OVERBLIK Pædagoger, psykisk syge, gourmetmad og gaming: Regeringen er gået gave-amok

Forud for regeringens finanslovsudspil er en lang række elementer allerede præsenteret.

Finansminister Kristian Jensen (V) præsenterer torsdag regeringens forslag til finansloven for 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Regeringen har med en tilsyneladende timet og tilrettelagt mediestrategi i den seneste uges tid ”dryppet” store dele af sit kommende finanslovsforslag.

Det endelige forslag præsenteres fredag klokken 11 af finansminister Kristian Jensen (V), men allerede nu kender vi altså til en lang række forslag fra udspillet.

Med under et år til næste folketingsvalg bliver det definitivt den nuværende regerings sidste finanslov, og i de forslag, der allerede er blevet omtalt i medierne, har der været fokus på flere klassiske valgkampstemaer:

Sundhed, børn, ældre, kultur, miljø, transport og afgiftslettelser. For bare at nævne nogle stykker. Derudover spiller regeringen ud med en såkaldt forhandlingsreserve på 1,35 milliarder kroner årligt fra 2019 til 2022. Det er de penge, der er afsat til at forhandle om til øvrige ønsker.

Her er et udpluk af, hvad vi ved om indholdet i regeringens forslag til finansloven for 2019:

Udsatte børn: Over de kommende fire år prioriteres én milliard kroner til udsatte børn. Heraf går 760 millioner kroner til flere pædagoger i vuggestuer med børn fra sårbare familier.

Museer og teatre: Der afsættes 100 millioner kroner årligt over en fireårig periode til en række kulturelle initiativer. Blandt andet går pengene til museer og en kulturel undervisningsindsats for landets 4. klasser.

Psykisk syge: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner årligt i permanente midler til borgere med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser.

Ældres ensomhed: 100 millioner kroner om året i fire år til bekæmpelse af ensomhed, sorg og depression blandt ældre - i alt 400 millioner kroner.

Besparelser droppes: Fra 2022 skal det udskældte omprioriteringsbidrag på undervisning, uddannelse og kultur føres tilbage til de tre områder, så områderne samlet set ikke vil opleve besparelser.

Humanitært bidrag: Regeringen vil afsætte 2,6 milliarder kroner til det humanitære bidrag, der typisk går til verdens brændpunkter, i 2019. Det er en stigning på 100 millioner kroner i forhold til 2018 og et historisk højt niveau. Der lægges i alt op til, at man bruger 1,1 milliarder kroner mere på hjælp til udviklingslandene i 2019.

Kystsikring: Der afsættes flere penge til at sikre den jyske vestkyst fra 2020. I de nuværende fire fællesaftaler med syv kommuner, der udløber i år, er der afsat knap 97 millioner kroner årligt på finansloven. Det beløb vil man lade stige til knap 185 millioner kroner årligt fra 2020 til 2024.

Ankestyrelsen: Regeringen vil i sit finanslovsforslag tilføre Ankestyrelsen 35 millioner kroner ekstra i 2019 for at nedbringe lange sagsbehandlingstider.

Mad: Regeringen vil afsætte 10 millioner kroner om året de næste fire år til at fremme dansk gastronomi.

Slut med affaldsgebyr for virksomheder: Regeringen vil blandt andet af med et administrationsgebyr for affaldshåndtering for virksomheder. Der foreslås afsat op til 50 millioner kroner.

E-sport: Regeringen vil støtte udviklingen af e-sport på topplan med seks millioner kr. over tre år. Millionerne skal efter planen administreres af selskabet bag den store turnering BLAST Pro Series.

Bro over Kattegat: Regeringen vil afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse af mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat mellem Jylland og Sjælland.

World Pride og Eurogames: Når København og Malmø i 2021 er værter for World LGBT- World Pride og Eurogames, vil regeringen for første gang støtte arrangementer økonomisk. Beløbets størrelse er endnu ukendt.

Legepladser: Der er ifølge Venstres Jan E. Jørgensen, som sidder i både Folketinget og Frederiksberg Byråd, afsat penge på finanslovsforslaget til nye legepladser i først Frederiksberg Have og senere i Kongens Have og Frederiksborg Slotspark.

Beredskab: Børn skal kunne ”gå til brandmand”, og derfor skal staten i de kommende år bruge seks millioner kroner på at oprette og drive et landsdækkende sekretariat, der skal udbrede kommunale projekter med at få unge under 18 i beredskabet til en landsdækkende indsats.

Hpv-vaccine til drenge: Alle 12-årige drenge skal tilbydes gratis hpv-vaccine, der forebygger forskellige former for hpv-kræft. Sundhedsministeren foreslår at afsætte 40 millioner kroner.

Skats it: 70 af Skats omkring 200 it-systemer er forældede og skal derfor erstattes. Der afsættes 600 millioner kroner til opgaven.

Arveafgift består: Både LA og Konservative har haft et ønske om at få lettet arveafgiften, men DF har sagt klart nej til regeringen, og det kommer således ikke med i finansloven. Heller ikke bo- og gaveafgiften, som betales når en virksomhed overdrages til den næste generation i familien, reduceres i denne omgang.

Le Tour: Regeringens finanslovsforslag indeholder en bevilling på 17 millioner kroner til det interessentskab, der står for at afvikle den danske del af Tour de France i 2021.

Billigere el til sommerhusejere: Cirka 45.000 sommerhusejere kan få en billigere elregning, hvis regeringens forslag om at sænke elafgiften bliver til virkelighed. En gennemsnitlig sommerhusejer med elvarme vil slippe cirka 5.000 kroner billigere på elregningen om året.

SU-fribeløb hæves: Studerende skal have mulighed for at tjene flere penge ved siden af SU'en. Det mener regeringen, som vil hæve de studerendes fribeløb med 1.000 kroner om måneden.

Højskolefejring: Regeringen vil afsætte to millioner til at markere, at det i 2019 er 175 år siden, at Rødding Højskole blev stiftet. Rødding Højskole får 250.000 kroner, mens 1.750.000 kroner går til fejringen af den samlede højskolebevægelse.

Grænsehandel: Der afsættes 135 millioner til en afgiftspakke rettet mod grænsehandel. I alt afsættes 400 millioner til lavere afgifter.

Miljø: Der afsættes 250 millioner kroner årligt fra 2019 til 2022 - heraf 50 millioner kroner årligt til opfyldelse af naturmålene. Sigtet er blandt andet mere sammenhængende naturarealer.

Kortere sagsbehandlingstider: Regeringen afsætter 60 millioner kroner årligt fra 2019 til 2022 til kortere sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen, når borgere klager over en kommunal afgørelse på social- og beskæftigelsesområdet.

Styrkelse af PET: Der afsættes 43 millioner kroner årligt fra 2019 til 2022 til at styrke Politiets Efterretningstjeneste.

Indskrænkning i brug af samfundstjeneste: Regeringen vil begrænse brugen af samfundstjeneste som straf i voldssager, så voldsmænd i flere tilfælde idømmes ubetinget fængsel. Det koster syv millioner kroner i 2019 og 11 millioner kroner årligt fra 2020 til 2022 at sende voldsmænd i fængslet frem for i samfundstjeneste.

Nedrivningspulje: En pulje på 332 millioner kroner over fire år skal sætte skub i nedrivningen af faldefærdige huse rundt i landet.

Kilder: Ritzau, Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske, Børsen, Policy Watch, Kristeligt Dagblad, TV2 og Altinget.

FacebookTwitter