierne vil dog ikke sætte beløb på, men kalder det på pressemødet et "substantielt løft".

 • Et nyt 'disruptionråd' skal hjælpe med at finde nye veje i den nye globaliserede virkelighed. Disruptionrådet skal ifølge regeringsgrundlaget være et partnerskab mellem arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre.

 • Danmark skal i 2050 være uafhængig af fossile brændstoffer

 • Regeringen vil arbejde på, at Danmark i 2030 skal have mindst 50 procent af energibehovet dækket af vedvarende energi.

 • Omprioriteringsbidraget på alle større driftsområder på 2 procent består.

 • Regeringen vil lave en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, så der kommer "et helt nyt system for unge kriminelle".

 • Regeringen vil fremsætte forslag om at gøre OL- og PL-præmiebonusser skattefrie.

 • Udlændinge skal forsøgsvis have mulighed for at købe sommerhuse i Danmark i særligt udvalgte områder, hvilket ikke er tilladt i dag.

 • Som Dansk Folkeparti har ønsket, er det i det nye regeringsgrundlag også nævnt at Danmark er et kristent land