OVERBLIK Konservativ mistillid, tillægsaftaler og krisemøder tegner et dramatisk politisk døgn

Det er fortsat uklart, om Eva Kjer Hansen kan fortsætte som minister.

Efter 17 timers tavshed talte Lars Løkke Rasmussen til et pressemøde i en fyldt spejlsal. Han ønskede den svære vej ud af den tillidskrise, der har ramt en af regeringens ministre. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Siden de Konservative tirsdag aften ytrede mistillid til miljøminister Eva Kjer Hansen, har begivenhederne på Christiansborg taget flere drejninger og trin opad den dramatiske stige.

pressemødet fortalte de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, at man ikke kunne have tillid til ministeren, fordi hun ikke ville erkende, at tallene for udledningen af kvælstoffer i den aftalte landbrugspakke var vildledende. Altså ifølge de Konservative og en række forskere.

Her er Søren Pape (K) på vej til pressemøde på Christiansborg i går, hvor Konservative udtrykte mistillid til Eva Kjer Hansen. (Foto: JENS ASTRUP)

Forskerne var forinden indkaldt til en ekstraordinær høring, hvor de lagde afstand til miljø- og fødevareministerens regnestykke. Herefter fulgte et samråd, hvor de Konservatives landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, forsøgte at få Eva Kjer Hansen til at erkende, der var begået fejl i sagen.

(Foto: JENS ASTRUP)

Den store erkendelse udeblev dog ifølge Rasmus Jarlov.

Mistillidspressemøde og flertals-tjek

Eftersom samrådet ikke fik genoprettet den konservative tillid til miljø- og fødevareministerens regnestykke og troværdighed, faldt mistillidserklæringen samme aften efter et møde i den konservative gruppe.

Det fik statsminister Lars Løkke Rasmussen til at indkalde til et møde mellem partilederne i de fire borgerlige partier, der alle har givet hinanden håndslag på landbrugspakken og er Venstre-regeringens parlamentariske grundlag.

Mødet ønskede statsministeren for at ”se, om regeringen fortsat har flertal til at være regering…”

'Et borgerligt Danmark i krise'

Både før og efter mødet gentog Søren Pape Poulsen sin mistillid til miljøministeren, mens Dansk Folkeparti hovedrystende konstaterede, at de var vidne til en ”mystisk” begivenhed i dansk politik.

Da Kristian Thulesen Dahl (med ryggen til i midten) forlod mødet i Statsministeriet i går aftes, ville pressen vide, hvad de blå partier var kommet frem til. (Foto: JENS ASTRUP)

Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll indrammede aftenens begivenheder ved at konstatere, at:

- Det er sådan, at Det Konservative Folkeparti har bragt det borgerlige Danmark ud i en krise.

Med de ord forlod Ammitzbøll mødet i går aftes. (Foto: JENS ASTRUP)

Med tre borgerlige partiledere ude af Statsministeriet ventede de fleste, at Lars Løkke Rasmussen ville komme ud og konstatere på det møde, han selv havde indkaldt til. Men statsministeren forblev tavs.

17 timers tavshed fra regeringslederen

Tavsheden varede til fredag eftermiddag, hvor Lars Løkke Rasmussen i Statsministeriets spejlsal sammenlignede situationen med en ”gordisk knude”. En knude der kunne hugges over ved at fyre Eva Kjer Hansen fra ministerholdet eller udskrive et folketingsvalg, konstaterede han.

Efter 17 timers tavshed trådte Statsministeren op på talerstolen i Spejlsalen. (Foto: LISELOTTE SABROE © Liselotte Sabroe)

Men ingen af de veje ønskede Løkke at betræde. I stedet valgte han en vej, der er brolagt med endnu flere møder mellem de fire blå partiledere. Det første af slagsen fandt sted blot et par timer efter i Statsministeriet.

Efter mødet lyder den foreløbige konklusion på, at de blå partier forhandler videre om en tillægsaftale på landbrugsområdet, når regeringens landbrugspakke er vedtaget i morgen.

Den uafklarede skæbne for ministeren

Derimod står det mindre klart - ja faktisk ganske uklart - om Eva Kjer Hansen kan fortsætte som miljøminister - på trods af, at regeringens mindste støtteparti, Det Konservative Folkeparti, har udtrykt mistillid til hende.

Selv siger de Konservative, at tilliden fortsat ikke er til stede.

Eva Kjer Hansen taler i telefon efter at have været i samråd om landbrugspakken i går. (Foto: LISELOTTE SABROE © Liselotte Sabroe)

Statsministeren selv brød også for en kort stund tavsheden på de sociale medier, da han 23 timer efter at have indkaldt partierne til et krisemøde, igen lavede en opdatering på Facebook. Her konstaterede han, at de fire partiledere nu er i gang med at "betræde den svære vej (...) at starte forhandlinger om en tillægsaftale til landbrugspakken.

Om tilliden kan genfindes, og hvorvidt Eva Kjer Hansen fortsat kan være miljø- og fødevareminister, er spørgsmål, vi stadig mangler de endelige svar på.

https://www.facebook.com/larsloekke/posts/10153900523803788

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk