OVERBLIK Regeringen vil bygge ø i Øresund: Det ved vi om milliardprojektet

Der skal bygges boliger med plads til 35.000 mennesker på kunstigt anlagt ø.

- Det er en historisk begivenhed ikke bare for København, men for hele Danmark.

Sådan sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kort efter klokken 10 i dag på et pressemøde i Statsministeriet.

Her var han flankeret af sin øverste chef, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), Københavns overborgmester, Frank Jensen (S) og transport-, bolig- og byggeminister Ole Birk Olesen (LA).

Pressemødet handlede om projekt Lynetteholmen, der er en kunstigt anlagt ø, som skal være fuldt udbygget i 2070 og skal skabe boliger til 35.000 nye københavnere.

Øverst på billedet, ridset op med hvide streger, ses Lynetteholmen, som forventes at stå færdig i 2070, og som regeringen vil bruge 20 milliarder kroner på at bygge. (Foto: By & Havn © By & Havn)

Herunder følger et overblik over med spørgsmål og svar om det nye projekt.

Hvad går projektet ud på?

I 2070 er det visionen, at en ny ø i Øresund skal sikre boliger til 35.000 nye københavnere. Øens foreløbige navn er Lynetteholmen, og den skal forbinde Nordhavn med Refshaleøen.

Øen skal også klimasikre København i højere grad, så hovedstaden kan gardere sig mod de gradvist større klimaudfordringer.

- Lynetteholmen bliver på én gang noget helt nyt og noget meget velkendt. Det bliver en rigtig københavnsk bydel med strand, grønne områder og en stor andel almene boliger, så der også kan bo mennesker med ganske almindelige indkomster. Lynetteholmen er en fremtidssikring af København og vores måde at leve sammen på, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Lynetteholmen set fra inderhavnen. (Foto: By & Havn © By & Havn)

Projektet er dog mere end en ny ø. Man vil også investere massivt i forbedret infrastruktur, der skal gøre det nemmere for borgere at komme frem. Derfor vil man etablere en ny vejforbindelse, Østlig Ringvej, der blandt andet skal lette trafikken i Indre By omkring Kongens Nytorv. Den nye forbindelse skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Amager- eller Øresundsmotorvejen i syd.

Desuden er man i gang med at lave en forundersøgelse af en udvidelse af metroen. Det er planen, at metroen skal gå til den nye ø, og den skal eventuelt også videreføres til Refshaleøen og eventuelt til området Kløverparken.

Netop Refshaleøen skal også udbygges, og det skal sikre boliger til yderligere 15.000 personer.

Hvorfor er det vigtigt?

Ifølge regeringen og Københavns borgmester adresserer en ny bydel i København særligt to problemer.

Der er lige nu en stor boligmangel, og det er medvirkende til, at priserne stiger og stiger.

Lynetteholmen skal forbinde Nordhavn med Refshaleøen og på sigt vil give plads til knap 50.000 nye københavnere, heraf ca. 35.000 alene på Lynetteholmen. (Foto: By & Havn © By & Havn)

De tusindvis af nye boliger skal være med til at bremse den udvikling. Der skal i alt bygges 20.000 boliger på Lynetteholmen, og en fjerdedel af dem skal være almene boliger.

- Selvom der er bygget meget i hovedstaden i de senere år, er der ikke bygget nok, og det har presset boligpriserne kraftigt i vejret, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) supplerer:

- Når vi bygger flere boliger, vil det alt andet lige trække priserne ned eller i det mindste holde dem i ave, så flere får råd til at bo i byen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Den nye bydel er dog også en klimasikring af byen. Den skal fungere som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til Refshaleøen.

Dermed vil Lynetteholmen sikre København mod en fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr. En etablering af Lynetteholmen betyder, at man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet i Københavns inderhavn med høje kajanlæg.

Hvad kommer projektet til at koste?

Lars Løkke Rasmussen (V) fortalte på pressemødet, at det omfattende projekt kommer til at koste 20 milliarder kroner.

Projektet kommer dog ikke til at betyde, at skatteborgerne skal have pungen op af lommen.

Overborgmester Frank Jensen (S) er sikker på, at projektet kommer til at gå i nul.

- Det er vores klare forventninger, at projektet kan hvile i sig selv, siger han.

Der er også lagt en plan for, hvordan der skal være råd til at forbedre infrastrukturen i hovedstaden. Indtægterne fra salget af byggegrunde på Lynetteholmen skal nemlig finansiere en ny metrolinje til Lynetteholmen.

Samtidig er det tanken, at der skal bygges en havnetunnel fra Nordhavn til den nye bydel med yderligere linjeføring ud over Amager for at imødegå den store trængsel i København. I havnetunnelen vil bilisterne blive opkrævet brugerbetaling. Lige nu afventer regeringen en undersøgelse, der bliver afsluttet til næste år. Indtil da kan der ikke siges meget om en eventuel havnetunnel.

En af de nye kyststrækninger med strand, der kommer på Lynetteholmen.

Regeringen og Københavns Kommune har i forbindelse med projektet oprettet et selskab, hvor staten og kommunen ejer 50 procent hver.

Hvordan kommer forløbet til at være?

Regeringen og Københavns Kommune har i dag indgået en såkaldt principaftale om projektet. Hvis projektet skal realiseres, kræver det, at der er et flertal i Folketinget, og Københavns Borgerrepræsentation bakker op. Ligeledes skal Frederiksberg Kommune bakke op, da de er medejer af Metroselskabet.

Først derefter vil man foretage en miljøundersøgelse i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen. Den undersøgelse forventes at tage to år. Ligeledes vil man begynde at undersøge mulighederne for at udbygge metroen og den nye Østlig Ringvej.

I 2021 vil man begynde etableringen af Lynetteholmen, og arbejdet med jordopfyld vil stå på helt til 2070 ifølge planen.

Fra 2035 vil man begynde at se på byudviklingen, så øen er klar til, at de nye beboere flytter ind om godt 50 år.

FacebookTwitter