OVERBLIK Her er mistankerne mod forskningsministeren

Software-programmer viser en række sammenfald i ministerens ph.d.-afhandling om Grundtvig.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen mistænkes for plagiat i sin ph.d.-afhandling. (Foto: Simon Skipper © Scanpix)

Flere eksperter kalder uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens (V) manglende henvisninger i sin ph.d.-afhandling for plagiat eller selv-plagiat.

Ministeren afviser selv at have snydt med sin ph.d.-afhandling. Han har nu bedt Københavns Universitet undersøge afhandlingen.

Her er et overblik over sammenfald uden henvisning, som er fundet af DR Videnskab med software-programmer:

Mistanke 1:

Følgende passage er fra konklusionen i Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling, som ifølge eksperter minder meget om bogen "Konkurrencestaten" af Ove Kaj Pedersen:

"Forestillingen om den eksistentielle personlighed baseret på tanken om menneskets urørlighed og dets gudbilledlighed afløses af forestillingen om den opportunistiske person. En erstatning, der indebærer, at den politiske teori og moralfilosofien fortrænges fra den offentlige debat og erstattes af økonomismen som samfundsideologi nummer et."

Og her er et uddrag fra bogen "Konkurrencestaten":

"Denne forestilling om den eksistentielle personlighed er i dag afløst af forestillingen om den opportunistiske person, som har fortrængt den politiske teori og moralfilosofien fra den offentlige debat og i stedet indsat økonomismen som samfundets ideologi nummer 1."

Ove Kaj Pedersens citat er tidligere anvendt med reference i konklusionen i ph.d.-afhandlingen.

Mistanke 2:

I Esben Lunde Larsens afhandling optræder 17 sammenfald med to hjemmesider med en gymnasial introduktion til Grundtvig. Da ministeren er forfatter, kan der være tale om muligt selv-plagiat af en oprindelig kilde. Det vurderer bl.a. blandt andre Heine Andersen, professor emeritus.

Her er et eksempel fra afhandlingen:

"Grundtvigs hovedsynspunkt er, at tvang i trossager er en stor skam, der historisk har været anvendt i den kristne kirke, men som det nu er tiden til at tage et opgør med."

Denne passage minder meget om en tekst på en af hjemmesiderne:

"Efter censurdommen understreger Grundtvig, at tvang i trossager er en stor skam, der historisk set har været anvendt i den kristne kirke (statskirken), men som det nu er tiden til at tage et opgør med."

De to hjemmesider kan findes her og her.

Mistanke 3:

I afhandlingen er sammenfald med en længere passage i en kronik i Kristeligt Dagblad af Esben Lunde Larsen fra 27. juli 2011.

Først et uddrag fra afhandlingen:

"I reformationen griber Martin Luther tilbage til Paulus, når han udformer sin kristne frihedsforståelse. Essensen af denne frihedsforståelse fremstiller Luther i "Om et kristenmenneskes frihed."

Og her er et uddrag fra kronikken.

"I reformationen griber Luther også tilbage til Paulus, når han udformer sin kristne frihedsforståelse. Essensen af denne frihedsforståelse fremstiller Luther i "Om et kristenmenneskes frihed."

Mistanke 4:

Den sidste tredjedel af afhandlingens konklusion er næsten identisk med en tale afholdt på Christiansborg 7. maj 2012 af Esben Lunde Larsen. Talen indeholder tilsyneladende også et skjult citat fra ”Konkurrencestaten”.

Først et uddrag fra afhandlingen (sammenfaldet er væsentligt længere):

"Tanken om åndsfrihed "kunne transformeres," men den bliver det ikke, hvis ikke der kæmpes for det. Derfor må ethvert menneske være opmærksom på rækkevidden af de værdier, som gøres gældende for det enkelte menneske, samfundet og staten. Der er eksistentielle forhold på spil – det så både Luther og Grundtvig."

Og her et uddrag fra talen:

"Tanken om åndsfrihed "kunne transformeres," men den bliver det nødvendigvis ikke, hvis ikke der kæmpes for det. Derfor må ethvert menneske være opmærksomt på rækkevidden af de værdier, som gøres gældende for en stat og et samfund. Der er eksistentielle forhold på spil – det så både Luther og Grundtvig."

Tale-linket er her.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har afvist anklagerne om plagiat og selvplagiat.

Denne artikel er rettet 2. december 2015.

DR Nyheder bragte onsdag d. 25. november i TV AVISEN kl. 2130 og på dr.dk historien: ”Delte meninger om ph.d.” om forskningsminister Esben Lunde Larsens ph.d-afhandling fra Københavns Universitet. I indslaget i TV AVISEN og i artikler på dr.dk rejser flere eksperter, som DR Nyheder har forelagt citater fra ph.d.-afhandlingen, tvivl om ministeren i en række tilfælde har undladt at citere kilder og sine egne tidligere udgivelser korrekt i henhold til universitetets regler og god forskningsskik.

Desværre undlader DR Nyheder en central oplysning i både indslag og i artikler. DR Nyheder burde tydeligt have angivet, at ét af de centrale citater, som eksperter mener burde være angivet med tydelig reference, tidligere i afhandlingen er gengivet korrekt med behørig kildeangivelse. Den oplysning er central i nuancering af diskussionen om Esben Lunde Larsens afhandling, og den fremgår ikke i TV AVISENS indslag, og er ikke tilstrækkelig tydeligt fremhævet i artiklerne på dr.dk. Dermed kommer historien til at fremstå for ensidig i forhold til beskyldningerne om mulig plagiering i afhandlingen.

Det er en alvorlig mangel i historien, der burde have fremgået tydeligt i både TV AVISEN og på dr.dk. Det er fejl, som DR Nyheder beklager både over for seere, brugere og ministeren.